bài giảng : Nguyên lí máy

Chia sẻ: ngochoa123

Cấu trúc cơ cấu Phân tích động học cơ cấu phẳng Phân tích lực trên cơ cấu phẳng ,Ma sát trong khớp động. Cân bằng máy.Chuyển động thực của máy. Hiệu suất. Điều chỉnh tự động chuyển động Cơ cấu bánh răng than khai phẳng Cơ cấu bánh răng không gian

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản