Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Bài giảng:Nguyên lý kế toán

Chia sẻ: | Ngày: pdf 1 p | 275

0
2.935
views

Nội dung bài giảng: Bản chất kế toán, Tổng quát các báo cáo tài chính, Bảng cân đối kế toán

Bài giảng:Nguyên lý kế toán
Nội dung Text

  1. Fulbright Economics Teaching Program Principles of Accounting Account Classification Academic Year 2005-2006 ACCOUNT CLASSIFICATION Normal Balance A L OE R E Statement Dr Cr Cash Interest Expense Stationery JM’s Capital Interest Payable Sales Revenue Office Equipment Utilities Expense Advances by Customers Interest Revenue Securities Investment Trucks JM’s Withdrawal Salaries Expense Accounts Receivable Acc. Depreciation of Equipment Salaries Payable Accounts Payable Merchandise

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản