Bài giảng Pháp luật đại cương - Th.S Nguyễn Thị Hồng Nhung

Chia sẻ: Tran Vanchinh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:257

3
6.117
lượt xem
2.219
download

Bài giảng Pháp luật đại cương - Th.S Nguyễn Thị Hồng Nhung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng gồm 8 bài học chính. Bài 1 nêu những vấn đề cơ bản về Nhà nước, những thuộc tính, chức năng, kiểu và hình thức, bộ máy Nhà nước. Bài 2 cung cấp các kiến thức về nguồn gốc, khái niệm về pháp luật, bản chất, thuộc tính, chức năng, vai trò, mối quan hệ giữa pháp luật với những hiện tượng xã hội khác, kiểu và hình thức pháp luật. Bài 3 giới thiệu vơi bạn học về Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việ Nam. Bài 4 tóm lược nội dung về hệ thống pháp luật và quy phạm pháp luật. Bài 5 nêu khái niệm, đặc điểm của quan hệ pháp luật, thành phần của quan hệ pháp luật, sự kiện pháp lý. Bài 6 hướng dẫn thực hiện pháp luật - vi phạm pháp luật - trách nhiệm pháp lý. Bài 7 nói về các pháp chế XHCN - Nhà nước pháp quyền. Bài cuối cùng giới thiệu các ngành luật sơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Pháp luật đại cương - Th.S Nguyễn Thị Hồng Nhung

 1. PHÁP LUẬT PHÁP ĐẠI CƯƠNG ThS: NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG NGUY
 2. BÀI 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BÀI BẢN VỀ NHÀ NƯỚC Nguồn gốc Nhà nước I. Khái niệm, bản chất Nhà nước I. Thuộc tính của Nhà nước II. Chức năng của Nhà nước III. Kiểu và hình thức Nàh nước IV. Bộ máy Nhà nước V.
 3. BÀI 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BÀI BẢN CỦA PHÁP LUẬT Nguồn gốc, khái niệm pháp luật I. Bản chất pháp luật II. Thuộc tính pháp luật III. Chức năng, vai trò của pháp luật IV. Mối quan hệ giữa pháp luật với những V. hiện tượng xã hội khác VI. Kiểu và hình thức pháp luật
 4. BÀI 3: NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ BÀI HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Khái quát về sự ra đời và phát triển I. của NN Việt Nam II. Bản chất của Nhà nước CHXHCN Việt Nam III. Chức năng của Nhà nước CHXHCN Việt Nam IV. Bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam
 5. BÀI 4: HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VÀ BÀI QUY PHẠM PHÁP LUẬT Hệ thống pháp luật I. Quy phạm pháp luật II.
 6. BÀI 5: QUAN HỆ PHÁP LUẬT BÀI Khái niệm, đặc điểm của quan hệ I. pháp luật II. Thành phần của quan hệ pháp luật III. Sự kiện pháp lý
 7. BÀI 6: THỰC HIỆN PHÁP LUẬT – VI BÀI PHẠM PHÁP LUẬT – TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ I. Thực hiện pháp luật II. Vi phạm pháp luật III. Trách nhiệm pháp lý
 8. BÀI 7: PHÁP CHẾ XHCN – NHÀ BÀI NƯỚC PHÁP QUYỀN Pháp chế XHCN I. Nhà nước pháp quyền II.
 9. BÀI 8: CÁC NGÀNH LUẬT CƠ BẢN BÀI TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM Ngành luật Hiến pháp I. Ngành luật hành chính II. Ngành luật dân sự III. Ngành luật hôn nhân và gia đình IV. Ngành luật tố tụng dân sự V.
 10. Ngành luật hình sự I. I. Ngành luật tố tụng hình sự II. Ngành luật thương mại III. Ngành luật lao động IV. Ngành luật lao động V.
 11. BÀI 1: NHỮNG VẤN ĐỀ BÀI CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC
 12. I. Nguồn gốc Nhà nước I. QUAN ĐIỂM Phi Mácxít Mác - Lênin
 13. 1. Những quan điểm phi Mácxít 1. về nguồn gốc Nhà nước 1.1 Những nhà tư tưởng theo thuyết thần học Thượng đế Nhà nước Vĩnh cữu - bất biến
 14. Phái giáo quyền Phái Thượng đế Nhân loại Tinh thần Thể xác Giáo hoàng Vua
 15. Phái dân quyền Phái Thượng đế Nhân dân Vua
 16. Phái quân chủ Phái Thượng đế Vua
 17. 1.2 Những nhà tư tưởng theo 1.2 thuyết gia trưởng Gia trưởng Gia đình Gia tộc Thị tộc Chủng tộc Quốc gia Nhà nước
 18. 1.3 Những nhà tư tưởng theo 1.3 thuyết khế ước Khế ước (Hợp đồng) Nhà nước
 19. 1.4 Các nhà tư tưởng theo 1.4 thuyết bạo lực Bạo lực giữa Thị tộc A và Thị tộc B Thị tộc A chiến thắng Nhà nước
 20. 2. Quan điểm Mác – Lênin về 2. nguồn gốc Nhà nước 2.1 Xã hội nguyên thuỷ và tổ chức thị tộc, bộ lạc Thị tộc Tộc trưởng Bào tộc Bộ lạc Thủ lĩnh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản