Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương III

Chia sẻ: Tan Phong | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:34

1
784
lượt xem
229
download

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương III

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong cơ chế thị trường, xu thế hội nhập với môi tr¬ường cạnh tranh gay gắt các doanh nghiệp phải đối phó với nhiều thách thức. Để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp phải vững mạnh về mọi nguồn lực trong đó nguồn lực con người đóng vai trò quyết định. Một doanh nghiệp có hệ thống quản trị nhân lực chuyên nghiệp, bài bản và phù hợp sẽ tạo nên một đội ngũ lao động làm việc hiệu quả, cống hiến hết mình vì sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Đó chính là lợi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương III

 1. 1
 2. Chương 3 KẾ HOẠCH HÓA NGUỒN NHÂN LỰC MBA Nguyễn Đức Kiên
 3. Cấu trúc trình bày • Vai trò của KHH NNL • Dự đoán cầu nhân lực • Dự đoán cung nhân lực • Điều hòa cung-cầu nhân lực 3
 4. 4
 5. Vai trò của KHH NNL  Khái niệm và vai trò  Phân loại  Nhân tố ảnh hưởng  Quy trình 5
 6. Khái niệm và vai trò  Khái niệm – Là quá trình đánh giá, xác định nhu cầu về NNL để đáp ứng mục tiêu công việc của tổ chức và xây dựng các kế hoạch lao động nhằm đáp ứng được các nhu cầu đó.  Vai trò – Giữ vao trò trung tâm trong quản lý chiến lược NNL – Có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả của tổ chức 6
 7. 7
 8. 8
 9. Vai trò của KHH NNL  Khái niệm và vai trò  Phân loại  Nhân tố ảnh hưởng  Quy trình 9
 10. Phân loại  Kế hoạch NNL dài hạn  Kế hoạch NNL trung hạn  Kế hoạch NNL ngắn hạn 10
 11. Vai trò của KHH NNL  Khái niệm và vai trò  Phân loại  Nhân tố ảnh hưởng  Quy trình 11
 12. Nhân tố ảnh hưởng  Loại sản phẩm, dich vụ và chiến lược của tổ chức  Tính không ổn định của môi trường  Độ dài thời gian của KHH NNL  Loại và chất lượng của thông tin dự báo về NNL 12
 13. Vai trò của KHH NNL  Khái niệm và vai trò  Phân loại  Nhân tố ảnh hưởng  Quy trình 13
 14. Quy trình  Xem Hình IV-1, trang 69 14
 15. 15
 16. Cấu trúc trình bày • Vai trò của KHH NNL • Dự đoán cầu nhân lực • Dự đoán cung nhân lực • Điều hòa cung-cầu nhân lực 16
 17. Dự đoán cầu nhân lực • Khái niệm cầu nhân lực • Nhân tố ảnh hưởng • Phân loại 17
 18. Khái niệm cầu nhân lực • Là số lượng và cơ cấu nhân lực cần thiết để hoàn thành số lượng sản phẩm, dịch vụ hoặc khối lượng công việc của tổ chức trong một thời kỳ nhất định 18
 19. Nhân tố ảnh hưởng • Bên ngoài • Cạnh tranh • Tình hình kinh tế • Luật pháp • Công nghệ • Bên trong • Ngân sách • Mức sản lượng • Số loại sản phẩm và dịch vụ mới • Cơ cấu tổ chức 19
 20. Phân loại • Dự đoán cầu nhân lực ngắn hạn • Dự đoán cầu nhân lực dài hạn 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản