Bài giảng quản trị rủi ro - Ths.Võ Hữu Khánh

Chia sẻ: meoheo5

• Trong cuộc sống hằng ngày và công việc, rủi ro có thể xuất hiện ở mọi lĩnh vực. • Rủi ro không ngoại trừ một ai, một quốc gia, dân tộc nào. • Rủi ro có thể xuất hiện mọi lúc, mọi nơi, trong mọi công việc. • Rủi ro có thể xuất hiện ở những chỗ, những nơi, vào • những lúc mà không một ai có thể ngờ tới.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài giảng quản trị rủi ro - Ths.Võ Hữu Khánh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH


QUẢN TRỊ RỦI RO

GV: ThS VÕ HỮU KHÁNH
DĐ: 091 392 4885
Email: khanh_vohuu@yahoo.com

27/05/2010 45 1
TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO

- Bạn đã bao giờ gặp rủi
ro chưa?
- Theo bạn trong hoạt
động kinh doanh, DN
gặp những rủi ro gì?
- Bạn có nghĩ rằng chúng
ta có thể kiểm soát được
rủi ro hay không? Giải
thích?

27/05/2010 45 2
TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO

• Trong cuộc sống hằng ngày và công việc, rủi
ro có thể xuất hiện ở mọi lĩnh vực.
• Rủi ro không ngoại trừ một ai, một quốc gia,
dân tộc nào.
• Rủi ro có thể xuất hiện mọi lúc, mọi nơi, trong
mọi công việc.
• Rủi ro có thể xuất hiện ở những chỗ, những
nơi, vào
• những lúc mà không một ai có thể ngờ tới.
27/05/2010 45 3
TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO

Nội dung nghiên cứu
- Giới thiệu rủi ro và các khái niệm có liên
quan
- Quản trị rủi ro
27/05/2010 45 4
I. Tìm hiểu về rủi ro và khái niệm
Trong quá trình phát triển kinh tế thế giới tiềm ẩn các
rủi ro trong thời gian vừa qua:
 Nền kinh tế Hoa kỳ, các quốc gia có nền kinh tế mạnh
suy giảm
 Sự bất ổn của thị trường tài chính toàn cầu đe doạ môi
trường kinh tế thế giới
 Sự bùng phát các loại dịch bệnh
 Những căn thẳng về chính trị, đặc biệt là các quốc gia
Trung đông, giá dầu có thể tăng cao gây ảnh hưởng
không nhỏ đến kinh tế toàn cầu
 Sự biến đổi của khí hậu trên trái đất

27/05/2010 45 5
I. Tìm hiểu về rủi ro và khái niệm
I.1 Khái niệm rủi ro
Hiện có 2 trường phái nổi bật định nghĩa về rủi
ro
- Trường phái truyền thống (trường phái tiêu
cực)
- Trường phái trung hoà
27/05/2010 45 6
I. Tìm hiểu về rủi ro và khái niệm
I.1. Khái niệm rủi ro
Trường phái tiêu cực: rủi ro được coi là sự không may mắn,
sự tổn thất, mất mát, nguy hiểm…
• Rủi ro là điều không lành, không tốt, bất ngờ xảy đến.
• Rủi ro (đồng nghĩa với rủi) là sự không may.
• Rủi ro là khả năng gặp nguy hiểm hoặc bị đau đớn, thiệt
hại…
• Rủi ro là những bất trắc ngoài ý muốn xảy ra trong quá
trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, tác động
xấu đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.
Tóm lại, theo cách nghĩ truyền thống thì “Rủi ro là những
thiệt hại, mất mát, nguy hiểm hoặc các yếu tố liên quan đến
nguy hiểm, khó khăn, hoặc điều không chắc chắn có thể xảy
ra cho con người”.

27/05/2010 45 7
I. Tìm hiểu về rủi ro và khái niệm
I.1. Khái niệm rủi ro

Trường phái trung hoà
• Rủi ro là sự bất trắc có thể đo lường được
• Rủi ro là sự bất trắc có thể liên quan đến
việc xuất hiện những biến cố không mong
đợi
• Rủi ro là giá trị và kết quả mà hiện thời
chưa biết đến…
27/05/2010 45 8
I. Tìm hiểu về rủi ro và khái niệm
I.2. Phân loại rủi ro
I.2.1 Phân loại theo phương pháp quản trị rủi ro
truyền thống:
- Rủi ro thảm hoạ: các thảm hoạ thiên nhiên, thảm
hoạ do con người hoặc có sự tác động gián tiếp
của con người (hoả hoạn, chiến tranh, khủng
bố)…
- Rủi ro tài chính: các khoản nợ xấu, tỷ giá hối
đoái, cổ phiếu hay lãi xuất biến động…
- Rủi ro tác nghiệp: trang thiết bị, hệ thống máy
tính hư hỏng, chuổi cung ứng hoặc quy trình hoạt
động lỗi, bị gián đoạn, nhân viên bị tai nạn,…
27/05/2010 45 9
I. Tìm hiểu về rủi ro và khái niệm
I.2. Phân loại rủi ro
I.2.1 Phân loại theo phương pháp quản trị rủi
ro truyền thống:
- Rủi ro chiến lược:
Chiến lược và quản trị chiến lược quyết định
sự sống còn, hưng thịnh hay suy vong của 1 tổ
chức mà quản trị chiến lược cũng đồng nghĩa
với quản trị rủi ro chiến lược.
(tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu, các chính sách và
biện pháp hành động)
27/05/2010 45 10
I. Tìm hiểu về rủi ro và khái niệm
I.2. Phân loại rủi ro
I.2.1 Phân loại theo phương pháp quản trị rủi ro truyền
thống:
Có 7 rủi ro chiến lược:
- Rủi ro dự án (dự án thất bại)
- Rủi ro từ khách hàng (khách hàng bỏ đi)
- Rủi ro từ chuyển đổi (sự thay đổi lớn về công nghệ hoặc
hướng đi)
- Rủi ro từ đối thủ cạnh tranh duy nhất (xuất hiện đối thủ không
thể đánh bại
- Rủi ro thương hiệu (thương hiệu bị mất sức mạnh)
- Rủi ro ngành (ngành kinh doanh trở thành vùng phi lợi nhuận)
- Rủi ro đình trệ (công ty không tăng trưởng, thậm chí bị suy
giả
27/05/2010 m) 45 11
I. Tìm hiểu về rủi ro và khái niệm
I.2. Phân loại rủi ro
1.2.2 Phân loại rủi ro theo nguồn gốc rủi ro
- Rủi ro do môi trường thiên nhiên: thường gây
ra các thiệt hại to lớn về người và của, làm cho
DN, đặc biệt DN XNK, bị tổn thất nặng nề.
- Rủi ro do môi trường văn hoá: do sự thiếu hiểu
biết về phong tục, tập quán, tín ngưỡng, lối sống,
nghệ thuật, đạo đức,… của dân tộc khác từ đó có
các hành xử không phù hợp, gậy thiệt hại, mất
mát, mất cơ hội kinh doanh
27/05/2010 45 12
I. Tìm hiểu về rủi ro và khái niệm
I.2. Phân loại rủi ro
1.2.2 Phân loại rủi ro theo nguồn gốc rủi ro
- Rủi ro do môi trường xã hội: sự thay đổi các chuẩn
mực giá trị, hành vi của con người, cấu trúc xã hội, các
định chế… là nguồn rủi ro quan trọng. Nếu không nắm
được điều này sẽ có thể gành chịu các thiệt hại nặng nề.
- Rủi ro do môi trường chính trị:
MT chính trị có ảnh hưởng rất lớn đến bầu không khí
KD.
MT chính trị ổn định sẽ giảm thiểu rất nhiều rủi ro cho
các DN. DN nắm bắt kỹ, có các sách lược thích hợp với
MT chính trị không chỉ nước mình mà còn ở nước đến
KD mới có thể thành công.

27/05/2010 45 13
I. Tìm hiểu về rủi ro và khái niệm
I.2. Phân loại rủi ro
- Rủi ro do MT luật pháp:
XH tiến bộ phát triển, các chuẩn mực luật pháp không
phù hợp không thay đổi kịp sẽ gây ra nhiều rủi ro
Ngược lại, nếu luật pháp thay đổi quá nhiều, thường
xuyên, không ổn định cũng gây ra khó khăn. Các tổ
chức không nắm vững pháp luật sẽ gặp nhiều rủi ro.
Trong kinh doanh quốc tế, MT luật pháp phức tạp hơn,
chuẩn mực của các nước khác nhau. Nếu chỉ nắm rõ và
tuân thủ chuẩn mực luật pháp của mình mà không hiểu
luật pháp của đối tác, thì sẽ gặp rủi ro


27/05/2010 45 14
I. Tìm hiểu về rủi ro và khái niệm
I.2. Phân loại rủi ro
- Rủi ro do MT kinh tế:
MT kinh tế thường vận động theo MT chính
trị, những ảnh hưởng của MT kinh tế chung
của thế giới đến các nước là rất lớn.
Các động thái của các chính phủ (siêu cường)
có thể ảnh hưởng sâu sắc đến thị trường thế
giới, nhưng họ không thể kiểm soát nổi toàn
bộ thị trường thế giới => rủi ro bất ổn MT kinh
tế

27/05/2010 45 15
I. Tìm hiểu về rủi ro và khái niệm
I.2. Phân loại rủi ro
- Rủi ro do MT hoạt động của tổ chức:
Rủi ro có thể phát sinh ở mọi lĩnh vực: nhân sự,
công nghệ, văn hoá tổ chức,…
Rủi ro trong MT hoạt động của tổ chức có thể
xuất hiện dưới nhiều dạng: thiếu thông tin, sự cố
của máy móc, thiết bị, tai nạn lao động, hoạt động
quảng cáo sai sót,…
Trong hoạt động XNK, rui ro có thể xuất hiện
trong mọi khâu của quá trình đàm phán, ký kết,
thực hiện hợp đồng xnk.
27/05/2010 45 16
I. Tìm hiểu về rủi ro và khái niệm
I.2. Phân loại rủi ro
- Rủi ro do nhận thức của con người:
Khi nhận diện và phân tích không đúng => kết
luận sai lầm
Nếu nhận thức và thực tế hoàn toàn khác nhau
thì rui ro càng lớn
27/05/2010 45 17
I. Tìm hiểu về rủi ro và khái niệm
I.2. Phân loại rủi ro
I.2.3 Phân loại rủi ro theo môi trường hoạt
động
Môi trường bên trong: nội tại bên trong DN.
Khi nghiên cứu rủi ro có thể chọn theo các
hướng tiếp cận
- Lĩnh vực: Quản trị, Marketing, Tài chính/kế
toán, sản xuất/ tác nghiệp, nghiên cứu phát
triển, hệ thống thông tin,…
- Theo bộ phận phòng ban,…
27/05/2010 45 18
I. Tìm hiểu về rủi ro và khái niệm
I.2. Phân loại rủi ro
I.2.3 Phân loại rủi ro theo môi trường hoạt
động
Môi trường bên ngoài: là những yếu tố bên
ngoài, DN không thể kiểm soát được, nhưng
có ảnh hưởng tác động đến hoạt động và hiệu
quả của DN.
- Môi trường vĩ mô
- Môi trường vi mô
Cần xem xét, phân tích thêm môi trương thế giới.
27/05/2010 45 19
I. Tìm hiểu về rủi ro và khái niệm
I.2. Phân loại rủi ro
I.2.4 Phân loại theo đối tượng rủi ro
- Rủi ro về tài sản
- Rủi ro về nhân lực
- Rủi ro về trách nhiệm
27/05/2010 45 20
I. Tìm hiểu về rủi ro và khái niệm
I.2. Phân loại rủi ro
I.2.5 Phân loại theo các ngành, lĩnh vực hoạt động
- Rủi ro trong công nghiệp
- Rủi ro trong nông nghiệp
- Rủi ro trong kinh doanh thương mại
- Rủi ro trong hoạt động ngoại thương
- Rủi ro trong kinh doanh ngân hàng
- Rủi ro trong kinh doanh du lịch
- Rủi ro trong đầu tư
- Rủi ro trong ngành xây dựng
- Rủi ro trong ngành giao thông vận tải
- Rủi ro trong giáo dục – đào tạo…

27/05/2010 45 21
II. Quản trị rủi ro
II.1 Khái niệm
Quản trị rủi ro là quá trình tiếp cận rủi ro một cách
khoa học, toàn diện và có hệ thống nhằm nhận dạng,
kiểm soát, phòng ngừa và giảm thiểu những tổn thất,
mất mát, những ảnh hưởng bất lợi của rủi ro đồng thời
tìm cách biến rủi ro thành những cơ hội thành công.
Các nội dung chính của KN QTRR
- Nhận dạng – phân tích – đo lường rủi ro
- Kiểm soát – phòng ngừa rủi ro
- Tài trợ rủi ro khi nó xuất hiện
- Tìm cách biến rủi ro thành cơ hội thành công

27/05/2010 45 22
II. Quản trị rủi ro
II.1 Khái niệm
Việc thực hiện quản trị rủi ro, tuỳ thuộc vào các
yếu tố:
- Quy mô tổ chức lớn hay nhỏ?
- Tiềm lực của tổ chức mạnh hay yếu?
- Môi trường của tổ chức hoạt động đơn giản
hay phức tạp? Có nhiều rủi ro hay ít rủi ro?
- Nhận thức của lãnh đạo


27/05/2010 45 23
II. Quản trị rủi ro
II.2 Nội dung của quản trị rủi ro
II.2.1 Nhận dạng-Phân tích-Đo lường rủi ro
II.2.1.1 Nhận dạng rủi ro
Nhận dạng rủi ro là quá trình xác định liên tục và có
hệ thống các rủi ro trong hoạt động kinh doanh
của tổ chức.
- Nguồn gốc của rủi ro
- Đối tượng rủi ro
- Tổn thất
Nhận dạng = theo dõi + N/cứu => t/kê rủi ro => dự
báo =>đề xuất biện pháp, giải pháp

27/05/2010 45 24
II. Quản trị rủi ro
II.2 Nội dung của quản trị rủi ro
II.2.1 Nhận dạng-Phân tích-Đo lường rủi ro
II.2.1.1 Nhận dạng rủi ro
Các phương pháp nhận dạng rủi ro:
• Lập bảng câu hỏi:
- Gặp phải các loại rủi ro nào?
- Tổn thất bao nhiêu?
- Số lần xuất hiện rủi ro đo trong 1 khoảng t/gian nhất
đinh?
- Biện pháp phòng ngừa, tài trợ rủi ro?
- Kết quả đạt được?
- Rủi ro chưa xuất hiện nhưng có thể xuất hiện? Lý do?
Đánh giá, đề xuất công tác QTRR.

27/05/2010 45 25
II. Quản trị rủi ro
II.2 Nội dung của quản trị rủi ro
II.2.1 Nhận dạng-Phân tích-Đo lường rủi ro
II.2.1.1 Nhận dạng rủi ro
Các phương pháp nhận dạng rủi ro:
• Phân tích báo cáo tài chính: phân tích bảng
tổng kết tài sản, báo cáo hoạt động sản xuất
kinh doanh, tài liệu bổ trợ khác, để có thể xác
định được mọi nguy cơ rủi ro của tổ chức về
tài sản, nguồn nhân lực và trách nhiệm pháp lý


27/05/2010 45 26
II. Quản trị rủi ro
II.2 Nội dung của quản trị rủi ro
II.2.1 Nhận dạng-Phân tích-Đo lường rủi ro
II.2.1.1 Nhận dạng rủi ro
Các phương pháp nhận dạng rủi ro:
• Phương pháp lưu đồ: đây là 1 pp quan trọng
để nhận dạng rủi ro. Để thực hiện pp này cần
xây dựng lưu đồ trình bày tất các hoạt động
sản xuất
Quy trình SX-KD


27/05/2010 45 27
27/05/2010 45 28
II. Quản trị rủi ro
II.2 Nội dung của quản trị rủi ro
II.2.1 Nhận dạng-Phân tích-Đo lường rủi ro
Các phương pháp nhận dạng rủi ro:
• Thanh tra hiện trường/ nghiên cứu tại chổ:
Quan sát, theo dõi trực tiếp các hoạt động =>
phân tích đánh giá => nhận dạng rủi ro => biện
pháp
27/05/2010 45 29
II. Quản trị rủi ro
II.2 Nội dung của quản trị rủi ro
II.2.1 Nhận dạng-Phân tích-Đo lường rủi ro
• Phân tích hợp đồng: 9. Phạt
10. Bảo hiểm
1. Tên hàng
2. Chất lượng 11. Bất khả kháng
3. Số lượng 12. Khiếu nại
4. Giá cả 13. Trọng tài
14. Các điều kiện và điều
5. Giao hàng
khoản khác
6. Thanh toán
7. Bao bì, ký mã hiệu
8. Bảo hành

27/05/2010 45 30
II. Quản trị rủi ro
II.2 Nội dung của quản trị rủi ro
II.2.1 Nhận dạng-Phân tích-Đo lường rủi ro
II.2.1.2 Phân tích rủi ro
27/05/2010 45 31
II. Quản trị rủi ro
II.2 Nội dung của quản trị rủi ro
II.2.1 Nhận dạng-Phân tích-Đo lường rủi ro
II.2.1.3 Đo lường rủi ro
Tần suất xuất hiện

Thấp
Cao
Mức độ
nghiêm trọng
Cao I II


Thấp III IV
27/05/2010 45 32
II. Quản trị rủi ro
II.2 Nội dung của quản trị rủi ro
II.2.2 Kiểm soát – phòng ngừa rủi ro
Kiểm soát là việc sử dụng các biện pháp, kỹ
thuật, công cụ, chiến lược, chương trình hành
động… để ngăn ngừa né tránh hoặc giảm thiểu
những tổn thất, những ảnh hưởng không mong
đợi có thể đến với tổ chức
Có nhiều biện pháp để kiểm soát:27/05/2010 45 33
II. Quản trị rủi ro
II.2 Nội dung của quản trị rủi ro
II.2.2 Kiểm soát – phòng ngừa rủi ro
Biện pháp né tránh rủi ro
• Chủ động né tránh từ trước khi rủi ro xảy ra
• Né tránh bằng cách loại bỏ những nguyên nhân gây ra rủi ro
Biện pháp ngăn ngừa tổn thất
• Tập trung tác động vào chính mối nguy hiểm để ngăn ngừa
tổn thất, vd: mua bảo hiểm
• Tập trung tác động vào môi trường rủi ro
• Chọn ngân hàng có uy tín để mở L/C
• Mua bảo hiểm rủi ro
• Tập trung vào sự tương tác giữa mối nguy cơ và môi trường
rủi ro => thông qua trung gian, người thứ 3 để tiếp cận thị
trường và tạo quan hệ tốt với địa phương

27/05/2010 45 34
II. Quản trị rủi ro
II.2 Nội dung của quản trị rủi ro
II.2.2 Kiểm soát – phòng ngừa rủi ro
Các biện pháp giảm thiểu tổn thất
• Cứu vớt tài sản còn sử dụng được
• Chuyển nợ vd bồi thường BH cho bên thứ 3
• Xây dựng các KH phòng ngửa rủi ro
• Dự phòng
• Phân tán rủi ro27/05/2010 45 35
II. Quản trị rủi ro
II.2 Nội dung của quản trị rủi ro
II.2.2 Kiểm soát – phòng ngừa rủi ro
Chuyển giao rủi ro
• Chuyển tài sản hoặc hoạt động có rủi ro đến
cho người khác/ tổ chức khác
• Hoặc ký hợp đồng với người khác/tổ chức
khác trong đó quy định chỉ chuyển giao rủi ro,
không chuyển giao tài sản cho người nhận rủi
ro
Đa dạng hoá rủi ro: đa dạng thị trường, khách
hàng,…để phòng chống rủi ro
27/05/2010 45 36
II. Quản trị rủi ro
II.2 Nội dung của quản trị rủi ro
II.2.3 Tài trợ rủi ro
Có 2 biện pháp tài trợ:
• Tự khắc phục rủi ro: tự mình thanh toán các
tổn thất
• Chuyển giao rủi ro: đối với các đối tượng, tài
sản mua bảo hiểm thì khi xảy ra tổn thất việc
đầu tiên là khiếu nại đòi bồi thường27/05/2010 45 37
II. Quản trị rủi ro
II.3 Quản trị rủi ro chiến lược
Quy trình QTRR chiến lược gồm 6 bước:
1. Nhận diện và đánh giá
2. Định lượng
3. Xây dựng những kế hoạch giảm bớt rủi ro
4. Xác định khả năng lật ngược tính thế
5. Sắp xếp và đánh thứ tự ưu tiên cho các rủi ro
6. Điều chỉnh các quyết định đầu tư

27/05/2010 45 38
II. Quản trị rủi ro
II.3 Quản trị rủi ro chiến lược
II.3.1 Nhận diện và đánh giá

Sử dụng 1 hoặc 1 số phương pháp nhận dạng rui
ro đã nghiên cứu,… để nhận dạng các rủi ro
chiến lược
Dãy rủi ro chiến lược: dự án, khách hàng,…
Lập biểu đồ khung rủi ro chiến lược: rủi ro => có
thể làm gì =>kế hoạch thực hiện
27/05/2010 45 39
II. Quản trị rủi ro
II.3 Quản trị rủi ro chiến lược
II.3.2 Định lượng rủi ro
• Ước lượng sơ bộ chi phí mà Cty sẽ phải bỏ ra
nếu rủi ro xảy ra, dựa trên tổng doanh thu, lợi
nhuận hằng năm và tỷ lệ % của những khoản
này mà Cty sẽ mất trong TH rủi ro đó xảy ra
• Tính toán khả năng xảy ra rủi ro
27/05/2010 45 40
II. Quản trị rủi ro
II.3 Quản trị rủi ro chiến lược
II.3.2 Xây dựng kế hoạch giảm bớt rủi ro
Đây là bước đi phức tạp và quan trọng nhất
(Chương 3).
27/05/2010 45 41
II. Quản trị rủi ro
II.3 Quản trị rủi ro chiến lược
II.3.4 Xác định khả năng lật ngược tình thế
- Các ý tưởng sáng tạo đóng vai trò quan trọng
nhất.
- Biến những áp lực tiêu cực thành áp lực tích cực
Các điểm quan tâm:
- Khách hàng
- Sản phẩm
- Giá
- Kênh phân phối
- Quản cáo, chiêu thị,…
27/05/2010 45 42
II. Quản trị rủi ro
II.3 Quản trị rủi ro chiến lược
II.3.5 Sắp xếp và đánh thứ tự ưu tiên cho các rủi ro
27/05/2010 45 43
II. Quản trị rủi ro
II.3 Quản trị rủi ro chiến lược
II.3.5 Sắp xếp và đánh thứ tự ưu tiên cho các rủi ro
Thông tin trong quá trình triển khai, lập bản đồ rủi ro, dựa trên
bước 2 (định lượng rủi ro)
Từ bản đồ:
- Thấy được rủi ro => kế hoạch giảm bớt thiệt hại
- Nắm được các rủi ro lớn nhất ở vị trí nào => giảm mức độ
nguy hiểm
27/05/2010 45 44
II. Quản trị rủi ro
II.3 Quản trị rủi ro chiến lược
II.3.6 Điều chỉnh các quyết định đầu tư
Để hình thành các quyết định về đầu tư, ta cần
dựa trên tất cả thông tin thu thập được:
- Mức độ / khả năng xảy ra rủi ro
- Chi phí (ước tính) sẽ mất trong TH rủi ro xảy
ra
- Giá trị của bất kỳ khía cạnh tích cực nào
- Bản chất của những kế hoạch ứng phó đã đặt
được vạch ra
27/05/2010 45 45
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản