Bài giảng sinh hóa - Trao đổi muối và nước part 3

Chia sẻ: artemis04

CB Donnan: - Xảy ra: HT sinh học, ngăn cách = màng bán thấm. ở 2 phía ngă của màng có sự chênh lệch về nồng độ protein - Vai trò: duy trì sự phân bố ko đồng đều của các ion. trì + áp lực keo: keo: - Htư có NĐ protein DGB, thành mạch như 1màng bán thấm NĐ - tạo nên CB Donnan giữa Htư và DGB. giữ - P keo là 1 trong các yếu tố quyết định TĐMN qua TM TĐ - Vai trò: hút nước vào lòng mạch và giữ lại ở...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản