Bài giảng Số trung bình cộng – Toán lớp 7

Chia sẻ: socmini

Giúp học sinh biết cách tính số trung bình cộng theo công thức từ bảng đã lập, biết sử dụng số trung bình cộng để làm "đại diện" cho một dấu hiệu trong một số trường hợp để so sánh khi tìm hiểu những dấu hiệu cùng loại. Mời bạn tham khảo bài giảng để có thêm tư liệu giảng dạy, học tập.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài giảng Số trung bình cộng – Toán lớp 7

§4. SỐ TRUNG BÌNH CỘNG
KIỂM TRA BÀI CŨ
Điểm kiểm tra toán (1 tiết ) của học sinh lớp 7C được bạn
lớp trưởng ghi lại như sau:
3 6 6 7 7 2 9 6
4 7 5 8 10 9 8 7
7 7 6 6 5 8 2 8
8 8 2 4 7 7 6 8
5 6 6 3 8 8 4 7
HS1: Lập bảng tần số ( theo cột dọc)?
HS2: Dấu hiệu cần tìm hiểu là gì? Số các giá trị?
HS3: Hãy tìm số trung bình cộng của các số : 13,14,15 (
với cách đã học tiểu học)
§4. SỐ TRUNG BÌNH CỘNG
1. Số trung bình cộng của dấu hiệu.
Có tất cả bao nhiêu
a) Bài toán. bạn làm bài kiểm
tra?
Điểm kiểm tra toán (1 tiết ) của học sinh lớp 7C được bạn
lớp trưởng ghi lại như sau:

3 6 6 7 7 2 9 6
4 7 5 8 10 9 8 7
7 7 6 6 5 8 2 8
8 8 2 4 7 7 6 8
5 6 6 3 8 8 4 7
b) Công thức.
Số trung bình cộng của một dấu hiệu được ký hiệu là : X
và được tính như sau:
- Nhân từng giá trị với tần số tương ứng.
- Cộng tất cả các tích vừa tìm được.
- Chia tổng đó cho số các giá trị (tức tổng các tần số).

x1n1  x2 n2  x3n3  ...  xk nk
X
N
Trong đó: x1 , x2 , x3 ,...., xk là k giá trị
khác nhau của dấu hiệu X.
n1 , n2 ,..., nk
là k tần số tương ứng.
N là số các giá trị.
Điểm trung bình kiểm tra của lớp 7C là 6,25.
Điểm trung bình kiểm tra của lớp 7A là 6,68.
Vậy : Kết quả bài kiểm tra của 7A tốt hơn lớp 7C.Hãy so sánh kết quả
kiểm tra của hai lớp 7A
và 7C ?
2. Ý nghĩa của số trung bình cộng.
Số trung bình cộng thường được dùng làm “đại
diện” cho dấu hiệu đặc biệt là khi muốn so sánh các
dấu hiệu cùng loại.
Ví dụ: Cho bảng tần số sau: Các giá trị(x) Tần số (n)
Giá trị trung bình của 10 1
200 1
chúng là :
3000 1
N= 3
* Chú ý:
A. 200 B. 1070 C. 100 D. 210
-Khi các giá trị của dấu hiệu có khoảng chênh lệch rất
lớn đối với nhau thì không nên lấy số trung bình cộng làm
“đại diện” cho dấu hiệu đó.
- Số trung bình cộng có thể không thuộc dãy giá trị của dấu
hiệu.
3. Mốt của dấu hiệu.
Ví dụ: Một cửa hàng bán dép ghi lại số dép đã bán
cho nữ giới trong một quý theo các cỡ khác nhau
theo bảng sau:
Cỡ dép(x) 36 37 38 39 40 41 42
Số dép bán được 12 50 186 152 117 20 3 N= 540
38 được gọi là mốt của dấu hiệu.
Khái niệm: Mốt của dấu hiệu là giá trị có tần số lớn
nhất trong bảng “tần số”.
kí hiệu là : M0
Ở bảng trên cỡ dép nào
được của dấu hiệu là ?
Mốt bán nhiều nhất
gì?
Là bao nhiêu ?
Ví dụ: cho bảng tần số bên. Giá trị(x) Tần
số(n)
Mốt của dấu hiệu này là: 3 1
A. M0=10 B. M0=11 4 3
C. M0=8 D. M0=3 5 3
6 4
7 5
8 11
9 3
10 5
N= 35
x1 n1  x 2 n2  ...  x k nk
X:
N
Bài tập15 SGK/T20.

a) Dấu hiệu cần tìm là: Tuổi thọ của mỗi bóng đèn
Số các giá trị là: 50.

b) Số trung bình cộng:

1150.5  1160.8  1170.12  1180.18  1190.7
X
50
58640
X  1172,8
50

c) M0 = 1180
Các em về nhà học bài và làm bài tập 14/T
20 và bài tập phần luyện tập
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản