Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Bài giảng sức bền vật liệu

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: pdf | 0 trang

1
5.335
lượt xem
2.200
download

Môn sức bền vật liệu là một môn học nằm trong ngành cơ học vật rắn biến dạng, khác với cơ lý thuyết, khảo sát sự cân bằng và chuyển động của vật rắn tuyệt đối,môm Sức bền vật liệu khảo sát vật thể thực tức là vật rắn có biến dạng.

Lưu

Bài giảng sức bền vật liệu
Nội dung Text

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản