Bài giảng: Tế bào nhân thực

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:47

0
3.121
lượt xem
2.817
download

Bài giảng: Tế bào nhân thực

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vì vật chất di truyền được bao bọc bởi màng được gọi là tế bào nhân thực. Gồm có tế bào động vật,thực vật, nấm. Cấu trúc:Có màng nhân. Các bào quan có cấu trúc phù hợp với chức năng chuyên hoá của mình. Có hệ thống nội màng chia tế bào chất thành nhiều ô nhỏ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng: Tế bào nhân thực

  1. Bài 14: TẾ BÀO NHÂN THỰC A. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA TẾ BÀO NHÂN THỰC B - CẤU TRÚC TẾ BÀO NHÂN THỰC I. Nhân tế bào 1. Cấu trúc a. Màng nhân b. Chất nhiễm sắc c. Nhân con 2. Chức năng II. Ribôxôm III. Khung xương tế bào IV. Trung thể
  2. Bài 14: TẾ BÀO NHÂN THỰC Hãy nhắc lại cấu trúc của tế bào nhân sơ? Vùng nhân Tế bào chất
  3. nhân Tại sao gọi là tế bào nhân thực? Vì vật chất di truyền được bao bọc bởi màng được gọi là tb nhân thực
  4. Bài 14: TẾ BÀO NHÂN THỰC A. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA TẾ BÀO NHÂN THỰC - Gồm có tế bào động vật,thực vật, nấm… - Cấu trúc: + Có màng nhân + Các bào quan có cấu trúc phù hợp với chức năng chuyên hoá của mình + Có hệ thống nội màng chia tế bào chất thành nhiều ô nhỏ
  5. Bài 14: TẾ BÀO NHÂN THỰC A. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA TẾ BÀO NHÂN THỰC Trung thể Lizôxôm Nhân Lưới nội chất Bộ Không bào máy Tế bào chất gôngi Ty thể Bộ Lizôxôm Thành Xenlulozơ máy gôngi Màng sinh Lục lạp chất TẾ BÀO TẾ BÀO ĐỘNG VẬT THỰC VẬT
  6. Bào quan Động vật Thực vật 1. Màng sinh chất * * 2.Ti thể * * 3. Nhân * * 4. Lưới nội chất * * 5. Tế bào chất * * 6. Vi ống * * 7. Lizôxôm * * 8. Trung thể * 9. Lục lạp * 10. Thành xenlulozơ * 11. Bộ máy Gôngi * * 12. Không bào * *
  7. Bài 14: TẾ BÀO NHÂN THỰC A. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA TẾ BÀO NHÂN THỰC B. CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO NHÂN THỰC I. NHÂN TẾ BÀO Vị trí và hình 1. Cấu trúc nhân nhân - Vị trí: nằm ở dạng ctâmnhân trung ủa TB TB? (trừ TB thực vật) - Hình dạng: hình bầu dục hay hình cầu, đường kính 5 µm - Đa số tế bào có 1 nhân (TB hồng cầu người không có nhân)
  8. B. CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO NHÂN THỰC I. NHÂN TẾ BÀO 1. Cấu trúc Màng nhân a. Màng nhân Màng trong Màng ngoài Màng nhân có cấu tạo như thế nào? Lỗ nhân Lưới nội chất Nhân
  9. B. CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO NHÂN THỰC I. NHÂN TẾ BÀO 1. Cấu trúc a. Màng nhân - Có 2 lớp màng (màng kép), mỗi màng dày Lỗ nhân 6 – 9 nm, cấu trúc giống màng sinh chất - Màng ngoài nối với lưới nội chất - Bề mặt màng có nhiều lỗ nhân (ĐK 50 – 80 nm) gắn với nhiều ptử Pr cho phép các chất đi vào hay đi ra nhân Lưới nội chất Màmh ngoài
  10. B. CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO NHÂN THỰC proâteâin loaïi I. NHÂN TẾ BÀO ADN histoân. 1. Cấu trúc a. Màng nhân b. Chất nhiễm sắc Thành phần hoá học của chất saéc m ã hie nhiễm sắc? in Sôï

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản