Bài giảng THÔNG TiỂU DẪN LƯU NƯỚC TiỂU RỬA BÀNG QUANG part 9

Chia sẻ: poseidon10

Đặt ống thông tiểu liên tục, lâu ngày. Bàng quang bị nhiễm khuẩn hoặc rửa xong để bơm thuốc vào điều trị. Chảy máu bàng quang (sau mổ bàng quang, cắt u xơ tiền liệt tuyến). Chống chỉ định rửa bàng quang Nghi ngờ thủng bàng quang  Trước khi tiến hành thủ thuật rửa bàng quang, người điều dưỡng vần phải thực hiện các đánh giá sau

Nội dung Text: Bài giảng THÔNG TiỂU DẪN LƯU NƯỚC TiỂU RỬA BÀNG QUANG part 9

Kỹ thuật rửa bàng quang thường được tiến


hành với một trong hai mục đích sau
Đưa thuốc vào bàng quang để điều trị


Rửa và làm thông ống thông tiểu. Trong các


trường hợp bị tắc do cục máu đông hoặc cặn nước
tiểu
Duy trì sự vô khuẩn là điều rất quan trọng đối

với rửa bàng quan
Chỉ định rửa bàng quang
Đặt ống thông tiểu liên tục, lâu ngày.
1.

Bàng quang bị nhiễm khuẩn hoặc rửa xong để
2.
bơm thuốc vào điều trị.
Chảy máu bàng quang (sau mổ bàng quang,
3.
cắt u xơ tiền liệt tuyến).
Chống chỉ định rửa bàng quang
Nghi ngờ thủng bàng quang
 Trước khi tiến hành thủ thuật rửa bàng quang,
người điều dưỡng vần phải thực hiện các đánh
giá sau
Các điểm chú ý khi rửa bàng quang
Tránh bơm rửa với áp lực mạnh, nhất là khi bàng
1.
quang bị chảy máu.
Trong khi rửa nếu thấy bệnh nhân bị mệt hoặc
2.
nước rửa chảy ra có máu đỏ tươi thì phải ngừng
ngay.
Lượng nước đưa vào cho một lần tháo nước rửa
3.
bàng quang khoảng từ 200-250ml
Theo dõi lượng nước đưa vào và lượng nước chảy
4.

ra sau mỗi lần để phát hiện và khắc phục tắc ống
thông
Dụng cụ rửa bàng quang

Dụng cụ để đặt thông tiểu
1.

Chai dịch để đưa nước rửa vào bàng
2.

quang.
3.

Nếu rửa bằng bơm tiêm thì phải có một
4.

bơm tiêm 50 ml
Dung dịch rửa : NaCl 0,9%
5.

Dung dịch Dakin.
6.

Nước muối sinh lý + 5ml Betadine.
7.
kỹ thuật rửa bàng quang

Rửa bằng bơm tiêm 50ml : Đặt thông tiểu ngay từ
đầu hoặc đang đặt ống thông thì phải tháo hệ
thống dẫn lưu nước tiểu ra.
 Dùng bơm tiêm vô khuẩn 50ml (50cc) hút dung

dịch rửa sau đó lăp vào đầu ống thông nơi nước
tiểu chảy (nếu dùng ống thông Foley 2 chạc) và
lăp vào đầu nơi để bơm rửa bàng quang nếu
dùng ống thông Foley 3 chạc)
 Kẹp đường dẫn lưu nước tiểu ra.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản