Bài giảng THÔNG TiỂU DẪN LƯU NƯỚC TiỂU RỬA BÀNG QUANG part 9

Chia sẻ: poseidon10

Đặt ống thông tiểu liên tục, lâu ngày. Bàng quang bị nhiễm khuẩn hoặc rửa xong để bơm thuốc vào điều trị. Chảy máu bàng quang (sau mổ bàng quang, cắt u xơ tiền liệt tuyến). Chống chỉ định rửa bàng quang Nghi ngờ thủng bàng quang  Trước khi tiến hành thủ thuật rửa bàng quang, người điều dưỡng vần phải thực hiện các đánh giá sau

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản