Bài giảng Thương mại điện tử: Lecture 9 - TS. Đào Nam Anh

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
17
lượt xem
3
download

Bài giảng Thương mại điện tử: Lecture 9 - TS. Đào Nam Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Thương mại điện tử - Lecture 9: Data flow diagrams" trình bày các mô hình Customer-Browse Detailed DFD, Customer - ShoppingCart Context DFD, Customer-Authentication Context DFD,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thương mại điện tử: Lecture 9 - TS. Đào Nam Anh

Thƣơng mại điện tử<br /> Lecture 9:<br /> <br /> Data Flow Diagrams<br /> <br /> TS Đào Nam Anh<br /> Đại học Điện lực, Khoa CNTT<br /> 1<br /> <br /> Tài liệu<br /> Frontiers of Electronic Commerce, Ravi<br /> Kalakota, and Andrew B. Whinston<br />  E-commerce applications, Luisa Calcagno<br />  KIẾN THỨC THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ, TS.<br /> Nguyễn Đăng Hậu<br />  GIÁO TRÌNH THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ<br /> DÀNH CHO DOANH NGHIỆP, Ths Dƣơng<br /> Tố Dung<br /> <br /> <br /> 2<br /> <br /> Customer-Browse Context DFD<br /> .<br /> <br /> 3<br /> <br /> Tài liệu<br /> Frontiers of Electronic Commerce, Ravi<br /> Kalakota, and Andrew B. Whinston<br />  E-commerce applications, Luisa Calcagno<br />  KIẾN THỨC THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ, TS.<br /> Nguyễn Đăng Hậu<br />  GIÁO TRÌNH THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ<br /> DÀNH CHO DOANH NGHIỆP, Ths Dƣơng<br /> Tố Dung<br /> <br /> <br /> 4<br /> <br /> Customer-Browse Detailed DFD<br /> .<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản