Bài giảng Tiếng Việt 3 - LUYỆN ĐỌC - CHÓ BÁNH KHÚC CỦA DÌ TÔI

Chia sẻ: panasonic1209

Rèn kỹ năng đọc trô i chả y toàn bài - Đọc to, rõ ràn g, lưi loát II. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: NỘI DUNG 1.Giới thiệu bài: ( 1 p hút ) 2.Luyện đọc: ( 37 phút ) - Đọc mẫu - Đọc câu - GV: đọc mẫu, hướn g dẫn đọc đú ng - HS: đọc nối tiếp câu - Đọc khổ thơ - GV: sửa lỗ i - HS: đọc nối tiếp khổ thơ Đọc bài - GV: nhắc ngắt ngh ỉ đúng - HS: thi đọc cả bà i 3. Nhận xét, đánh giá:...

Nội dung Text: Bài giảng Tiếng Việt 3 - LUYỆN ĐỌC - CHÓ BÁNH KHÚC CỦA DÌ TÔI

LUYỆN ĐỌC

CHÓ BÁNH KHÚC CỦA DÌ TÔII. MỤC ĐÍ CH, YÊU CẦU:

- Rèn kỹ năng đọc trô i chả y toàn bài

- Đọc to, rõ ràn g, lưi loát

II. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

1.Giới thiệu bài: ( 1 p hút ) Lu yện đọc bài Chõ bánh khúc của dì

2.Luyện đọc: ( 37 phút ) tô i

- Đọc mẫu

- Đọc câu - GV: đọc mẫu, hướn g dẫn đọc đú ng

- HS: đọc nối tiếp câu

- Đọc khổ thơ - GV: sửa lỗ i

- HS: đọc nối tiếp khổ thơ

- Đọc bài - GV: nhắc ngắt ngh ỉ đúng

- HS: thi đọc cả bà i

3. Nhận xét, đánh giá: ( 2 phút ) - H+G: nhận xét, đánh giá

- GV: khen học s inh đọc tiến bộ

- HS: luyện đọc ở nhà .
LUYỆN VIẾT

CHÕ BÁNH KHÚC CỦA DÌ TÔII. MỤC ĐÍ CH, YÊU CẦU:

- Nghe viết ch ính xác một đoạn trong bài Chõ bánh khúc của dì tôi

- Rèn kỹ năng viết đúng, đều, liền mạch

II. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

HS : Bảng con

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

1. Giới thiệu bài: ( 1p hút) Luyện viết bài Chõ bánh khúc của dì tôi

2. Hướng dẫn chính tả: ( 7phút) - GV: đọc đoạn viết

- HS: đọc

- Tìm hiểu nội dung doạn viế t

- Viết bản g con từ kh ó

3.Viết bài: ( 26phút) - GV: đọc

- HS: nghe viết

- GV: quan sát, uốn nắn

4. Chấm, c hữa bài: ( 4phút) - HS: soát lỗi

- GV: chấ m 7 bài, nhận xét
5. Củng cố, dặn dò: (2phút) - GV: nhân xét tiết học

- HS:luyện viết ở nhà.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản