Bài giảng Tiếng Việt 3 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU - TỪ NGỮ VỀ QUÊ HƯƠNG, ÔN TẬP CÂU AI LÀM GÌ ?

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
225
lượt xem
19
download

Bài giảng Tiếng Việt 3 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU - TỪ NGỮ VỀ QUÊ HƯƠNG, ÔN TẬP CÂU AI LÀM GÌ ?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mở rộng và hệ thống hoá vốn từ về quê hương. - Củng cố mẫu câu Ai làm gì ? - HS yêu thích môn học. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: GV: 3 tờ giấy khổ to .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tiếng Việt 3 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU - TỪ NGỮ VỀ QUÊ HƯƠNG, ÔN TẬP CÂU AI LÀM GÌ ?

  1. LUYỆN TỪ VÀ CÂU TỪ NGỮ VỀ QUÊ HƯƠNG. ÔN TẬP CÂU AI LÀM GÌ ? ( Tiết PPCT: 11) I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: - Mở rộn g và hệ thống hoá vốn từ về quê hương. - Củng cố mẫu câu Ai làm gì ? - HS yê u thích môn học. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: GV: 3 tờ giấ y khổ to . III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A. Kiểm tra bài cũ: ( 5 phút ) - HS: tiếp nối nhau làm miệng bà i 2. Chữa bài 2 - HS + GV: nhận xét, đánh giá. B. Bài mới. 1. Giới thiệu bài: ( 1 phút ) - GV: nêu mục đích, yê u cầu. 2. Hướng dẫn làm bài tập. a) Bài1: Viết lại những từ ngữ sau - HS: nêu yêu cầu của bà i. vào hai nhóm trong bản g.( 11 phút ) - GV: hướng dẫn, dán 3 tờ phiếu lên bảng. - HS: thi làm bài đúng và nhanh trên
  2. bảng. - Lớ p làm vào vở. b) Bài 2: Gạch dưới những từ ngữ - HS + GV: nhận xét, đánh giá. trong ngoặc đơn có thể thay thế cho - HS: nêu yêu cầu, lớp là m vào vở. từ “ quê hương” ở đoạn văn - Nêu kết quả. sau.(11phút ) - HS + GV: nhận xét, đánh giá. - GV: giải nghĩa từ Giang sơn. c) Bài3: Gạch dưới những câu - HS: nêu yêu cầu của bà i. được viết theo mẫu Ai làm gì ?( - GV: hướng dẫn. 10phút ) - HS: lên bảng là m, lớp làm vào vở. - HS + GV: nhận xét, đánh giá. - GV: củng cố kiến thức bài. - HS: nhắc lại ND bài học 3. Củng cố, dặn dò: ( 2 phút ) - GV: nhận xét tiết học. - HS: ôn bài ở nhà.
  3. TẬP VIẾT ÔN CHỮ HOA G ( Tiếp theo ) I. MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU: - Củng cố cách viết ch ữ hoa G ( Gh) - Rèn kỹ năng viết đúng mẫu, cỡ c hữ - Giáo dục HS ý thức học tập II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: GV : Mẫu chữ HS : Vở tập viết , bảng con , phấn III . HOẠT ĐÔNG DẠY – HỌC: NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A. Kiểm tra bài cũ: ( 5 phút ) - HS: viết các từ - Viết từ: Ông Gióng - HS + GV: nhận xét B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài: (1 phút ) - GV: nêu mục đích, yêu cầu 2. Hướng dẫn viết: ( 10 phút ) a) Luyện viết chữ hoa: Gh, R, Đ - HS: tìm các ch ữ h oa có trong bà i - GV: viết mẫu, nhắc lại cách viết - HS: viết bảng con ch ữ : Gh, R, Đ
  4. - HS + GV: nhận xét b) Viết từ ứng dụng: Ghền h Ráng - HS: đọc từ ứng dụng - GV: giới thiệu tên riêng Ghềnh Ráng - HS: tập viế t bản g con tên riêng c) Luyện câu ứng dụng - HS + GV: nhận xét - HS: đọc câu ứng dụn g - GV: giả i thích câu ứng dụng - HS: viết bảng con : Ai, Ghé 3.Viết bài: (18 phút ) - HS + GV: nhân xét - GV: nêu yêu cầu - HS: viết và o vở 4. Chấm, c hữa bài: ( 4phút ) - GV: quan sát , uốn nắn 5. Củng cố, dặn dò: ( 2phút ) - GV: chấ m 7 bài nhận xét - GV: nhận xét tiết học - HS: viết bà i ở nhà
Đồng bộ tài khoản