Bài giảng Tiếng Việt 3 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU - TỪ NGỮ VỀ QUÊ HƯƠNG, ÔN TẬP CÂU AI LÀM GÌ ?

Chia sẻ: panasonic1209

Mở rộng và hệ thống hoá vốn từ về quê hương. - Củng cố mẫu câu Ai làm gì ? - HS yêu thích môn học. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: GV: 3 tờ giấy khổ to .

Nội dung Text: Bài giảng Tiếng Việt 3 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU - TỪ NGỮ VỀ QUÊ HƯƠNG, ÔN TẬP CÂU AI LÀM GÌ ?

LUYỆN TỪ VÀ CÂU

TỪ NGỮ VỀ QUÊ HƯƠNG. ÔN TẬP CÂU AI LÀM GÌ ?

( Tiết PPCT: 11)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Mở rộn g và hệ thống hoá vốn từ về quê hương.

- Củng cố mẫu câu Ai làm gì ?

- HS yê u thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

GV: 3 tờ giấ y khổ to .

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

A. Kiểm tra bài cũ: ( 5 phút ) - HS: tiếp nối nhau làm miệng bà i 2.

Chữa bài 2 - HS + GV: nhận xét, đánh giá.

B. Bài mới.

1. Giới thiệu bài: ( 1 phút ) - GV: nêu mục đích, yê u cầu.

2. Hướng dẫn làm bài tập.

a) Bài1: Viết lại những từ ngữ sau - HS: nêu yêu cầu của bà i.

vào hai nhóm trong bản g.( 11 phút ) - GV: hướng dẫn, dán 3 tờ phiếu lên

bảng.

- HS: thi làm bài đúng và nhanh trên
bảng.

- Lớ p làm vào vở.

b) Bài 2: Gạch dưới những từ ngữ - HS + GV: nhận xét, đánh giá.

trong ngoặc đơn có thể thay thế cho - HS: nêu yêu cầu, lớp là m vào vở.

từ “ quê hương” ở đoạn văn - Nêu kết quả.

sau.(11phút ) - HS + GV: nhận xét, đánh giá.

- GV: giải nghĩa từ Giang sơn.

c) Bài3: Gạch dưới những câu - HS: nêu yêu cầu của bà i.

được viết theo mẫu Ai làm gì ?( - GV: hướng dẫn.

10phút ) - HS: lên bảng là m, lớp làm vào vở.

- HS + GV: nhận xét, đánh giá.

- GV: củng cố kiến thức bài.

- HS: nhắc lại ND bài học

3. Củng cố, dặn dò: ( 2 phút ) - GV: nhận xét tiết học.

- HS: ôn bài ở nhà.
TẬP VIẾT

ÔN CHỮ HOA G ( Tiếp theo )I. MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU:

- Củng cố cách viết ch ữ hoa G ( Gh)

- Rèn kỹ năng viết đúng mẫu, cỡ c hữ

- Giáo dục HS ý thức học tập

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:

GV : Mẫu chữ

HS : Vở tập viết , bảng con , phấn

III . HOẠT ĐÔNG DẠY – HỌC:

NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

A. Kiểm tra bài cũ: ( 5 phút ) - HS: viết các từ

- Viết từ: Ông Gióng - HS + GV: nhận xét

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài: (1 phút ) - GV: nêu mục đích, yêu cầu

2. Hướng dẫn viết: ( 10 phút )

a) Luyện viết chữ hoa: Gh, R, Đ - HS: tìm các ch ữ h oa có trong bà i

- GV: viết mẫu, nhắc lại cách viết

- HS: viết bảng con ch ữ : Gh, R, Đ
- HS + GV: nhận xét

b) Viết từ ứng dụng: Ghền h Ráng - HS: đọc từ ứng dụng

- GV: giới thiệu tên riêng Ghềnh

Ráng

- HS: tập viế t bản g con tên riêng

c) Luyện câu ứng dụng - HS + GV: nhận xét

- HS: đọc câu ứng dụn g

- GV: giả i thích câu ứng dụng

- HS: viết bảng con : Ai, Ghé

3.Viết bài: (18 phút ) - HS + GV: nhân xét

- GV: nêu yêu cầu

- HS: viết và o vở

4. Chấm, c hữa bài: ( 4phút ) - GV: quan sát , uốn nắn

5. Củng cố, dặn dò: ( 2phút ) - GV: chấ m 7 bài nhận xét

- GV: nhận xét tiết học

- HS: viết bà i ở nhà
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản