Bài giảng Tiếng Việt 3 - TẬP ĐỌC - THƯ GỬI BÀ

Chia sẻ: panasonic1209

Rèn kỹ năn g đọc thành tiếng: Chú ý đọc đúng các từ dễ phát âm sai. Bước đầu b ộc ịô được tình cảm thân mật qua giọng đọc , th ích hợp với từng kiểu câu. - Rèn kỹ năng đọc – hiểu :Đọc thầm tương đối nhanh và nắm được những thông tin chính của b ức thư thăm hỏi. Hiểu được ý nghĩa của bài đọc. - Bước đầu có hiểu biết về thư và cách viết thư.

Nội dung Text: Bài giảng Tiếng Việt 3 - TẬP ĐỌC - THƯ GỬI BÀ

TẬP ĐỌC

THƯ GỬI BÀ ( Tiết PPCT: 30)I. MỤC ĐÍ CH,YÊU CẦU:

- Rèn kỹ năn g đọc thành tiếng: Chú ý đọc đúng các từ dễ phát âm sai.

Bước đầu b ộc ịô được tình cảm thân mật qua giọng đọc , th ích hợp với từng

kiểu câu.

- Rèn kỹ năng đọc – hiểu :Đọc thầm tương đối nhanh và nắm được

những thông tin chính của b ức thư thăm hỏi. Hiểu được ý nghĩa của bài đọc.

- Bước đầu có hiểu biết về thư và cách viết thư.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

GV : Tranh minh hoạ bài đ ọc, bả ng phụ viết đoạn văn cần hướn g dẫn

luyện đọc.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

A. kiểm tra bài cũ: (5phút ) - HS: kể lại câu ch uyện

- Kể lại câu ch uyện “Giọng quê - HS + GV: nhận xét, đánh giá

hương”

B. Bài mới

1. Giới thiệu bà i: (1phút) - GV: dù ng tranh để giới thiệu bài
2. Luyện đọc và tìm hiể u bài: - GV: đọc, hướng dẫn đọc đúng

a) Luyện đọc: ( 12 phút ) - HS: đọc nối tiếp câu

- Đọc từng câu - GV: nhận xét

- Đọc từ khó: thân lúa, nhậ n gian, - HS: đọc từ khó

đốm lửa. - GV: giải n ghĩa từ

- Đọc đoạn - HS: đọc nối tiếp đoạn

- HS + GV: nhận xét

- HS: luyện đọc đoạn trên bảng phụ

- Đọc đoạn theo nhó m

b) Tìm hiể u bài: ( 10phút ) - HS: đọc thầm và trả lời câu hỏi

Nội dụng: Tình cảm gắn bó vớ i quê - HS + GV: nhận xét, bổ sung

hương, quý mế n bà của người cháu. - HS: nêu ND bà i

3.Luyện đọc lại: ( 10 phút ) - HS: đọc toàn bộ bức thư.

- GV: hướng dẫn HS thi đọc nối tiếp

từng đoạn theo nhóm.

- HS + GV: nhận xét

4. Củng cố, dặn dò:(2phút) - HS: nhắc lạ i ND

- GV: nhận xét tiết học

- HS: luyện đọc ở nhà.
CHÍNH TẢ : ( nghe – viết )

QUÊ HƯƠNG RUỘT THỊT ( Tiết PPCT: 19)I. MỤC ĐÍ CH , YÊU CẦU:

- Rèn kỹ năng viết chính tả: Nghe – viết chính xác trình bày đúng

bài Quê hươn g ruột thịt. Biết viết hoa chữ cái đầu câu và tên r iên g trong bài.

Luyện viết tiến g có vần khó.

- HS yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

GV: bảng phụ

HS: bảng co n

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

A. Kiểm tra bài c ũ:(3phút) - HS: viết bảng lớp các từ

- Viết từ chứa tiếng có vần uôn, - HS + GV: Nhân xét

uôn g.

B. Bài mới - GV: nêu mục tiêu bà i học

1.Giới thiệu bài :(1phút) - GV: đọc đoạn viết

2.Hướng dẫn chính tả: (7phút) - HS: đọc

- Tìm hiểu nội dung đoạn viết
- HS: viết bản g con từ khó

- Chữ cần viết đúng: nơi trái sai, - HS + GV: nhận xét

da dẻ - GV: đọc

3. Viết bài :(18 phút) - HS: nghe viết

- GV: quan sát , uốn nắn

- HS: soát lỗ i

4. Chấm, chữa bài(4phút) - GV: chấm 5 bài, nhận xét

- GV: nêu yêu cầu, hướng dẫn

5. Hướng dẫn làm bài tập - HS: lê n bảng thi làm bà i đún g

a) Bai1: Tìm 3 từ chứa tiếng có vần nhanh.

oay, oa i.( 5phút ) - HS + GV: nhân xét, đánh gía

6. Củng cố , dặn dò: (2p hút) - GV: nhận xét tiết học

- HS: ôn bài ở nhà .
CHÍNH TẢ : ( nghe – viết )

QUÊ HƯƠNG ( Tiết PPCT: 20)I. MỤC ĐÍ CH , YÊU CẦU:

- Rèn kỹ năng viết chính tả: Nghe – viết chính xác, trình bày đún g 3

khổ thơ đầu bà i Quê hương. Biết viết hoa đúng chữ đầu tên bài, đầu dòng

thơ.

- HS yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

GV: bảng phụ

HS: bảng co n

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

NỘI DUNG C ÁC H T HỨC T I Ế N HÀNH

A. Kiểm tra bài c ũ:(3phút) - HS: viết bản g lớp các từ

- Viết từ: quả xoà i, n ước xoá y - HS + GV: Nhân xét

B. Bài mới

1.Giới thiệu bài :(1phút) - GV: nêu mục tiêu bài học

2.Hướng dẫn chính tả: (7phút) - GV: đọc đoạn viết

- HS: đọc

- Tìm hiểu nội dung đoạn viết
- Chữ cần viết đúng: trèo hái, - HS: viết bảng con từ khó

nghiêng che - HS + GV: nhận xét

3. Viết bài :(18 phút) - GV: đọc

- HS: nghe viết

- GV: quan sát , uốn nắn

4. Chấm, chữa bài(4phút) - HS: soát lỗi

- GV: chấ m 5 bài, nhận xét

5. Hướng dẫn làm bài tập - GV: nêu yêu cầu, hướng dẫn

a) Bai1: Điền vào chỗ trống et hay - HS: lên bảng thi làm bài đúng

oet. nhanh.

( 5phút ) - HS + GV: nhân xét, đánh gía

6. Củng cố , dặn dò: (2p hút) - GV: nhận xét tiết học

- HS: ôn bà i ở nhà .
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản