Bài giảng tin học quản lý 3

Chia sẻ: Vu Quang Luong | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:45

0
163
lượt xem
89
download

Bài giảng tin học quản lý 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khảo sát, đánh giá hiện trạng và tìm hiểu nhu cầu của một HHTT Môi trường, hoàn cảnh, ràng buộc và hạn chế của hệ thống? Người dùng cần gì ở hệ thống? Giải pháp sơ bộ để đáp ứng yêu cầu đặt ra? Điều tra khảo sát: Các nguồn điều tra: người dùng hệ thống, sổ sách tài liệu, chương trình máy tính, tài liệu mô tả, thông báo. Phương pháp điều tra: nghiên cứu tài liệu, quan sát, phỏng vấn, phiếu điều tra. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng tin học quản lý 3

 1. Giáo viên: Vũ Đinh Nghiêm Hùng Email: nghiemhung@gmail.com HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 1
 2. Khảo sát, đánh giá hiện trạng và  tìm hiểu nhu cầu của một HHTT Môi trường, hoàn cảnh, ràng buộc và  hạn chế của hệ thống? Người dùng cần gì ở hệ thống? Giải pháp sơ bộ để đáp ứng yêu cầu  đặt ra? 2
 3. Điều tra khảo sát Các nguồn điều tra: người dùng hệ thống,  sổ sách tài liệu, chương trình máy tính, tài  liệu mô tả, thông báo. Phương pháp điều tra: nghiên cứu tài liệu,  quan sát, phỏng vấn, phiếu điều tra. Quy trình điều tra: lãnh đạo, điều phối, thừa  hành Phê phán hiện trạng: 3
 4. Nguồn ĐT: người dùng HT Nhân viên cơ quan, khách hàng, các  đối tác ngoài cơ quan Phương pháp điều tra: phỏng vấn,  phiếu điều tra 4
 5. Nguồn ĐT: Sổ sách, tài liệu Sổ sách, tài liệu, dữ liệu trên máy tính Phương pháp điều tra: 1. Lập danh  sách tài liệu qua việc tìm hiểu từ người  dùng, 2. Nghiên cứu tài liệu để phát  hiện các dữ liệu cơ bản và các dữ liệu  cấu trúc Lưu ý: phát hiện các dữ liệu trùng lặp,  không nhất quán. 5
 6. Nguồn ĐT: Chương trình MT Dùng  để  xác  định  chi  tiết  về  các  cấu  trúc dữ liệu và các quá trình xử lý Phương  pháp  tìm  hiểu:  đọc  chương  trình hoặc tài liệu kèm theo, đôi khi phải  cho  chạy  chương  trình  với  các  dữ  liệu  kiểm chứng 6
 7. Nguồn ĐT: Tài liệu mô tả Tài  liệu  mô  tả  các  quy  trình  làm  việc  và  các  chức  trách  của  các  cán  bộ  nhân viên trong cơ quan Phương pháp tìm hiểu: đọc tài liệu 7
 8. Các phương pháp điều tra Nghiên cứu tài liệu viết Quan sát Phỏng vấn Phiếu điều tra 8
 9. Nghiên cứu tài liệu viết Đây là phương pháp khảo sát bằng  mắt nhưng không phải ở hiện trường  mà là trên các tài liệu viết Tài liệu: hóa đơn, phiếu thanh toán, sổ  sách, tệp máy tính, biên bản, nghị  quyết,... 9
 10. Quan sát Theo dõi tại hiện trường, nơi làm  việc  một cách thụ động Đòi hỏi nhiều thời gian Người  bị  quan  sát  thường  thấy  khó  chịu,  thường  thay  đổi  hành  động  theo  chiều hướng không tốt khi bị quan sát Nên  kết  hợp  với  phỏng  vấn  ngay  tại  nơi làm việc 10
 11. Phỏng vấn Câu  hỏi  mở:  khả  năng  trả  lời  là  lớn,  người hỏi chưa hình dung hết được, áp  dụng khi người hỏi muốn thăm dò, gợi  mở  vấn  đề,  người  trả  lời  phải  có  hiểu  biết rộng. Câu hỏi đóng: câu trả lời là có sẵn, chỉ  cần khẳng định đó là phương án nào. 11
 12. Trật tự câu hỏi phỏng vấn Thu hẹp dần: hỏi khái quát rồi tập trung vào  một chủ điểm Mở rộng dần: đề cập vấn đề cụ thể nào đó  rồi mở rộng phạm vi Thắt  rồi  mở:  tập  trung  dần  vào  một  chủ  điểm rồi mở rộng kết quả thu được Lưu  ý:  không  nên  thể  hiện  sự  áp  đặt,  cần  biết  lắng  nghe,  thể  hiện  tôn  trọng,  tin  cậy,  thiện cảm 12
 13. Phiếu điều tra Liệt kê các câu hỏi và người được điều tra  ghi câu trả lời của mình vào đó. Ít có tác dụng dẫn dắt tư duy vì người trả lời  có thể trả lời tùy tiện, không theo thứ tự câu  hỏi, thậm chí không trả lời Ít tốn kém 13
 14. Phê phán hiện trạng Sự thiếu vắng Sự kém hiệu lực Sự tốn kém ◦ Chi phí quá cao ◦ Lãng phí vô ích 14
 15. Ví dụ minh họa (HTCƯ vật tư) Học viên mô tả quy trình quản lý Phê phán hiện trạng 15
 16. Mô tả quy trình cung ứng vật tư
 17. Phê phán hiện trạng Thiếu: ◦ Thiếu kho hàng dự trữ ◦ Sự phản hồi thông tin từ các PX lên tổ 3 Kém ◦ Chu trình quá lâu do đợi phát hàng ◦ Dễ sai sót hàng – tiền Tốn ◦ Lãng phí nhân công đối chiếu và kiểm tra 17
 18. Phân tích chức năng của HT Mục đích: trả lời câu hỏi “hệ thống làm  gì?” bằng cách lập mô hình chức năng  của hệ thống. Các mô hình và phương tiện diễn tả  chức năng Phương pháp phân tích có cấu trúc  (SA) 18
 19. Các mức độ diễn tả chức năng  Diễn tả logic, diễn tả vật lý ◦ Diễn tả vật lý: làm gì? Làm như thế nào? ◦ Diễn tả logic: làm gì?  Diễn tả đại thể và diễn tả chi tiết ◦ Diễn tả đại thể: chức năng được mô tả dưới dạng hộp đen;  thông tin vào, ra thì được chỉ rõ nhưng nội dung hộp đen thì  không ◦ Diễn tả chi tiết: các quá trình xử lý được mô tả rõ hơn. Nếu  các chức năng con vẫn còn phức tạp thì cần phải mô tả rõ  hơn nữa. Cứ tiếp tục thì ta có sự phân cấp trong mô tả. Cuối  cùng khi các chức năng là khá đơn giản thì sự mô tả nó gọi  là đặc tả 19
 20. Sự thay đổi mức độ diễn tả 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản