Bài giảng Tổ chức thi công: Chương 2-Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng-TS. Nguyễn Ngọc Thắng

Chia sẻ: TS. Nguyễn Ngọc Thắng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
1
lượt xem
0
download

Bài giảng Tổ chức thi công: Chương 2-Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng-TS. Nguyễn Ngọc Thắng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Chương 2 "Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng" trình bày các nội dung chính như sau: Khái niệm, phân loại tổng mặt bằng xây dựng, các nguyên tắc cơ bản khi thiết kế tổng mặt bằng thi công, các tài liệu để thiết kế TMBXD,....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tổ chức thi công: Chương 2-Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng-TS. Nguyễn Ngọc Thắng

10/16/2017<br /> <br /> CHƯƠNG 2<br /> THIẾT KẾ<br /> TỔNG MẶT BẰNG XÂY DỰNG<br /> (2 tiết)<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1. KHÁI NIỆM CHUNG<br /> <br /> 1.1. Khái niệm<br />  Tổng mặt bằng xây dựng là một tập hợp các mặt bằng<br /> mà trên đó ngoài việc quy hoạch vị trí các công trình sẽ<br /> được xây dựng, còn phải bố trí và xây dựng các cơ sở<br /> vật chất kỹ thuật công trường để phục vụ cho quá trình<br /> thi công xây dựng và đời sống của con người trên công<br /> trường.<br />  Tổng mặt bằng xây dựng (TMBXD) là một nội dung rất<br /> quan trọng không thể thiếu trong hồ sơ “Thiết kế tổ chức<br /> xây dựng” và “Thiết kế tổ chức thi công”<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2<br /> <br /> 10/16/2017<br /> <br /> Công trình: Sở Khoa học công nghệ Long An<br /> <br /> 5<br /> <br /> Nội dung thiết kế TMBXD bao gồm những vấn đề sau:<br />  Xác định vị trí cụ thể các công trình đã được quy hoạch<br /> trên khu đất được cấp để xây dựng.<br />  Bố trí cần trục, máy móc thiết bị thi công chính.<br />  Thiết kế hệ thống giao thông công trường.<br />  Thiết kế kho bãi công trường.<br />  Thiết kế các trạm xưởng phụ trợ.<br />  Thiết kế nhà tạm công trường.<br />  Thiết kế mạng kỹ thuật tạm công trường.<br />  Thiết kế hệ thống an toàn, bảo vệ và vệ sinh môi trường.<br /> 6<br /> <br /> 3<br /> <br /> 10/16/2017<br /> <br /> 1.2. Phân loại tổng mặt bằng xây dựng<br /> a. Phân loại theo thiết kế:<br />  Tổng mặt bằng xây dựng thiết kế kỹ thuật:<br />  Do cơ quan thiết kế lập, trong bước thiết kế “Tổ<br /> chức xây dựng” trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật.<br />  Ở giai đoạn này TMBXD chỉ cần thiết kế tổng quát<br /> với các chỉ dẫn chính, khẳng định với phương án thi<br /> công như vậy có thể đảm bảo hoàn thành dự án.<br /> <br /> 7<br /> <br />  Tổng mặt bằng xây dựng thiết kế thi công:<br />  Do các nhà thầu thi công lập, TMBXD là một phần<br /> của “Hồ sơ dự thầu”.<br />  Khi thiết kế, các nhà thầu phải thể hiện được trình<br /> độ tổ chức công trường với đầy đủ cơ sở vật chất kỹ<br /> thuật công trường nhằm đảm bảo thực hiện đúng<br /> hợp đồng theo các yêu cầu của chủ đầu tư.<br />  Đó chính là năng lực của mỗi nhà thầu góp phần<br /> cho việc thắng thầu.<br /> <br /> 8<br /> <br /> 4<br /> <br /> 10/16/2017<br /> <br /> b. Phân loại theo giai đoạn thi công:<br />  Tổng mặt bằng xây dựng giai đoạn thi công phần ngầm<br /> (công tác thi công đất, thi công kết cấu móng: tường<br /> hầm, cọc, neo…).<br />  Tổng mặt bằng xây dựng giai đoạn thi công phần kết<br /> cấu chịu lực chính của công trình.<br />  Tổng mặt bằng xây dựng giai đoạn thi công phần hoàn<br /> thiện.<br /> <br /> 9<br /> <br /> c. Theo cách thể hiện bản vẽ:<br />  Tổng mặt bằng xây dựng chung: là một TMBXD tổng<br /> quát thể hiện tất cả các công trình sẽ được xây dựng<br /> cùng với các cơ sở vật chất kỹ thuật công trường. Vì vậy<br /> không thể thể hiện được chi tiết mà chủ yếu là quy<br /> hoạch vị trí các cơ sở vật chất kỹ thuật công trường.<br />  Tổng mặt bằng xây dựng riêng: để thể hiện chi tiết về<br /> mặt kỹ thuật đối với tất cả các cơ sở vật chất kỹ thuật<br /> công trường.<br /> <br /> 10<br /> <br /> 5<br /> <br /> 10/16/2017<br /> <br /> d. Theo đối tượng xây dựng:<br />  Tổng mặt bằng công trường xây dựng: là dạng TMBXD<br /> điển hình nhất ,được thiết kế tổng quát cho một công<br /> trường xây dựng gồm một công trình hoặc liên hợp công<br /> trình, với sự tham gia của một hoặc nhiều nhà thầu xây<br /> dựng.<br />  Tổng mặt bằng công trình xây dựng: hay còn gọi là tổng<br /> mặt bằng công trình đơn vị vì đối tượng để xây dựng là<br /> một công trình trong một dự án xây dựng lớn.<br /> <br /> 11<br /> <br /> 1.3. Các nguyên tắc cơ bản khi thiết kế tổng mặt bằng<br /> thi công<br />  TMBXD phải thiết kế sao cho các cơ sở vật chất kỹ thuật<br /> tạm phục vụ tốt nhất cho quá trình thi công xây dựng,<br /> không làm ảnh hưởng đến công nghệ, chất lượng, thời<br /> gian xây dựng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.<br />  Giảm thiểu chi phí xây dựng công trình tạm bằng cách:<br /> tận dụng một phần công trình đã xây dựng xong, chọn<br /> loại công trình tạm rẻ tiền, dễ tháo dỡ, di chuyển…nên<br /> bố trí ở vị trí thuận lợi tránh di chuyển nhiều lần gây lãng<br /> phí.<br /> 12<br /> <br /> 6<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản