Bài giảng Tổ chức thi công: Chương 7-Lập kế hoạch tiến độ thi công công trình-TS. Nguyễn Ngọc Thắng

Chia sẻ: TS. Nguyễn Ngọc Thắng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
2
lượt xem
0
download

Bài giảng Tổ chức thi công: Chương 7-Lập kế hoạch tiến độ thi công công trình-TS. Nguyễn Ngọc Thắng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Chương 7 "Lập kế hoạch tiến độ thi công công trình" trình bày gồm các nội dung chính như: Tổ chức tác nghiệp xây lắp theo phương pháp dây chuyền, lập kế hoạch tiến độ thi công theo sơ đồ ngang,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tổ chức thi công: Chương 7-Lập kế hoạch tiến độ thi công công trình-TS. Nguyễn Ngọc Thắng

10/16/2017<br /> <br /> CHƯƠNG 7<br /> LẬP KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ<br /> THI CÔNG CÔNG TRÌNH<br /> (8 tiết)<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1. TỔ CHỨC TÁC NGHIỆP XÂY LẮP THEO<br /> PHƯƠNG PHÁP DÂY CHUYỀN<br /> 7.1.1. Phần dẫn nhập<br />  Ví dụ: Đúc 5 cấu kiện BTCT, cần thực hiện 5 công tác:<br />  Đóng cốp pha.<br />  Đặt cốt thép.<br />  Đổ bêtông.<br />  Bảo dưỡng bêtông.<br />  Tháo cốp pha.<br /> <br /> 4<br /> <br /> 10/16/2017<br /> <br /> 1.2. Thi công tuần tự<br />  Lần lượt thi công đúc bê tông từng cấu kiện,<br />  Ký hiệu từ CK1 đến CK5<br /> <br /> 5<br /> <br /> 1.3. Thi công song song<br /> <br /> 6<br /> <br /> 10/16/2017<br /> <br /> 1.4. Thi công theo phương pháp dây chuyền<br />  Phương pháp thi công theo dây chuyền là sự kết hợp<br /> của hai phương pháp thi công tuần tự và thi công song<br /> song.<br />  Tuần tự: Thực hiện ở các quá trình thi công hay sản<br /> xuất đồng loại (cùng loại).<br />  Song song: Thực hiện ở các quá trình không đồng<br /> loại (không cùng loại).<br />  Bản chất phương pháp dây chuyền là phân chia công<br /> tác tổng hợp thành các công tác thành phần, mỗi công<br /> tác thành phần là do mỗi tổ đội thực hiện.<br /> <br /> 7<br /> <br />  Ưu điểm của phương pháp là bất kỳ tại một thời điểm<br /> nào đó ta cũng biết được diễn tiến của công việc thi<br /> công (các cấu kiện), với diện công tác (không gian) cụ<br /> thể:<br />  Mỗi công tác được biểu diễn bằng 1 đường xiên.<br />  Trục hoành thể hiện thời gian thực hiện công tác.<br />  Trục tung thể hiện không gian thực hiện công tác.<br /> <br /> 8<br /> <br /> 10/16/2017<br /> <br /> 9<br /> <br /> 1.5. Phân đoạn, phân đợt<br />  Muốn thi công theo phương pháp dây chuyền phải phân<br /> chia công trình ra nhiều phân đoạn, phân đợt.<br />  Các đội công nhân có thành phần cố định, có tính<br /> chuyên nghiệp được trang bị đồ nghề và máy móc nhất<br /> định, tuần tự thực hiện các công việc của mình từ phân<br /> đoạn này sang phân đoạn khác.<br />  Số phân đoạn (m) cần lấy lớn hơn hay bằng số đội công<br /> nhân chuyên nghiệp (số dây chuyền đơn) (n) tham gia<br /> xây dựng công trình để đảm bảo các quá trình công tác<br /> được liên tục: m ≥ n<br /> <br /> 10<br /> <br /> 10/16/2017<br /> <br /> 11<br /> <br /> 1.6. Dây chuyền đơn<br />  Một tổ công nhân hay một đội công nhân thực hiện công<br /> việc của mình tuần tự trong các phân đoạn mà kết quả<br /> hoàn thành xong một quá trình công tác nhất định là<br /> hoàn thành xong một dây chuyền đơn.<br />  Ví dụ: Dây chuyền lắp đặt cốp pha, dây chuyền lắp đặt<br /> cốt thép, dây chuyền đổ BT… là những dây chuyền đơn.<br />  Nhịp của dây chuyền (k): là khoảng thời gian công nhân<br /> chuyên nghiệp hoàn thành khối lượng công việc của<br /> mình trong một phân đoạn công tác.<br />  Số phân đoạn: m.<br />  Phân loại: dây chuyền đơn đồng nhịp và dây chuyền<br /> đơn khác nhịp.<br /> 12<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản