Bài giảng Toán chương 3: Nhập môn đại số tuyến tính

Chia sẻ: Nhung Nhung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:39

3
1.087
lượt xem
380
download

Bài giảng Toán chương 3: Nhập môn đại số tuyến tính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Toán chương 3 "Nhập môn đại số tuyến tính" trình bày nội dung về: Khái niệm ma trận; các phép toán ma trận và tính chất; ma trận nghịch đảo, phương pháp tìm ma trận nghịch đảo; các câu lệnh trong Matlab ứng dụng vào bài học. Mời bạn đọc cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Toán chương 3: Nhập môn đại số tuyến tính

  1. Bài Giảng Toán 3 NHẬP MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
  2. Tuần 2: MA TRẬN • Khái niệm ma trận • Các phép toán ma trận và tính chất • Ma trận nghịch đảo, phương pháp tìm ma trận nghịch đảo. • Các câu lệnh trong Matlab ứng dụng vào bài học
  3. 1. Khái niệm ma trận 1. Một bảng số gồm m⋅ n số thực được xếp thành m hàng và n cột được gọi là một ma trận m× n:  a11 a12  a1n  a a22  a2 n   21      a am 2  amn   m1 . Dùng những chữ cái A, B, C,...để đặt tên cho ma trận. ij a là phần tử nằm ở hàng i và cột j. Với ma trận A, ký hiệu phần tử nằm ở hàng i và cột j ij là (A) hoặc A(i, j).
  4. a  1j a  Là cột thứ j  2j  ...  a   mj
  5. 2. Các phép toán ma trận
  6. > >> A=[3 4; 1 2] A= 3 4 >> A*B 1 2 ??? Error using ==> mtimes Inner matrix dimensions must agree. >> > >> B=[1 2; 4 5; 3 6] > >> B*A B= ans = 1 2 4 5 5 8 3 6 17 26 15 24
  7. Lấy hàng 1 của M nhân cột 1 của N ta có chi phí nguyên liệu thô trong mùa hè là 1870 $.
  8. 2. Ma trận nghịch đảo 2 1   2 − 1  2 − 1 2 1  1 0 Vì 3 2.− 3 2  = − 3 2 .3 2 = 0 1        

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản