Bài giảng Toán lớp 3 - Bảng chia 8

Chia sẻ: mobistar1209

Giúp HS dựa vào bảng nhân 8 để lập bảng chia 8 và học thuộc bảng chia 8.. - Thực hành chia trong phạm vi 8 và giải các bài toán có lời văn( về chia thành 8 phần bằng nhau và chia theo nhóm 8). - Rèn cho HS tính cần thận, chính xác.

Nội dung Text: Bài giảng Toán lớp 3 - Bảng chia 8

Bảng chia 8

I.Mục tiêu:

- Giúp HS dựa vào bảng nhân 8 để lập bảng chia 8 và học thuộc bảng chia

8..

- Thực hành chia trong phạm vi 8 và giải các bài toán có lời văn( về chia

thành 8 phần bằng nhau và chia theo nhóm 8).

- Rèn cho HS tính cần thận, chính xác.

II. Đồ dùng dạy - học:

- GV: Các tấm bìa, mỗi tấm có 8 chấm tròn. Phiếu học tập ghi nội dung BT4

- HS: Các tấm bìa, mỗi tấm có 8 chấm tròn.

III. Các hoạt động dạy - học:

Nội dung Cách thức tiến hành

A.Kiểm tra bài cũ: 5P H: Đọc bảng nhân 8 ( 2 em)

- Đọc bảng nhân 8 H+G: Nhận xét, đánh giá.

B.Bài mới:

1, Giới thiệu bài: 1P G: Giới thiệu qua KTBC

2, Hình thành KT mới: 31P

a. Lập bảng chia 8: G: Sử dụng các tấm bìa có các chấm

8x1 = 7 8: 8 = 1 tròn, HD học sinh quan sát, lập công
8x2 = 14 16 : 8 = 2 thức chia 8

8x3 = 21 24 : 8 = 3 H: Dựa vào bảng nhân 8, trao đổi

8x4 = 28 32 : 8 = 4 nhóm đôi lập nốt công thức chia 8

................. còn lại.

H: Đọc lại bảng chia 8 ( đồng thanh,

nối tiếp, cá nhân)

b. Thực hành:

Bài 1: Tính nhẩm

24 : 8 = 16 : 8 = H: Nêu yêu cầu bài tập

40 : 8 = 48 : 8 = H: Dựa vào bảng chia 8 nêu miệng

32 : 8 = 8:8= kết quả ( 6 em)

H+G: Nhận xét, đánh giá

Bài 2: Tính nhẩm

8x 5= G: Nêu yêu cầu

40 : 8 = H: Dựa vào bảng nhân 8 nêu miệng

40 : 5 = kết quả( 3 em)

H+G: Nhận xét, bổ sung, nêu được

mối quan hệ giữa phép nhân và phép

Bài 3: Giải bài toán chia.

Chiều dài của mỗi mảnh vải là
32 : 8 = 4 ( mảnh ) H: Đọc bài toán, xác định yêu cầu

Đáp số: 4 mảnh của bài toán.

H: làm bài vào vở

H: Lên bảng thực hiện( 1 em)

3. Củng cố, dặn dò: 3P G: Nhận xét, đánh giá.G: Nhận xét chung giờ học.

G: HD bài tập 4 ở tiết rèn
Luyện tập

I.Mục tiêu:

- Giúp HS học thuộc bảng chia 8..

- Thực hành vận dụng bảng chia 8 trong tính toán

- Rèn cho HS tính cần thận, chính xác.

II. Đồ dùng dạy - học:

- GV: Phiếu học tập ghi nội dung BT4

- HS: VBT, vở ô li

III. Các hoạt động dạy - học:

Nội dung Cách thức tiến hành

A.Kiểm tra bài cũ: 5P H: Đọc bảng chia 8 ( 2 em)

- Đọc bảng chia 8 H+G: Nhận xét, đánh giá.

B.Bài mới:

1.Giới thiệu bài: 1P G: Giới thiệu qua KTBC

2. Luyện tập 31P

Bài 1: Tính nhẩm H: Nêu yêu cầu bài tập

8x6= 8x7= H: Dựa vào bảng chia 8 nêu miệng

48 : 8 = 56 : 8 = kết quả ( 6 em)

H+G: Nhận xét, đánh giá
Bài 2: Tính nhẩm G: Nêu yêu cầu

32 : 8 = 24 : 8 = H: Dựa vào bảng chia 8 nêu miệng

42 : 7 = 36 : 6 = kết quả( 3 em)

H+G: Nhận xét, bổ sung,Bài 3: Giải bài toán H: Đọc bài toán, xác định yêu cầu

Số thỏ còn lại là của bài toán.

42 – 10 = 32 ( con) H: làm bài vào vở

Số thỏ trong mỗi chuồng là H: Lên bảng thực hiện( 1 em)

32 : 8 = 4(con) G: Nhận xét, đánh giá.

Đáp số: 4 con thỏ3. Củng cố, dặn dò: 3P G: Nhận xét chung giờ học.

G: HD bài tập 4 ở tiết rèn
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản