Bài giảng Toán lớp 3 - BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI

Chia sẻ: mobistar1209

Giúp học sinh: nắm được đơn vị đo độ dài, bước đầu thuộc bảng đơn vị đo độ dài theo thứ tự từ hỏ đến lớn, từ lớn đến nhỏ. - Củng cố mối quan hệ giữa các đơn vị đô độ dài thông dụng. - Biết làm các phép tính với các số đo độ dài.

Nội dung Text: Bài giảng Toán lớp 3 - BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI

BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI
A- Mục tiêu:

- Giúp học sinh: nắm được đơn vị đo độ dài, bước đầu thuộc bảng đơn

vị đo độ dài theo thứ tự từ hỏ đến lớn, từ lớn đến nhỏ.

- Củng cố mối quan hệ giữa các đơn vị đô độ dài thông dụng.

- Biết làm các phép tính với các số đo độ dài.

B- Đồ dùng dạy học:

- GV: Bảng phụ kẻ sẵn các cột như ở khung bài học.

- HS: SGK

C- Các hoạt động dạy học:NỘI DUNG

I- Kiểm tra bài cũ: (5 phút)

1dm = … m ; 1hm = … m - H: Lên bảng đổi (1 học sinh)

1hm = … dm ; - H+G: Nhận xét, đánh giá

II- Bài mới:
1- Giới thiệu bài: (1 phút) - G: Giới thệu trực tiếp

2- Các hoạt động

HĐ 1: Hình thành kiến thức mới (14

phút)

- Lập bảng đơn vị đo độ dài: - G: Đưa ra bảng phụ kẻ sẵn dòng, cột

- H: Nêu các đơn vị đo độ dài đã học
Lớn hơn Mét Mét Nhỏ hơn Mét
- G: HS HS điền vào bảng kẻ sẵn để có
Km hm dam m dm cm mm

1km 1hm 1am 1m 1dm 1cm 1mm bảng hoàn thiện như SGK
=10hm =10dam =10m =10dm =10cm =10mm

=1000m =100m =100cm =100mm
- G: HSHS nêu đơn vị cơ bản, cách viết
=1000mm
kí hiệu "m" nêu các đơn vị nhỏ hơ mét,

đơn vị lớn hơn mét.

- G: ghi bảng

- H: Nêu các quan hệ giữa các đơn vị đo

lần lượt- G: ghi vào bảng

- H: nhìn bảng nêu lần lượt quan hệ giữa 2

đơn vị liền nhau

- G: nêu một số VD

- H: nêu nhận xét về 2 đơn vị liên tiếp

- H: lớp đọc lại để ghi nhớ.


HĐ 2: Luyện tập (18 phút)
- H: Nêu yêu cầu bài tập.
Bài 2: Số ? - H: Nêu yêu cầu bài tập.

8hm = …. m 8m= …….. cm - G: HD HS cach điền

9hm = …. m 6m= …….. cm - H: Lê bảng điền số ( 2 hs)

7dam = …. m 8m= …….. mm - H: Lớp làm vở ô

- H+G: Nhận xét đánh giá

Bài 3: Tính (theo mẫu):

32dam x 3 = 96dam 96 cm : 3 = - G: thực hiện mẫu

25m x 2 = 36 hm : 3 = - H: quan sát

15km x 4 = 70 km : 7 = - H: lên bảng tính, lớp làm vào vở ( 4

34cm x 6 = 55 dm : 5 = học sinh)

- H+G: Nhận xét đánh giáIII Củng cố dặn dò (2 phút) - G: Nhắc lại nội dung bài,

- nhận xét chung giờ học

- H: Làm các bài tập còn lại ở buổi 2
LUYỆN TẬP

A- Mục tiêu:

- Giúp học sinh: làm quen với việc đọc, viết số đo độ dài có 2 tên đơn

vị đo. làm quen với việc đổi số đo độ dài có 2 tên đơn vị đo thành số đo độ

dài có 1tên đơn vị đo ( nhỏ hơn đơn vị đo còn lại).

- Củng cố phép cộng, phép trừ các số đo độ dài, củng cố cách so sánh

các độ dài dựa vào số đo của chúng.

- Biết vận dụng kiến thức đã học trong cuộc sống.

B- Đồ dùng dạy- học:

- GV: Thước m, phiếu học tập ghi nội dung BT3

- HS: Vở ô li, SGK

C- Các hoạt động dạy- học:

NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

I- Kiểm tra bài cũ: (5 phút)

-Bảng đơn vị đo độ dài - H: Đọc bảng đơn vị đo độ dài(1 em)

- H+G: Nhận xét, đánh giá

II- Bài mới:

1- Giới thiệu bài: (1 phút) - G: Giới thiệu trực tiếp

2- Luyện tập
Bài 1a: - G: Đưa ra đoạn thẳng BT 1a, HD học

Viết là: 1 m 9 dm sinh cách đo

Đọc là: một mét chín đề xi mét - H: Quan sát, nhận biết

- G: HD cách đoc, viết số

- H: Đọc, viết theo HD của GV( cả lớp,

cá nhân)

- H+G: Nhận xét, bổ sungBài 2: Tính - H: Nêu yêu cầu bài tập.

8 dm + 5 dm = - G: HD HS cách thực hiện ( như SGK)

57 hm – 28 hm = - H: Lên bảng điền số ( 6 em)

12 km x 4 = - H: Lớp làm vở ô li

- H+G: Nhận xét đánh giá

Bài 3: Điền dấu thích hợp( < > = ) - H: Nêu yêu cầu bài tập

6m3cm ... 7m - G: HD học sinh nắm chắc yêu cầu BT

6m3cm ... 6m - H: Thảo luận, điền kết quả vào phiếu

6m3cm ... 630cm học tập.

6m3cm ... 603cm - Đại diện nhóm trình bày

- H+G: Nhận xét đánh giá
III Củng cố dặn dò (2 phút) - H: Nhắc lại nội dung bài

- G: nhận xét giờ học
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản