Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Bài giảng Toán lớp 3 - CHIA SỐ CÓ BA CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

Chia sẻ: | Ngày: pdf 4 p | 36

0
371
views

Giúp H biết cách thực hiện phép chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số - Rèn cho HS kĩ năng tính toán nhanh loại toán này II) Đồ dùng dạy - học - GV: Bài tập 3 ,viết ra bảng phụ - HS: SGK, vở ô li

Bài giảng Toán lớp 3 - CHIA SỐ CÓ BA CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
Nội dung Text

  1. CHIA SỐ CÓ BA CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ I) Mục đích, yêu cầu - Giúp H biết cách thực hiện phép chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số - Rèn cho HS kĩ năng tính toán nhanh loại toán này II) Đồ dùng dạy - học - GV: Bài tập 3 ,viết ra bảng phụ - HS: SGK, vở ô li III) Các hoạt động dạy - học Nội dung Cách thức tiến hành A) KT bài cũ (4’): Đặt tính và tính H: Lên bảng tính ( 2 em ) 77 : 3 Lớp làm nháp 87 : 3 H: Nhận xét T: Đánh giá B) Dạy bài mới T: Nêu mục đích , yêu cầu giờ học 1) Giới thiệu bài (1’) T: Nêu phép tính 648 : 3 2) Giới thiệu phép chia (10’) H: Lên bảng đặt tính 648 : 3 T: Hướng dẫn tính từ trái sang phải theo 3 bước nhẩm ( chia , nhân , trừ ) mỗi lần chia được 1 chữ số ở thương + Tìm chữ số thứ nhất của thwong ( 1
  2. 648 3 em) 6 216 + Tìm chữ số thứ 2 của thương 04 + Tìm chữ số của thương 3 T: Kết luận : Vậy đây là phép chia hết 18 T: Hướng dẫn H thực hiện từng lần chia 18 + Tìm chữ số thứ nhất của thương 0 + Tìm chữ số thứ 2 của thương Vậy 648 : 3 = 216 Vậy phép chia còn dư 1 đây là phép 236 : 5 = ? chia có dư 236 5 H: Nhắc lại cách chia ( 2 em) 20 47 36 35 1 Vậy 236 : 5 = 47 (dư 1) 3) Thực hành ( 22 P) H: Làm bài vào vở Bài 1(9’): Tính H: Lên chữa bài trên bảng ( 8 em) Cả lớp nhận xét . Đối chiếu Kq đổi vở KT chéo a. 872 4 b. 457 4 Các nhóm báo cáo KQ KT
  3. 8 218 4 114 T: Chốt ND bài 1 : Chia số có 3 chữ số 07 05 cho 1 số 4 4 a. Chia hết 32 17 b. Chia có dư 32 16 0 1 …… ……….. Bài 2 ( 6’) : Tóm tắt H: Đọc thầm bài 9 H xếp : 1 hàng T: Bài toán cho biết gì ? Yêu cầu tìm gì 234 H xếp …hàng ? H: Giải và chữa ……… T: Chấm điểm bài 1 , 2 Bài 3 ( 10’ ) : Viết theo mẫu H: Nêu cách làm bài mẫu ( 2 em) H: Làm bài vào vở H: Thi chữa bài trên bảng ( 3 em) Cả lớp nhận xét T: Chốt giảm 1 số đơn đi một số lần T: Chốt ND BT và nhắc lại cách chia số có 3 chữ số
  4. 3. Củng cố, dặn dò: 3P G: Nhận xét chung giờ học H: Ôn lại Bài tập ở nhà
Đồng bộ tài khoản