Bài giảng Toán lớp 3 - GIẢI BÀI TOÁN BẰNG HAI PHÉP TÍNH ( TIẾP)

Chia sẻ: mobistar1209

GIẢI BÀI TOÁN BẰNG HAI PHÉP TÍNH ( TIẾP) A- Mục tiêu: - Giúp học sinh tiếp tục làm quen với bài toán giải bằng 2 phép tính, - Rèn kỹ năng trình bày bài giải các loại toán có lời văn giải bằng 2 phép tính. - Rèn tính cẩn thận cho HS B- Đồ dùng dạy học: - GV: Phiếu học tập BT2 - HS: SGK, VBT C- Các hoạt động dạy học: NỘI DUNG 1- Giới thiệu bài: (1 phút) 2- Các hoạt động a)Hình thành kiến thức mới (14 phút) Bài toán: Bài giải Số xe đạp...

Nội dung Text: Bài giảng Toán lớp 3 - GIẢI BÀI TOÁN BẰNG HAI PHÉP TÍNH ( TIẾP)

GIẢI BÀI TOÁN BẰNG HAI PHÉP TÍNH ( TIẾP)

A- Mục tiêu:

- Giúp học sinh tiếp tục làm quen với bài toán giải bằng 2 phép tính,

- Rèn kỹ năng trình bày bài giải các loại toán có lời văn giải bằng 2 phép

tính.

- Rèn tính cẩn thận cho HS

B- Đồ dùng dạy học:

- GV: Phiếu học tập BT2

- HS: SGK, VBT

C- Các hoạt động dạy học:NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

1- Giới thiệu bài: (1 phút) - G: Giới thiệu trực tiếp

2- Các hoạt động

a)Hình thành kiến thức mới

(14 phút)

Bài toán: - H: Đọc bài toán

Bài giải - G: HD học sinh xác định yêu cầu của

Số xe đạp bán trong ngày chủ nhật: bài toán

6 x 2 = 12( xe ) - H: Phân tích.Tóm tắt bài toán bằng 2
Số xe đạp bán trong cả 2 ngày: cách

6 + 12 = 18 ( xe) - H: Nêu lời giải

Đáp số: 18 xe đạp H+G: Nhận xét, bổ sung, chốt lại cách

giải đúng.

b)Luyện tập (18 phút)

Bài 1: - H: Đọc bài toán

- Xác định yêu cầu của BT

- H: Phân tích bài toán trên sơ đồ

- Giải bài toán vào nháp

- H: Lên bảng chữa bài

- H+G: Nhận xét đánh giáBài 2: - H: Đọc bài toán

Có : 24 lít - Xác định yêu cầu của BT

Lấy ra: 1/3 số lít - H: tóm tắt và giải bài toán vào vở

Còn: ... lít? - H: Lên bảng chữa bài

- H+G: Nhận xét đánh giá
Bài 3: Số

- G: Nêu yêu cầu

Gấp 3 lần thêm 3

5 15 18 - H: quan sát, nhận biết cách làm- HS trao đổi, thực hiện bài toán theo N

Gấp 6 lần bớt 6

7 42 36 - Đại diện nhóm trình bày trước lớp- H+G: Nhận xét đánh giá

Gấp 2 lần bớt 2

6 12 10
Giảm 7 lần thêm 8

56 8 15
III Củng cố dặn dò (2 phút) - G: Nhắc lại nội dung bài,

- nhận xét chung giờ học

- H: Làm các bài tập còn lại ở buổi 2
LUYỆN TẬPA- Mục tiêu:

- Giúp học sinh tiếp tục củng cố cách giải bài toán giải bằng 2 phép tính,

- Rèn kỹ năng trình bày bài giải các loại toán có lời văn giải bằng 2 phép

tính.

- Rèn tính cẩn thận cho HS

B- Đồ dùng dạy học:

- GV: VBT, bảng phụ

- HS: VBT, vở ô li

C- Các hoạt động dạy học:NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

I. Kiểm tra bài cũ 5P H: lên bảng thực hiện
H+G: Nhận xét, đánh giá

Gấp 3 lần thêm 3

5 ? ?II.Bài mới:

1,Giới thiệu bài: (1P) G: Giới thiệu trực tiếp

2,Các hoạt động: (32P)

Bài 1: Tóm tắt H: Đọc bài toán (2H)

H: Xác định yêu cầu của bài

18 ô tô 17 ô tô ? ô tô G: Hướng dẫn học sinh tóm tắt và phân

tích bài toán

H: Giải bài toán ra nháp

H: Lên bảng trình bày (1H)

H+G: Nhận xét, đánh giáBài 2: Tóm tắt
H: Đọc toàn bài

H: Xác định yêu cầu của bài (2H)

G: Hướng dẫn học sinh tóm tắt và phân

tích và phân tích bài toán

H: Giải bài ra nháp
H: Lên bảng trình bày (1H)

H+G: Nhận xét, đánh giá

Bài 3: Nêu bài toán theo sơ đồ rồi

giải bài toán đó H: Đọc yêu cầu của bài toán

G: Giúp học sih nắm vững yêu cầu của

bài

Số HS giỏi: G: Phát phiếu học tập nhóm (4N)

Số HS khá H: Thảo luận nhóm nêu bài toán và giải

bài toán

H: Đại diện nhóm trình bày

H+G: Nhận xét, đánh giá

Bài 4: Tính (theo mẫu)

M: 15 gấp lên 3 lần, rồi cộng với 47 H: Nêu yêu cầu bài tập

15 X 3 = 45; 45 + 47 = 92 G: Thực hiện mẫu

a.Gấp 12 lên 6 lần, rồi bớt đi 25 H: Quan sát

b..... H: Thực hiện vào nháp

H: Lên bảng thực hiện (3H)

H+G: Nhận xét, đánh giá

3.Củng cố – dặn dò: (2P)

G: Củng cố nội dung bài
Nhận xét giờ học

G: Hướng dẫn bài tập về nhà: BT 1, 2, 3,

4, (VBT)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản