Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Bài giảng Toán lớp 3 - So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: pdf | 6 trang

0
191
lượt xem
31
download

Giúp HS biết cách so sánh số lớn gấp mấy lần số bé. - Rèn kĩ năng đặt tính, thực hiện tính và giải bài toán dạng này. - Rèn cho HS tính cần thận, chính xác. II. Đồ dùng dạy - học: - GV: Phiếu học tập bài tập 1 - HS: SGK, vở ô li

Bài giảng Toán lớp 3 - So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
Nội dung Text

  1. So sánh số lớn gấp mấy lần số bé I.Mục tiêu: - Giúp HS biết cách so sánh số lớn gấp mấy lần số bé. - Rèn kĩ năng đặt tính, thực hiện tính và giải bài toán dạng này. - Rèn cho HS tính cần thận, chính xác. II. Đồ dùng dạy - học: - GV: Phiếu học tập bài tập 1 - HS: SGK, vở ô li III. Các hoạt động dạy - học: Nội dung Cách thức tiến hành A.Kiểm tra bài cũ: 5P H: Lên bảng thực hiện ( 1 em) - Bài 4 trang 56 H+G: Nhận xét, đánh giá B.Bài mới: 1, Giới thiệu bài: 1P G: Giới thiệu trực tiếp 2, Hình thành KT mới: 31P a. Giới thiệu bài toán: G: Đưa bài toán Đoạn AB: 6cm H: HD học sinh minh hoạ trên sơ đồ Đoạn CD: 2cm đoạn thẳng Đoạn AB dài gấp mấy lần đoạn CD - Nêu cách thực hiện
  2. - Trình bày bài giải - Muốn tìm số lớn gấp mấy lần số H+G: Nhận xét, bổ sung, kết luận bé, ta lấy số lớn chia cho số bé. H: Nhắc lại b. Thực hành: Bài 1: Trả lời câu hỏi G: HD học sinh quan sát hình vẽ a) 6 : 2 = 3( lần) H: Đếm số hình tròn màu xanh, màu b) 6 : 3 = 2 (lần) trắng c) 15 : 4 = 4 (lần) - So sánh số hình tròn màu xanh gấp mấy lần số hình tròn màu trắng bằng cách thực hiện phép chia. - 3 em thực hiện 3 phần H+G: nhận xét, bổ sung, H: Nêu lại cách thực hiện Bài 2: Bài giải H: Nêu yêu cầu bài tập Số cây cam gấp số cây cau số lần là: G: HD học sinh xác định yêu cầu BT 20 : 5 = 4 (lần) H: Lên bảng tính kết quả Đáp số: 4 lần H: Làm bài vào vở H+G: Nhận xét, đánh giá
  3. Bài tập 4: Tính chu vi G: Sử dụng bảng phụ vẽ sẵn hình vẽ a) Hình vuông MNPQ H: Nêu yêu cầu BT b) Hình tứ giác ABCD H: Nêu cách làm bài H: Lên bảng thực hiện H+G: Nhận xét, đánh giá. H: làm bài vào vở 3. Củng cố, dặn dò: 3P G: Nhận xét chung giờ học. G: HD bài tập ở buổi 2
  4. Luyện tập I.Mục tiêu: - Giúp HS biết cách thực hành Gấp một số lên nhiều lần. - Rèn kĩ năng đặt tính, thực hiện tính và giải bài toán dạng này. - Rèn cho HS tính cần thận, chính xác. II. Đồ dùng dạy - học: - GV: Phiếu học tập bài tập 4 - HS: SGK, vở ô li III. Các hoạt động dạy - học: Nội dung Cách thức tiến hành A.Kiểm tra bài cũ: 5P H: Lên bảng thực hiện ( 1 em) - Bài 3 trang 57 H+G: Nhận xét, đánh giá B.Bài mới: 1, Giới thiệu bài: 1P G: Giới thiệu trực tiếp 2.Luyện tập: 31P Bài 1: G: Đưa bài toán H: HD học sinh thực hiện phép chia và trả lời 18:6 = 3(lần).Trả lời: 18 dài gấp 3 lần 6m 35:5 =7(lần). Trả lời: 35kg nặng gấp 7 lần
  5. 5kg H+G: Nhận xét, bổ sung, kết luận Bài 2: Bài giải G: Nêu yêu cầu BT Số bò gấp số trâu số lần là: H: Xác định yêu cầu BT 20 : 4 = 5 (lần) - Lên bảng thực hiện Đáp số: 5 lần - Làm bài vào vở H+G: nhận xét, bổ sung, Bài tập 4: Viết số thích hợp vào ô trống theo mẫu: Số lớn 15 30 42 42 70 32 G: Sử dụng bảng phụ ghi sẵn ND bài tập H: Nêu yêu cầu BT Số bé 3 5 6 7 7 4 H: Nêu cách làm bài H: Lên bảng thực hiện Số lớn hơn 12 số bé bao H+G: Nhận xét, đánh giá. nhiêu đơn vị Số lớn gấp 5 mấy lần số bé
  6. 3. Củng cố, dặn dò: 3P G: Nhận xét chung giờ học. G: HD bài tập ở buổi 2

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản