Bài giảng: Trình bày luận văn và báo cáo đề tài tốt nghiệp và những lỗi thường gặp

Chia sẻ: muaythai6

Bài giảng: Trình bày luận văn và báo cáo đề tài tốt nghiệp và những lỗi thường gặp Các yêu cầu trình bày một LVTN Cấu trúc một luận văn tốt nghiệp Một số điểm chú ý Sử dụng Microsoft Word cho soạn thảo LVTN Ứng dụng Power Point trong báo cáo luận án tốt nghiệp Các yêu cầu trình bày LVTN Mục tiêu trình bày Ðối tượng tham khảo Bố cục/nội dung của một luận văn Hình thức trình bày Qui chế về trình bày luận văn....

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài giảng: Trình bày luận văn và báo cáo đề tài tốt nghiệp và những lỗi thường gặp

Trình bày báo cáo
Luận văn tốt nghiệp
ThS Nguyễn Cao Trí
caotri@dit.hcmut.edu.vn
Bài giảng “Trình bày luận văn và báo cáo đề tài tốt nghiệp”
Bản quyền © Nguyễn Cao Trí 03/2001 Slice 1
Nội dung
dung

Các yêu cầu trình bày một LVTN
Cấu trúc một luận văn tốt nghiệp
Một số điểm chú ý
Sử dụng Microsoft Word cho soạn thảo
LVTN
Ứng dụng Power Point trong báo cáo
luận án tốt nghiệp

7/3/2009 Trình bày báo cáo tốt nghiệp 2
Bài giảng “Trình bày luận văn và báo cáo đề tài tốt nghiệp”
Bản quyền © Nguyễn Cao Trí 03/2001 Slice 2
Các yêu cầu trình bày LVTN

Mục tiêu trình bày
Ðối tượng tham khảo
Bố cục/nội dung của một luận văn
Hình thức trình bày
Qui chế về trình bày luận văn
7/3/2009 Trình bày báo cáo tốt nghiệp 3
Bài giảng “Trình bày luận văn và báo cáo đề tài tốt nghiệp”
Bản quyền © Nguyễn Cao Trí 03/2001 Slice 3
Bố cục của LVTN
Giới thiệu – Abstract – 1-2 trang
Lời cảm ơn – Acknowledgement – ½ trang
Mục lục –Table of content, Table, Figure,..
Phân tích đề tài – Introduction – 5 %
Cơ sở của đề tài – Background – 15-20%
Xác định mục tiêu & các giới hạn – Objective – 5-10%
Hiện thực đề tài - Thiết kế , phát triển,..- Implementation -
50-60%

Ðánh giá - Kết luận – Evaluation - 10%
Tài liệu tham khảo – Reference - IEEE
Phụ lục - Appendix
7/3/2009 Trình bày báo cáo tốt nghiệp 4
Bài giảng “Trình bày luận văn và báo cáo đề tài tốt nghiệp”
Bản quyền © Nguyễn Cao Trí 03/2001 Slice 4
Một số điểm chú ý
Sự cần thiết của qui chế trình bày LVNT
LVTN giá trị hiện tại và lâu dài
Các lỗi nên tránh trong nội dung LVTN
Bố cục không chặt chẽ
Chồng lắp về nội dung
Không có tài liệu tham khảo rõ ràng
Chép lại các tài liệu đã có
Các vấn đề trình bày bản in LVTN
Sự thống nhất trong cách trình bày các đề , mục
Lỗi chính tả
Các vấn đề khác
Tránh “cắt vụn” nội dung bằng các thông tin phụ.


7/3/2009 Trình bày báo cáo tốt nghiệp 5
Bài giảng “Trình bày luận văn và báo cáo đề tài tốt nghiệp”
Bản quyền © Nguyễn Cao Trí 03/2001 Slice 5
Sử dụng MS Word
cho soạn thảo LVTN

Khai thác các tính năng của Style trong soạn thảo
Bảo đảm tính nhất quán trong trình bày
Thuận tiện trong việc đánh số và thay đổi
Tránh các lỗi trong trình bày bản in
Sử dụng các biến môi trường (fields trong MS Word)
Theo dõi đánh số các reference, figure, table,..
Sử dụng note trong các chú thích
Tạo các mục lục, danh mục các bản, hình tự động
Sử dụng Master Document:
Master document ?
Phân chia và quản lý các phần của tài liệu.
Thuận tiện trong việc soạn thảo
7/3/2009 Trình bày báo cáo tốt nghiệp 6
Bài giảng “Trình bày luận văn và báo cáo đề tài tốt nghiệp”
Bản quyền © Nguyễn Cao Trí 03/2001 Slice 6
Câu hỏi & giải đáp
7/3/2009 Trình bày báo cáo tốt nghiệp 7
Bài giảng “Trình bày luận văn và báo cáo đề tài tốt nghiệp”
Bản quyền © Nguyễn Cao Trí 03/2001 Slice 7
Báo cáo
Ðề tài tốt nghiệp

Các vấn đề chú ý trong báo cáo
Nội dung trình bày
Tài liệu phục vụ cho trình bày
Kỹ thuật trình bày
Khai thác MS Power Point7/3/2009 Trình bày báo cáo tốt nghiệp 8
Bài giảng “Trình bày luận văn và báo cáo đề tài tốt nghiệp”
Bản quyền © Nguyễn Cao Trí 03/2001 Slice 8
Các vấn đề chú ý

Mục tiêu bài báo cáo
Ðối tượng người nghe
Thời lượng trình bày
Ðối với báo cáo luận văn tốt nghiệp, thời gian rất
hạn chế.
Chuẩn bị bài trình bày
Tránh lập lại những gì đã trình bày trong lvtn
Tránh trình bày quá chi tiết vào những vấn đề mang
tính chất thao tác chi tiết
Bài trình bày phải rõ ràng, dễ theo dõi
Tránh dùng những thuật ngữ không rõ ràng


7/3/2009 Trình bày báo cáo tốt nghiệp 9
Bài giảng “Trình bày luận văn và báo cáo đề tài tốt nghiệp”
Bản quyền © Nguyễn Cao Trí 03/2001 Slice 9
Nội dung báo cáo

Giới thiệu mục tiêu yêu cầu của đề tài
Phân tích các vấn đề cần giải quyết
Chọn lựa giải pháp
Trình bày tóm tắt giải pháp
Kết quả hiện tại
Ðánh giá
Trình bày chương trình: Chú trọng những chức năng
chính
7/3/2009 Trình bày báo cáo tốt nghiệp 10
Bài giảng “Trình bày luận văn và báo cáo đề tài tốt nghiệp”
Bản quyền © Nguyễn Cao Trí 03/2001 Slice 10
Tài liệu cho báo cáo

Tài liệu
Tài liệu chính dùng cho trình bày
Các tài liệu bổ sung chi tiết cho các phần hiện thực
Bài nói lời trình bày
Các trả lời cho các câu hỏi dự đoán trước
Chương trình
Dạng source & execute
Bố cục phần demo
Các ví dụ, số liệu cần thiết cho phần demo
Các kết quả đánh giá
Dự phòng

7/3/2009 Trình bày báo cáo tốt nghiệp 11
Bài giảng “Trình bày luận văn và báo cáo đề tài tốt nghiệp”
Bản quyền © Nguyễn Cao Trí 03/2001 Slice 11
Kỹ thuật trình bày

Phong cách trình bày: Nói VS Ðọc
Tránh các khả năng gián đoạn bài nói
Phát âm rõ rành, mạch lạc, không quá
nhanh
Chú ý đến phản ứng từ phía người nghe
Chuẩn bị khả năng cho các câu hỏi đã
chuẩn bị trước
Phân bố bài trình bày
7/3/2009 Trình bày báo cáo tốt nghiệp 12
Bài giảng “Trình bày luận văn và báo cáo đề tài tốt nghiệp”
Bản quyền © Nguyễn Cao Trí 03/2001 Slice 12
Sử dụng MS Power Point

Ðặc tính của công cụ phù hợp cho công việc
Ảnh hưởng của công cụ đến nội dung và bố
cục của bài trình bày
Khai thác các đặc tính của công cụ trong việc
trình bày:
Màu sắc
Sự sinh động trong trình bày
Sự tập trung thông tin
Tạo sự thoải mái
Sử dụng note cho bài trình bày

7/3/2009 Trình bày báo cáo tốt nghiệp 13
Bài giảng “Trình bày luận văn và báo cáo đề tài tốt nghiệp”
Bản quyền © Nguyễn Cao Trí 03/2001 Slice 13
Câu hỏi & giải đáp7/3/2009 Trình bày báo cáo tốt nghiệp 14
Bài giảng “Trình bày luận văn và báo cáo đề tài tốt nghiệp”
Bản quyền © Nguyễn Cao Trí 03/2001 Slice 14
Các tài liệu thao khảo
Effective presentation
Thư viện khoa CNTT
Các file MS Word một luận văn tham khảo
caotri@dit.hcmut.edu.vn
Mẫu MS Word Template của LVTN Khoa CNTT


Cảm ơn
ThS Nguyễn Cao Trí
Email: caotri@dit.hcmut.edu.vn
http://www.caotri.com


7/3/2009 Trình bày báo cáo tốt nghiệp 15
Bài giảng “Trình bày luận văn và báo cáo đề tài tốt nghiệp”
Bản quyền © Nguyễn Cao Trí 03/2001 Slice 15
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản