Bài giảng TSC

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
49
lượt xem
8
download

Bài giảng TSC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhận định: - Sự hiểu biết - Toàn trạng - Các dấu hiệu LS, CLS - Các chế độ điều trị - Chế độ ăn, nghỉ, sinh hoạt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng TSC

  1. NHẬN ĐỊNH • SỰ HIỂU BIẾT •TOÀN TRẠNG •CÁC DẤU HIỆU LS, CLS •CÁC CHẾ ĐỘ ĐIỀU TRỊ •CHẾ ĐỘ ĂN, NGHỈ, SINH HOẠT
  2. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN CHĂM SÓC THIẾU KIẾN THỨC VỀ BỆNH CÁC RL HUYẾT ĐỘNG VÀ TIM MẠCH NGUY CƠ CHO MẸ NGUY CƠ CHO THAI
  3. LẬP KẾ HOẠCH CHĂM SÓC CUNG CẤP THÔNG TIN, GIẢI THÍCH THEO DÕI TOÀN TRẠNG GÍÚPBS TRONG KHI THĂM KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ THỰC HIỆN Y LỆNH
  4. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CHĂM SÓC CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ BỆNH LÝ NÀY( DẤU HIỆU, DIỄN BIẾN, CÁC ĐIỀU TRỊ CÓ THỂ ÁP DỤNG...) GÍÚPBS TRONG KHI THĂM KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ THÔNG BÁO VÀ GIẢI THÍCH VỀ CÁC THỦ THUẬT CÓ THỂ LÀM CHO THAI PHỤ THEO DÕI TOÀN TRẠNG THAI PHỤ, ĂN NGHỈ., CƠN GIẬT ( NẾU CÓ) CHUẨN BỊ ĐẦY ĐỦ CÁC PHƯƠNG TIỆN DỤNG CỤ , THUỐC MEN CẤP CỨU. THỰC HIỆN Y LỆNH ĐẦY ĐỦ, KỊP THỜI ,CHÍNH XÁC
  5. ĐÁNH GIÁ CHĂM SÓC CÓ HIỆU QUẢ KHÔNG HIỆU QUẢ
Đồng bộ tài khoản