Bài giảng Vật lý 11 NC - BÀI TẬP VỀ LỰC TỪ

Chia sẻ: zing1209

Kiến thức - Luyện tập việc áp dụng quy tắc bàn tay tráivà vận dụng công thức định luật Ampe, kể cả việc nhận ra góc  trong công thức đó. - Luyện tập việc xác định momen ngẫu lực từ tác dụng lên một khung dây có dạng hình tam giác (không phải là hình chữ nhật). - Luyện tập việc xác định chiều của lực Lo-ren-xơ và công thức xác định độ lớn của lực Lo-ren-xơ. 2. Kỹ năng - Vận dụng công thức cảm ứng từ để xác định cảm ứng từ tại một điểm...

Nội dung Text: Bài giảng Vật lý 11 NC - BÀI TẬP VỀ LỰC TỪ

BÀI TẬP VỀ LỰC TỪ
A. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức

- Luyện tập việc áp dụng quy tắc bàn tay tráivà vận dụng công thức định luật

Ampe, kể cả việc nhận ra góc  trong công thức đó.

- Luyện tập việc xác định momen ngẫu lực từ tác dụng lên một khung dây có

dạng hình tam giác (không phải là hình chữ nhật).

- Luyện tập việc xác định chiều của lực Lo-ren-xơ và công thức xác định độ

lớn của lực Lo-ren-xơ.

2. Kỹ năng

- Vận dụng công thức cảm ứng từ để xác định cảm ứng từ tại một điểm do

một hoặc nhiều dòng điện gây ra.

- Tìm được từ lực tác dụng lên dòng.

- Xác định và tính được lực Lo-ren-xơ tác dụng lên điện tích chuyển động

rong từ trườngB. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên

a) Kiến thức và đồ dùng:
- Một số công thức liên quan.

- Một số bài tập về phần này theo nội dung trong bài

2. Học sinh

-Ôn lại các công thức về cảm ứng từ, công thức Ampe, của lực, lực Lo-ren-

xơ.

3. Gợi ý ứng dụng CNTT

- Gv có thể chuẩn bị một số hình ảnh về các bài tập liên quan.

C.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động 1(…phút): Ôn định tổ chức. Kiểm tra bài cũ.

Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên

- Báo cáo tình hình của lớp. - Yêu cầu HS cho biết tình hình của

- Trả lời câu hỏi của thầy. lớp.

- Nhận xét câu trả lời của bạn. - Nêu câu hỏi về từ trường trái đất.

- Nhận xét câu trả lời cuả HS và cho

điểmHoạt động 2(…phút): Tóm tắt kiến thức:

Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên

-Suy nghĩ, tóm tắt các kiến thức theo - Yêu cầu HS nêu các kiến thức về

yêu cầu của thầy. cảm ứng từ, lực từ tác dụng lên dòng
-Thảo luận nhóm các kiến thức thầy điện; lực Lo-ren-xơ

nêu. - Trình bày tóm tắt các kiến thức.

-Trình bày tóm tắt. - Nhận xét, tóm tắt kiến thức.

-Nhận xét bạn.

Hoạt động 3(…phút): Ph ần 2:Giải một số bài tập.

Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên

- Đọc SGK -Yêu cầu HS đọc bài tập.

- Tìm hiểu đầu bài, những đại lượng đã - Gợi ý.

cho và cần tìm.

- Tìm các đại lượng trong bài.

- Từ đầu bài và kiến thức học, lập

phương án giải.

- Giải bài tập.

- Trình bày bài giải lên bảng. - Yêu cầu

- Nhận xét bạn làm bài. - Nhận xét bài làm của HS.

- Đọc SGK. - Yêu cầu HS đọc bài tập.

- Tìm hiểu đầu bài, những đại lượng đã - Gợi ý.

cho và cần tìm.

- Tìm các đại lượng trong bài.

- Tìm các kiến thức liên quan.
- Từ đầu bài và kiến thức học, lập

phương án giải.

- Giải bài tập.

- Trình bày bài giải lên bảng. - Yêu cầu

- Nhận xét bạn làm bài. - Nhận xét bài làm của HS.

- Đọc SGK. - Yêu cầu HS đọc bài tập.

- Tìm hiểu đầu bài, những đại lượng đã - Gợi ý.

cho và cần tìm.

- Tìm các đại lượng trong bài.

- Tìm các kiến thức liên quan.

- Từ đầu bài và kiến thức học, lập

phương án giải.

- Giải bài tập.

- Trình bày bài giải lên bảng. - Yêu cầu

- Nhận xét bạn làm bài. - Nhận xét bài làm của HS.
Hoạt động 4(…phút): Vận dụng, củng cố: Qua giải bài tập.

-Yêu cầu HS đọc bài: Bài tập về lực từ.

Hoạt động 5(…phút): Hướng dẫn về nhà.

Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên

- Ghi câu hỏi và bài tập về nhà. - Giao các câu hỏi và bài tập trong

SGK.

- Giao các câu hỏi trắc nghiệm

- Ghi nhớ lời nhắc của giáo viên. P(trong phiếu học tập)

- Nhắc HS đọc bài mới và chuẩn bị

bài sau.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản