Bài giảng về Mạng căn bản

Chia sẻ: Mai Anh Mai Anh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:120

1
266
lượt xem
148
download

Bài giảng về Mạng căn bản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuật ngữ computer network đề cập đến việc kết nối những máy tính hoạt động độc lập lại với nhau thông qua môi trường truyền thông.Mô hình OSI Là mô hình mạng chuẩn hóa do ISO (International Standard Organization) đề nghị, Gồm có 7 lớp với các chức năng khác nhau. Định ra các tiêu chuẩn thống nhất cho các nhà sản xuất, cung cấp sản phẩm, dịch vụ mạng, tổ chứ ISO công bố mô hình OSI (Open System Interconnection (OSI))....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng về Mạng căn bản

 1. MẠNG CĂN BẢN GIẢNG VIÊN TH.S PHẠM CHUẨN EMAIL: PCHUAN@HCMUTRANS.EDU.VN
 2. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG MẠNG 1969 phát triển hệ thống mạng ARPANET (Advanced Research Project Agency Network) Sự ra đời của nghi thức truyền IP 1983 tách hệ thống NSFnet và MILNET 1988 NSFnet phát triển thành hệ thống mạng Internet 1988 khái niệm WWW (World wide web) ra đời
 3. Giới thiệu tổng quan mạng máy tính Vì sao phải kết nối mạng ? Các vấn đề trong kết nối mạng? Khái niệm cơ bản về mạng OSI và TCP/IP Minh họa xây dựng Intranet
 4. Vì sao phải kết nối mạng ? • Chia sẻ thông tin. • Chia sẻ phần cứng và phần mềm. • Hỗ trợ và quản lý tập trung.
 5. Vì sao phải kết nối mạng ? Headquarters Fab at China at USA Office Representative at Vietnam
 6. Khái niệm tổng quan Thuật ngữ computer network đề cập đến việc kết nối những máy tính hoạt động độc lập lại với nhau thông qua môi trường truyền thông.
 7. Những vấn đề quan tâm khi xây dựng mạng  Kích thước của tổ chức.  Mức độ an toàn.  Mức độ quản trị có thể.  Lưu lượng thông tin mạng.  Nhu cầu sử dụng mạng của người dùng.  Ngân sách mạng.
 8. Từ mạng đơn giản… PC1 PC2 PC3 Computer Computer Computer PC4 Printer Laptop Hub/Switch Hub Printer Server Minicomputer Workstation PC5
 9. …đến mạng diện rộng và phức tạp, … Workstation Workstation Workstation Workstation Router Workstation Đồng Nai Saigon Hà Nội Workstation Workstation
 10. …, và Internet !!! TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) VN Internet Internet AU FR 64 Kbps
 11. Internet Backbone
 12. Internet Connections ISP kết nối vào backbone FPT SPT VNN Kết nối bằng cách dial-up đến ISP
 13. Các vấn đề nảy sinh Không thống nhất về kiến trúc giữa các hệ thống mạng cục bộ, mạng diện rộng Mỗi mạng theo một chuẩn riêng SNA, DECNET, OSI, TCP/IP, ... Không thống nhất về giao thức giữa các mạng. Cần có mô hình chuẩn hóa Mô hình OSI (Open System Interconnection) Mô hình TCP/IP (Internet protocol suite)
 14. Mô hình OSI là gì? Là mô hình mạng chuẩn hóa do ISO (International Standard Organization) đề nghị Gồm có 7 lớp với các chức năng khác nhau Định ra các tiêu chuẩn thống nhất cho các nhà sản xuất, cung cấp sản phẩm, dịch vụ mạng.  1984: tổ chứ ISO công bố mô hình OSI (Open System Interconnection (OSI)).
 15. Giao tiếp qua mạng
 16. Mô hình OSI 7 lớp Các ứng dụng mạng: email, web, chat,... Application 7 Presentation Định dạng biểu diễn dữ liệu, encryption,… 6 Session Thiết lập session, security, authentication 5 Transport Bảo đảm truyền nhận đúng dữ liệu 4 Quản lý địa chỉ, tìm đường, truyền nhận Network 3 các packet. Data Link 2 Truyền nhận frame, kiểm tra và sửa lỗi Physical 1 Kết nối vật lý, truyền các bit dữ liệu
 17. Giao tiếp qua mô hình OSI 7 lớp Application Application Data Presentation Presentation Session Session segments Transport Transport Data packets Network Network Data frames Data Link Data Link Data Physical Physical 10010111001011010010110101011110101
 18. Mô hình TCP/IP là gì? Mô hình kết nối mạng do U.S. DoD (Department of Defense) đề nghị Xuất hiện 1971 trong mạng ARPANET Gồm có 4 lớp nhưng có chức năng khác với các lớp OSI Là chuẩn giao tiếp của Internet
 19. Mô hình TCP/IP Application ftp,http,smtp Transport TCP/UDP ICMP IP IGMP Internetwork ARP/RARP Host-to- Ethernet, ATM X.25, Wireless,… Network
 20. Sự phổ biến … FTP, HTTP, SMTP Application DNS, POP Transport TCP/UDP Internetwork IP Ethernet Network Hardware
Đồng bộ tài khoản