Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Bài giảng về Sinh học đại cương

Chia sẻ: | Ngày: pdf 24 p | 33

0
69
views

I. Hệ thống phân chia sinh vật làm 2 giới: Các nhà phân loại học truyền thống xem sinh giới là cấp phân loại cao nhất sinh giới. Linnaeus chia sinh giới là 2 giới: giới động vật và giới thực vật. - Giới TV gồm: Cây xanh vi khuẩn ( vì có vách tế bào cứng), nấm ( vì không di động và cấu trúc giống cây xanh), những sinh vật đơn bào Ekaryotes cũng được xếp vào giới TV do có lục lạp. - Giới ĐV: động vật đa bào, đơn bào( có khả năng bắt mồi, di...

Bài giảng về Sinh học đại cương
Nội dung Text

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản