Bài giảng về số phức lớp 12

Chia sẻ: Trần Bá Trung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:15

0
745
lượt xem
56
download

Bài giảng về số phức lớp 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng giúp học sinh ôn tập lại kiến thức, một số tài liệu dành cho các bạn học sinh rèn luyện và nâng cao kỹ năng giãi bài tập, góp phần giúp ích cho các kỳ thi sắp tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng về số phức lớp 12

 1. KIỂM TRA BÀI CŨ : HS1 1. Định nghĩa số phức ? 2. Thế nào là hai số phức bằng nhau ? 3. Tìm các số thực x và y, biết : ( 9 – 5x) + ( 3y + 5)i = (– x – 3y) + (2x + 4y)i
 2. KIỂM TRA BÀI CŨ : HS2 1. Cho số phức z = a + bi. Số phức liên hợp củ a z ? 2. Công thức tính môđun của số phức z = a + bi ? 3. Tìm số phức z, biết : z = 2 5 và phần ảo của z bằng hai lần phần thực của nó.
 3. LOGO BÀI 2
 4. 1 Phép cộng và phép trừ : Theo quy tắc cộng, trừ đa thức (coi i là biến), hãy tính : (3+2i) + (5+8i) (7+5i) – (4+3i) (3+2i) + (5+8i) = 8+10i (7+5i) – (4+3i) = 3+2i
 5. 1 Phép cộng và phép trừ : Ví dụ 1: (5 + 2i) + (3 + 7i) = (5 + 3) + (2 + 7)i = 8 + 9i (1 + 6i) - (4 + 3i) = (1 - 4) + (6 - 3)i = -3 + 3i Tổng quát: (a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i (a + bi) - (c + di) = (a - c) + (b - d)i
 6. 2 Phép nhân : Theo quy tắc nhân đa thức với chú ý: i2=-1 hãy tính : (3+2i)(2+3i) ? (3+2i)(2+3i) = 6 + 9i + 4i + 6i2 = 0 + 13i = 13i
 7. 2 Phép nhân : Ví dụ 2: (5 + 2i)(4 + 3i) = ? =20 + 15i + 8i + 6i2 = (20 – 6) + (15 + 8)i = 14 + 23i (2 - 3i)(6 + 4i) = ? = 12 + 8i – 18i – 12i2 = (12 + 12) + (8 – 18)i = 24 – 10i
 8. 2 Phép nhân : Tổng quát: (a + bi) (c + di) = ac + adi + bci + bdi2 = ac + adi + bci – bd Vậy: (a + bi) (c + di) = (ac – bd) + (ad + bc)i
 9. Chú ý Phép cộng và phép nhân các số phức có các tính chất của phép cộng và phép nhân các số thực không ? Phép cộng và phép nhân các số phức có tất cả các tính chất của phép cộng và phép nhân các số thực.
 10.     Tính : P= (3 + 4i) + (1 – 2i)(5 + 2i) a)  6 + 8i b)  6 – 8i c)  12 ­4i d) Kết quả khác
 11. Số nào trong các số sau là số thực: a)  (2+ i 5) + (2 - i 5 ) b)  ( 3+ 2i) - ( 3 - 2i ) c)  (1 + i 3)2 d) (2 - i 2) 2
 12.     Số nào trong các số sau là số thuần  ảo : a)  ( 2 + 3i) + ( 2 - 3i) b)  ( 2 + 3i)( 2 - 3i) c)  (2 + 2i)2 d)   (2 + 3i)2
 13.         Tính  Z=[(4  +5i)  –  (4  +3i)]  có  kết  quả là : a)  – 2 i b)  2 i c)  – 2 d)  2
 14.  Nắm vững các phép toán cộng, trừ và nhân số phức.  Tính toán thành thạo cộng, trừ và nhân số phức  Làm các bài tập SGK trang 135, 136.
 15. LOGO
Đồng bộ tài khoản