Bài giảng: Vi khuẩn kỵ khÍ

Chia sẻ: dell_12

Một số giải thích về sự sống kỵ khí VK thiếu hệ thống cytochrome Đa số VK kỵ khí thiếu Catalase và Peroxidase nhưng lại có Flavoprotein Một số enzym quan trọng bị bất hoạt khi có sự hiện diện của oxy (fumarate reductase)

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản