Bài giảng Xử lý tín hiệu số - Chương 2: Biến đổi Z và ứng dụng

Chia sẻ: Binh Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

0
22
lượt xem
3
download

Bài giảng Xử lý tín hiệu số - Chương 2: Biến đổi Z và ứng dụng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Xử lý tín hiệu số - Chương 2: Biến đổi Z và ứng dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Biến đổi Z, các tính chất biến đổi Z, biến đổi Z ngược, hàm truyền đạt của hệ LTI rời rạc, giải PTSP dùng biến đổi Z 1 phía. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Xử lý tín hiệu số - Chương 2: Biến đổi Z và ứng dụng

FITA- HUA<br /> <br /> Chương 2: BIẾN ĐỔI Z VÀ ỨNG DỤNG<br /> <br /> 2.1 BIẾN ĐỔI Z<br /> 2.2 CÁC TÍNH CHẤT BIẾN ĐỔI Z<br /> 2.3 BIẾN ĐỔI Z NGƯỢC<br /> 2.4 HÀM TRUYỀN ĐẠT CỦA HỆ LTI RỜI RẠC<br /> 2.5 GIẢI PTSP DÙNG BIẾN ĐỔI Z 1 PHÍA<br /> <br /> 2.1 BIẾN ĐỔI Z<br /> FITA- HUA<br /> <br /> 2.1.1 ĐỊNH NGHĨA BIẾN ĐỔI Z:<br /> <br /> <br /> • Biến đổi Z của dãy x(n):<br /> <br /> X (z) <br /> <br />  x( n) z<br /> <br /> n<br /> <br /> (*)<br /> <br /> n  <br /> <br /> Trong đó Z – biến số phức<br /> <br /> Biểu thức (*) còn gọi là biến đổi Z hai phía<br /> <br /> <br /> Biến đổi Z 1 phía dãy x(n):<br /> <br /> X ( z )   x ( n ) z  n (**)<br /> n0<br /> <br /> • Nếu x(n) nhân quả thì : (*)<br /> • Ký hiệu:<br /> x(n)  Z<br />  X(z)<br /> Z 1<br /> X(z)   x(n)<br /> <br /> <br />  (**)<br /> <br /> hay X(z) = Z{x(n)}<br /> hay x(n) = Z-1{X(z)}<br /> <br /> 2.1.2 MIỀN HỘI TỤ CỦA BIẾN ĐỔI Z<br /> FITA- HUA<br /> (ROC)<br /> • Miền hội tụ của biến đổi Z - ROC (Region Of Convergence)<br /> là tập hợp tất cả các giá trị Z nằm trong mặt phẳng phức sao<br /> cho X(z) hội tụ.<br /> Im(Z)<br /> Rx+<br /> <br /> • Để tìm ROC của X(z) ta áp dụng<br /> tiêu chuẩn Cauchy<br /> <br /> Rx-<br /> <br /> Re(z)<br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> • Tiêu chuẩn Cauchy:<br /> <br /> <br /> Một chuỗi có dạng:<br /> <br />  x( n)  x(0)  x(1)  x( 2)  <br /> n 0<br /> <br /> hội tụ nếu:<br /> <br /> 1<br /> n<br /> <br /> lim x ( n)  1<br /> <br /> n <br /> <br /> Ví dụ 2.1.1: Tìm biến đổi Z & ROC của:<br /> <br /> FITA- HUA<br /> <br /> x( n )  a n u( n)<br /> <br /> Giải:<br /> <br /> <br /> X (z) <br /> <br /> x( n) z  n <br /> <br /> n  <br /> <br /> <br /> <br />  a u( n)z<br /> n<br /> <br /> n<br /> <br /> n  <br /> <br /> lim  az<br /> <br /> n  <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> n 0<br /> <br /> Im(z)<br /> ROC<br /> /a/<br /> <br /> 1<br /> X (z) <br /> 1  az 1<br /> Nếu:<br /> <br /> n 0<br /> <br /> n<br /> <br /> <br /> <br />   a n . z  n   az 1 <br /> <br /> Theo tiêu chuẩn Cauchy,<br /> X(z) sẽ hội tụ:<br /> <br /> n 1n<br /> 1<br /> <br /> <br /> <br /> 0<br /> <br /> 1 z  a<br /> <br /> 1<br /> ; ROC : Z  a<br /> Vậy: X ( z ) <br /> 1<br /> 1  az<br /> <br /> Re(z)<br /> <br /> Ví dụ 2.1.2: Tìm biến đổi Z & ROC của: x ( n)   a n u(  n  1)<br /> FITA- HUA<br /> Giải:<br /> <br /> <br /> X (z) <br /> <br />  x( n) z<br /> <br /> n<br /> <br /> <br /> <br /> n<br /> <br /> 1<br /> <br /> <br /> <br /> n  <br /> <br /> n  <br /> <br /> <br />   a u(  n  1)z<br /> <br /> <br /> <br /> n<br /> <br /> m<br /> <br /> <br /> <br />  <br /> <br /> n  <br /> m<br /> <br />  <br /> <br />    a 1z    a 1z<br /> m 1<br /> <br /> a n .z  n<br /> <br /> Im(z)<br /> <br /> 1<br /> <br /> m0<br /> <br /> /a/<br /> <br /> Theo tiêu chuẩn Cauchy,<br /> X(z) sẽ hội tụ:<br /> <br /> Re(z)<br /> 0<br /> <br /> n<br /> <br /> 1<br /> X ( z )    a z   1 <br /> 1  az 1<br /> m 0<br /> <br /> <br /> 1<br /> <br /> 1n<br /> <br />  a 1 z n <br /> Nếu: lim <br /> <br /> n  <br /> <br /> <br /> 1 <br /> <br /> za<br /> <br /> ROC<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản