Bài kiểm tra môn học: Kinh tế chính trị

Chia sẻ: tuoanh05

Câu hỏi: Lượng giá trị hàng hóa? Lý luận về giá trị hàng hóa? Rút ra ý nghĩa thực tiễn trong việc nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản