Bài: SỰ ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÁ. A. Mục tiêu: Sau khi học xong bài

Chia sẻ: lenovo1209

Sau khi học xong bài này hs đạt được các mục tiêu sau: - Giúp hs nắm được sự đa dạng của cá về số loài, lối sống, môi trường sống, trình bàu được đặc điểm cơ bản phân biệt lớp cá sụn và lớp cá xương, vai trò của cá trong đời sống con người, đặc điểm chung của cá. - Rèn luyện cho hs kĩ năng quan sát, so sán để rút kết luận, làm việc theo nhóm. - Giáo dục cho hsý thức yêu thích bộ môn. ...

Nội dung Text: Bài: SỰ ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÁ. A. Mục tiêu: Sau khi học xong bài

Bài: SỰ ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÁ.A. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này hs đạt được các mục tiêu sau:

- Giúp hs nắm được sự đa dạng của cá về số loài, lối sống, môi trường sống,

trình bàu được đặc điểm cơ bản phân biệt lớp cá sụn và lớp cá xương, vai trò

của cá trong đời sống con người, đặc điểm chung của cá.

- Rèn luyện cho hs kĩ năng quan sát, so sán để rút kết luận, làm việc theo

nhóm.

- Giáo dục cho hsý thức yêu thích bộ môn.

B. Phương pháp: Quan sát, phân tích thông tin, hoạt động nhóm…

C. Phương tiện, chuẩn bị:

1. GV: - Tranh ảnh về 1 số loài cá sống trong các đk sống khác nhau.

- Bảng phụ ghi nội dung bảng SGK ( T11)

2: HS: Kiến thức của bài( nghiên cứu trước)

D. Tiến trình lên lớp:

I. Ổn định tổ chức: 7A: 7B:

II. Kiểm tra bài cũ:

III. Bài mới:

1. Đặt vấn đề:( 1’) Trên thế giới có khoảng 25415 loài cá. Ở Việt Nam đã

phát hiện 2753 loài trong 2 lớp chính lớp cá sụn và lớp cá xương.
2. Phát triển bài:

Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức

HĐ 1: ( 20’) I. Sự đa dạng về thành phần

- GV y/c hs đọc thông tin  hoàn thành loài và đa dạng về môi trường

bảng so sánh lớp cá sụn và lớp cá xương. sống.

Dấu hiệu so Lớp cá Lớp cá 1. Đa dạng về thành phần loài.

sánh sụn xương

Nơi sống

Đặc điểm để

phân loại

Đại diện

- GV kẻ bảng và gọi đại diện nhóm lên

hoàn thành. - Số lượng loài lớn.

- GV cho cả lớp thảo luận và chốt lại đáp - Gồm:

án  hs thấy được do thích nghi đk sống + Lớp cá sụn: Bộ xương bằng

kh nhau nên có cấu tạo và hoạt động sống chất sụn

kh nhau. + Lớp cá xương: Bộ xương

- GV y/c hs qs hình 34( 1 - 7) hoàn thành bằng chất xương.

bảng SGK ( T 11) 2. Đa dạng về môi trường

- GV treo bảng phụ, gọi hs lên bảng chữa sống.
- GV chốt lại bằng bảng chuẩn.

? Điều kiện sống ảnh hưởng tới cấu tạo

ngoài của cá ntn. - Điều kiện sống khác nhau đã

ảnh hưởng đến cấu tạo và tập

tính của cá.TT Đ2 môi trường Loài điển Hình Đ2 Đ2 vây Bơi

hình dáng khúc chẵn

thân đuôi

1 Tầng mặt: Thiếu Cá nhám Thon Khoẻ Bình Nhanh

nơi ẩn náu dài thường

2 Tầng giữa và đáy Cá viền, cá Tương Yếu Bình Bình

chép, lươn đối thường thường

ngắn

3 Trong những hang Lươn Rất dài Rất Không Rất

hốc yếu có chậm

4 Trên mặt đáy biển Cá bơn, cá Dẹt, Rất To hoặc Chậm.

đuối mỏng yếu nhỏ

HĐ 2: ( 10’) II. Đặc điểm chung của cá.

- GV cho hs thảo luận về đặc chung của - Cá là ĐVCXS thích nghi đời
cá: Môi trường sống, cơ quan di chuyển, sống hoàn toàn ở nước.

hệ hô hấp, tuần hoàn, đặc điểm sinh sản, - Bơi bằng vây, 1 vòng tuần

nhiệt độ cơ thể. hoàn, máu đi nuôi cơ thể là máu

- GV gọi 1 - 2 hs nhắc lại đặc điểm chung đỏ tươi.

của cá. - Thụ tinh ngoài

HĐ 3: ( 6’) - ĐV biến nhiệt.

- GV y/c hs thu thập thông tin và hiểu biết III. Vai trò của vây cá.

của bản thân  thảo luận:

? Cá có vai trò gì trong tự nhiên và trong

đời sống con người. Lấy ví dụ chứng

minh. - Cung cấp thực phẩm.

- GV lưu ý: 1 số loài cá có thể gây ngộ - Nguyên liệu chế biến thuốc

độc cho người: cá nóc, mật cá trắm… chữa bệnh

? Để bảo vệ và phát triển nguồn lợi cá ta - Cung cấp nguyên liệu cho các

phải làm gì. ngành công nghiệp.

- Diệt sâu bọ hại lúa, bọ gậy..

3. Kết luận chung, tóm tắt: (1’) Gọi hs đọc kết luận sgk

IV. Kiểm tra, đánh giá: ( 5’) Đánh dấu x vào câu trả lời mà em cho là đúng:

1. Lớp cá đa dạng vì:

 a. Cá có số lượng loài lớn
 b. Cấu tạo cơ thể thích nghi các điều kiện sống khác nhau

 c. Cả a và b.

2. Dấu hiệu cơ bản để phân biệt cá sụn và cá xương.

 a. Căn cứ vào đặc điểm của bộ xương

 b. Căn cứ vào môi trường sống.

 c. Cả a và b.

Đáp án: 1c, 2a.

V. Dặn dò: (1’) - Học bài theo câu hỏi sgkk

- Đọc mục: Em có biết

- Chuẩn bị: Ôn tập ĐVKXS.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản