Bài tập 09 BÀI TẬP ĐỊNH LUẬT II - III NEWTON

Chia sẻ: abcdef_48

Học sinh cần hiểu rõ mối quan hệ giữa các đại lượng gia tốc, lực, khối lượng thể hiệân trong định luậât II Niutơn. - Biết vận dụng định luật II Niutơn và nuyên lý độc lập của tác dụng để giải các bài tập đơn giản

Nội dung Text: Bài tập 09 BÀI TẬP ĐỊNH LUẬT II - III NEWTON

Tiết Bài tập 09


BÀI TẬP ĐỊNH LUẬT II - III NEWTON

I. MỤC TIÊU

- Học sinh cần hiểu rõ mối quan hệ giữa các đại lượng gia tốc, lực, khối lượng thể hiệân
trong định luậât II Niutơn.

- Biết vận dụng định luật II Niut ơn và nuyên lý độc lập của tác dụng để giải các bài tập
đơn giản

II. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1) Kiểm tra bài cũ :

1/ Phát biểu định luật II Newton ?

2/ Hệ lực cân bằng là gì ?

2) Phần giải các bài tập
Phần làm việc của giáo Phần ghi chép của học sinh
viênBài 1/60 SGK : Một vật có khối lượng là 2,5kg, chuyển
động với gia tốc 0,05 m/s2 . Tính lực tác dụng vào vật.


Tóm tắt
m= 2,5kg


a = 0,05 m/s2


---------------


F?


Bài giải


Theo định luật II Newton ta có :

 
F = ma

Độ lớn : F = ma = 2,5  0,05 = 0,125 ( N )
BÀI 2 /60 SGK : Một vật có khối lượng 50 kg,bắt đầu
chuyển động nhanh dần đều và sau khi đi được 50 cm thì có
vận tốc 0,7 m/s. Tính lực tác dụng vào vật


Cho biết :


m = 50 kg


S = 50 cm = 0,5 m


v = 0,7 m/s


F=?


Bài Giải
Chọn:


Chiều dương Ox là chiều chuyển động của vật
-


Gốc tọa độ O tại vị trí vật bắt đầu chuyển bánh
-


Gia tốc của vật:
-


v 2 0,7 2 0, 49
2as = v2 – v02  a = = 0,49 m/s2
= =
2s 2.0,5 1


Lực tác dụng lên vật: theo định luật II Niuton , ta có:
-


F
 F = m.a = 50.0,49 = 24,5(N)
a=
m
Bài 3/60 SGK :Một máy bay phản lực có khối lượng 50 tấn ,
khi hạ cánh chuyển động chậm dần đều với gia tốc 0,5 m/s2.
Hãy tính lực hãm . Biểu diễn trên cùng mộthình các vec tơ
vận tốc, gia tốc, lực .


Bài giải


Lực hãm tác dụng lên máy bay theo định luật II Newton ta có
Fhp
a  Fhp = ma = 50000.(-0,5) = -25000 (N)
m
  
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản