BÀI TẬP BỔ SUNG MÔN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA

Chia sẻ: Cao Hoang Huy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
512
lượt xem
168
download

BÀI TẬP BỔ SUNG MÔN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các thông tin bổ sung từ các nguồn đáng tin cậy: Sản lượng tiêu thụ tăng so với năm trước từ 20-30%, giá bán không thay đổi đáng kể. Tình hình bán hàng thuận lợi nên không có hàng hóa ứ đọng, chậm lưu chuyển. Giá cả hàng hóa mua vào ổn định. Trong năm đơn vị bổ sung nguồn vốn kinh doanh từ lợi nhuận và các nhà đầu tư tăng vốn góp; do đó đã thanh toán bớt nợ dài hạn. Chính sách bán chịu không có gì thay đổi....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI TẬP BỔ SUNG MÔN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA

  1. ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM KHOA KINH TẾ Bộ môn kinh tế đối ngoại ------------------------- BÀI TẬP BỔ SUNG Môn học : QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA BÀI TẬP 1 Báo cáo tài chính năm 2007 của Công ty ABC (đơn vị: ngàn USD) a- Bảng cân đối kế toán CHỈ TIÊU 2006 2007 Tiền 4.000 4.500 Nợ phải thu khách hàng 20.000 32.000 Hàng tồn kho 36.000 43.500 Cộng tài sản ngắn hạn 60.000 80.000 Tài sản cố định 120.000 140.000 Cộng tài sản 180.000 220.000 Nợ ngắn hạn 30.000 50.000 Nợ dài hạn 10.000 0 Nguồn vốn kinh doanh 100.000 140.000 Lợi nhuận chưa phân phối 40.000 30.000 Cộng nguồn vốn 180.000 220.000 b- Bảng báo cáo thu nhập
  2. CHỈ TIÊU 2006 2007 Doanh thu 100.000 125.000 Giá vốn hàng bán 50.000 68.000 Chi phí bán hàng 20.000 24.000 Chi phí quản lý doanh nghiệp 10.000 13.000 Lợi nhuận trước thuế 20.000 20.000 Các thông tin bổ sung từ các nguồn đáng tin cậy: Sản lượng tiêu thụ tăng so với năm trước từ 20-30%, giá bán không thay đổi đáng kể. Tình hình bán hàng thuận lợi nên không có hàng hóa ứ đọng, chậm lưu chuyển. Giá cả hàng hóa mua vào ổn định. Trong năm đơn vị bổ sung nguồn vốn kinh doanh từ lợi nhuận và các nhà đầu tư tăng vốn góp; do đó đã thanh toán bớt nợ dài hạn. Chính sách bán chịu không có gì thay đổi. Yêu cầu a. Cho biết các khoản mục có biến động bất thường. b. Tính tỷ lệ lãi gộp trên doanh thu, số vòng quay khoản phải thu và số vòng quay hàng tồn kho. Nhận định về những biến động của các chỉ tiêu này. c. Việc tìm hiểu chi tiết về cơ cấu doanh thu và tỷ lệ lãi gộp từng mặt hàng cho thấy: Sản phẩm 2006 2007 Tỷ lệ lãi gộp % doanh thu Tỷ lệ lãi gộp % doanh thu A 40% 50% 39% 52% B 60% 50% 61% 27% C 42% 21% Cộng 100% 100% C là một mặt hàng mới đưa vào kinh doanh trong năm 2007. Với các dữ lliệu mới của câu c, giả định rằng các nguồn thông tin là đáng tin cậy, anh (chị) có nhận xét gì về các rủi ro đã phân tích ở câu a và b. BÀI TẬP 2 Giả sử American Airlines có một khoản phải thu là 70.000.000 SFr sau 180 ngày. Nó cân nhắc việc sử dụng (1) phòng ngừa hợp đồng kỳ hạn (2) phòng ngừa thông qua thị trường tiền tệ, (3) phòng ngừa bằng quyền chọn và (4) không phòng ngừa. Một số dữ liệu như sau: + Tỷ giá giao dịch của SFr hiện tại $ 0,6433 + Tỷ giá kỳ hạn 180 ngày của SFr $ 0,6578 Lãi suất SFr USD Lãi tiền gửi 180 ngày 3,97% 7,98%
  3. Lãi tiền vay 180 ngày 4,01% 8,01% + Một quyền chọn mua SFr hết hạn sau 180 ngày có giá thực hiện là 0,6442 USD và giá mua là 0,02 USD + Một quyền chọn bán GBP hết hạn sau 180 ngày có giá trị thực hiện là 0,656 USD và giá mua là 0,015 USD + American Airlines dự báo tỷ giá giao ngay tương lai sau 180 ngày là: Kết quả có thể Xác suất 0,640USD 30% 0,665USD 50% 0,667USD 20% BÀI TẬP 3 Walt Disney tại Mỹ có hoạt động kinh doanh tại Mỹ và Mexico. Một số thông tin của công ty này như sau: - Công ty bán hàng tại Mỹ và Mexico - Phần lớn nguyên liệu để sản xuất công ty mua tại Mỹ, trả bằng đồng USD. Qua nghiên cứu, Công ty xây dựng một số thông số trong báo cáo thu nhập dự kiến trong năm tới trong điều kiện tỷ giá là 1 Mex$ = 0,1321 USD như sau: Chỉ tiêu Kinh doanh tại Kinh doanh tại Mỹ (triệu USD) Mexico (triệu Mex$) Doanh số 15 1.000 Giá vốn hàng bán 80 30 Định phí 20 Biến phí 14,71 Lãi vay 8 2 Đồng thời do sự thay đổi tỷ giá sẽ ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh nên công ty Walt Disney dựa vào các dữ liệu lịch sử để xây dựng dự báo doanh số tại thị trường Mexico (thị trường tiêu thụ chính của Công ty) như sau: Khả năng xuất hiện Dự kiến doanh số tại tỷ giá của Mex$ Mexico (triệu Mex$) $ 0,1242 930 $ 0,1321 1.000 $ 0,1401 1.050 Anh (chị) hãy đề xuất chính sách giúp Walt Disney tránh rủi ro tỷ giá tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh?

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản