Bài tập chỉ tiêu kinh tế

Chia sẻ: Trần Bảo Trung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
207
lượt xem
71
download

Bài tập chỉ tiêu kinh tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài tập kinh tế vĩ mô của thầy Huỳnh Văn THịnh - giảng viên đại học kinh tế Tp Hồ Chí Minh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập chỉ tiêu kinh tế

  1. Đề Thi Kinh Tế Vĩ Mô. Lớp HC K9 KTKT. Thời gian làm bài: 75 phút. Không được sử dụng tài liệu. Câu 1: Một nền kinh tế giả định có các số liệu sau: Năm 1990 1991 1992 1993 Hàng Q Pl Pb Q Pl Pb Q Pl Pb Q Pl Pb Hàng X 1 2 1,8 1,2 2,15 1,85 1,5 2,2 1,9 1,7 2,25 2,1 Hàng Y 5 5 4,7 5,25 5 4,85 5,3 5,3 4,9 5,4 5,5 5,1 Hàng Z 6 3 2,9 6,2 3,05 3 6,3 3,15 3,1 6,35 3,3 3,2 Hàng K 4 2 1,8 4,15 2,1 1,85 4,3 2,2 1,9 4,5 2,5 2 Trong đó: + Năm 1990 là năm gốc. + Pl: Giá bán lẻ (đvt/đvq); Pb: giá bán buôn(đvt/đvq);Q:sản lượng (đvq). + Hàng X,Y,Z,K là các hàng hoá dịch vụ cuối cùng. Yêu cầu: Bạn hãy tính: 1) GDP danh nghĩa và GDP thực của các năm 1990,1991,1992,1993? 2) Chỉ số giá điều chỉnh lạm phát qua các năm (GDPd)? 3) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) các năm 1990, 1993? 4) Tốc độ tăng truởng của nền kinh tế này qua các năm? 5) Tốc độ tăng truởng bình quân/năm của nền kinh tế này, giai đoạn từ 1990 đến 1993 là bao nhiêu? 6) Tính tỷ lệ lạm phát của nền kinh tế này qua các năm? 7) Với tốc độ tăng trưởng bình quân/năm như trên, đến năm nào thì GDP thực sẽ tăng gấp bốn GDP thực năm 1990? Năm đó là năm nào? Câu 2: Một quốc gia có các hàm số sau: ( i: lãi suất %/năm; Đơn vị khác là đvt.). C = 300 + 0,8 Yd M = 500 + 0,2Y Tn = 100 + 0,1Y Dm = 1500 + 0,2Y – 18i I = 400 + 0,2Y – 15i H = 200 G = 800 Cu/D = 0,6 X = 600 R/D = 0,1 Yêu cầu: 1) Tìm số nhân chi tiêu m; số nhân thuế ròng mt, số nhân tiền K của nền kinh tế này? 2) Viết phương trình IS và LM của nền kinh tế này? 3) Tìm lãi suất cân bằng i và giá trị sản lượng cân bằng Y? 4) Nếu chính phủ quyết định tăng chi tiêu thêm là 500. Tiền mạnh tăng thêm100. Hãy tìm lãi suất và giá trị sản lượng cân bằng mới. Câu 3: “Số nhân ngân sách cân bằng là gì?”.Ý nghĩa lí luận và thực tiển của nó? Hết. Chúc các bạn thành công! Huỳnh văn Thịnh. ĐT:0989011019
Đồng bộ tài khoản