Bài Tập Chuỗi Phản Ứng - Crom Và Kẽm

Chia sẻ: Trần Bá Trung5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
426
lượt xem
206
download

Bài Tập Chuỗi Phản Ứng - Crom Và Kẽm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu " Bài Tập Chuỗi Phản Ứng - Crom Và Kẽm " mang tính chất tham khảo, giúp ích cho các bạn tự học, ôn thi, với phương pháp giải hay, thú vị, rèn luyện kỹ năng giải đề, nâng cao vốn kiến thức, luyện tập cho các bạn trong các kỳ thi sắp tới. Tác giả hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài Tập Chuỗi Phản Ứng - Crom Và Kẽm

  1. BÀI TẬP VỀ NHÔM, CRÔM, KẼM to 1. 4 Al 3C Al 4C3 2. Al4C3 6 H 2 SO4 3CH 4 2 Al2 SO4 3 3. Al2 SO4 3 6NaOH vùa du 2 Al OH 3 3Na2 SO4 4. 5. NaAlO2 2 H 2O NaOH Al OH 3 6. 2 Al 6 HCl 2 AlCl3 3H 2 7. AlCl3 3NH3 3H 2O Al OH 3 3 NH4 Cl to 8. 2 Al OH 3 Al2 O3 3H 2 O 9. Al2O3 2 NaOH 2 NaAlO 2 H 2O to 10. 2 Al 3S Al2 S3 11. Al2 S3 6H 2O 2 Al OH 3 3H2 S 12. 2 Al OH 3 Ba OH 2 Ba AlO2 2 4 H 2O 13. 2 Al Ba OH 2 2 H 2O Ba AlO2 2 3 H2 3 to 14. 2 Al O2 Al2O3 2 dpnc 3 15. Al2O3 Na3 AlF6 2 Al O2 2 16. Al2O3 Ba OH 2 Ba AlO2 2 H2 O 17. 2 Al 2 NaOH 2H 2O 2 NaAlO2 3H 2
  2. dpnc 3 18. Al2O3 Na3 AlF6 2 Al O2 2 19. 2 Al Ca OH 2 2 H 2O Ca AlO2 2 3H 2 20. Ca AlO2 2 2HCl 2H2 O 2 Al OH 3 CaCl2 21. Al OH 3 3HCl AlCl 3 3H 2O 22. AlCl3 3AgNO3 Al NO3 3 3 AgCl 23. 3Mg 2 AlCl3 2 Al 3MgCl 2 to 24. 2 Zn O2 2ZnO to Hoặc Zn H 2O ZnO H 2 25. ZnO NaOH Na2 ZnO2 H 2O 26. Na2 ZnO2 2HClvùa du Zn OH 2 2 NaCl 27. 28. Zn OH 2 4 NH 3 Zn NH 3 4 OH 2 29. Zn 2 NaOH Na2 ZnO2 H2 30. Zn 4 NH 4 OH Zn NH 3 4 OH 2 H2 2H 2O to 31. 4Cr 3O2 2Cr2O3 32. Cr2 O3 2 NaOH 2 NaCrO 2 H 2O
  3. 33. NaCrO2 CO2 2H2 O Cr OH 3 NaHCO3 34. to 35. 2Cr OH 3 Cr2 O3 3H 2 O to 36. Cr2O3 2 Al Al2O3 2Cr 37. Cr OH 3 3HCl CrCl3 3H 2O to 38. 2Cr 3Cl2 2CrCl3
Đồng bộ tài khoản