Bài Tập Chuỗi Phản Ứng - Nito Và Photpho

Chia sẻ: Trần Bá Trung5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

2
1.831
lượt xem
469
download

Bài Tập Chuỗi Phản Ứng - Nito Và Photpho

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "Bài Tập Chuỗi Phản Ứng - Nito Và Photpho " mang tính chất tham khảo, giúp ích cho các bạn tự học, ôn thi, với phương pháp giải hay, thú vị, rèn luyện kỹ năng giải đề, nâng cao vốn kiến thức, luyện tập cho các bạn trong các kỳ thi sắp tới. Tác giả hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài Tập Chuỗi Phản Ứng - Nito Và Photpho

  1. BÀI TẬP VỀ NITƠ VÀ PHOTPHO 1. 4 NO2 O2 2 H 2O 4HNO 3 2. 5 HNO3 3P 2 H 2O 3H 3 PO 4 5NO 3. 3Ca 2 H 3 PO4 Ca3 (PO4 )2 3H 2 4. Ca3 ( PO4 ) 2 2 H 2 SO4 2CaSO4 Ca ( H 2 PO4 ) 2 Hoặc Ca3 ( PO4 ) 2 4 H 3 PO4 3Ca( H 2 PO4 ) 2 to 5. 2 NH 4 NO3 H 2 SO4 ( d ) ( NH4 ) 2 SO4 2 HNO3 200o C 6. 2 NH 4 NO3 2 N 2 O2 4 H 2O to 7. NH 4 NO3 NaOH NaNO3 NH 3 H 2O 850o C 8. 4 NH 3 5O2 Pt ,t o 4 NO 6 H2 O 9. 4 NH 3 3O2 2N 2 6 H 2O 3000o C 10. N 2 O2 2 NO 11. 2 NO O2 2 NO2 12. 3 NO2 H 2O 2HNO3 NO Hoặc 4 NO2 O2 2 H 2O 4HNO 3 13. 10 Al 36 HNO3 10 Al NO3 3 3 N 2 18 H 2O
  2. 400o C 14. N2 H2 Fe 2 NH 3 15. 4 NH 3 3O2 2N2 6 H 2O 850o C 16. 4 NH 3 5O2 Pt 4 NO 6 H 2O 17. NH 3 H 2O NH 4OH to 18. NH 4OH NH3 H2O 19. NH 4 OH HCl NH 4Cl H 2O to 20. NH 4Cl NaOH NaCl NH3 H2 O 21. NH 3 HNO3 NH 4 NO3 350o C 1 22. NH 4 NO3 N2 O2 2 H 2O 2 200o C 23. NH 4 NO3 N 2O 2 H 2O 3000o C 24. N2 O2 2 NO 25. 2 NO O2 2 NO2 26. 3 NO2 H 2O 2HNO3 NO 27. Cu 4 HNO3 dd Cu ( NO3 )2 2 NO2 H 2O Hoặc Al 6 HNO3 Al ( NO3 )3 3NO2 3H 2O 28. 2 HNO3 Cu (OH )2 Cu (NO 3 )2 2H 2O 29. Cu ( NO3 ) 2 2 KOH Cu (OH ) 2 2 KNO3 to 1 30. KNO3 KNO2 O2 2 31. 2 NO2 2 KOH KNO3 KNO 2 H 2O
Đồng bộ tài khoản