Bài tập chương 2 môn kinh tế quốc tế nâng cao

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
415
lượt xem
94
download

Bài tập chương 2 môn kinh tế quốc tế nâng cao

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài tập môn kinh tế quốc tế nâng cao

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập chương 2 môn kinh tế quốc tế nâng cao

  1. BÀI T P CHƯƠNG 2 MÔN KINH T QU C T NÂNG CAO S1 P (USD) P (10.000 ng) 15 S2 Th ng dư 1 10 Khan hi m 9 D1 D2 100 100 300 200 300 200 Q (áo) Q (áo) Th trư ng Vi t Nam Th trư ng Hoa Kỳ Câu 1: T hình v trên, phân tích vi c thay đ i v giá và lư ng t i đi m cân b ng qu c t khi công ngh s n xu t áo may s n t i Hoa Kỳ đư c c i ti n, nâng c p. Câu 2: T hình v trên, phân tích vi c thay đ i v giá và lư ng t i đi m cân b ng qu c t khi công ngh s n xu t áo may s n t i Vi t Nam đư c c i ti n, nâng c p. Câu 3: Gi s lương t i thi u c a công nhân t i Hoa Kỳ đư c tăng lên, đi u gì s x y ra v i th trư ng th gi i? Tương t , đi u gì s x y ra n u lương t i thi u t i Vi t Nam đư c tăng lên 20%? Câu 4: Gi s Nh t B n nh p khNu g t Vi t Nam và các cánh r ng c a Nh t đư c tr ng l y g đang đ n v khai thác. Phân tích các tác đ ng đ i v i th trư ng th gi i. Câu 5: Vi t Nam xu t kh u cá tra, basa đ n 120 th trư ng qu c gia khác. Đi u gì s x y ra n u giá th c ăn cho cá tra tăng? Các nhà ch bi n cá tra, basa s hành đ ng ra sao đ gi th trư ng? Câu 6: Xác đ nh l i th tuy t đ i và tương đ i trong trư ng h p gi đ nh sau v nhu c u lao đ ng gi a 2 qu c gia Vi t Nam và Cam pu chia: Vi t nam Cam pu chia D ch v 2 3 S n xu t hàng công nghi p 3 2 Có l i th tuy t đ i qu c gia nào không? Xác đ nh chi phí cơ h i và giá tương đ i c a lo i hàng D ch V m i qu c gia. M i qu c gia nên chuyên môn hóa lo i hàng nào?
Đồng bộ tài khoản