Bài tập chương 2 môn kinh tế quốc tế nâng cao

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
423
lượt xem
95
download

Bài tập chương 2 môn kinh tế quốc tế nâng cao

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Bài tập chương 2 môn kinh tế quốc tế nâng cao

  1. BÀI T P CHƯƠNG 2 MÔN KINH T QU C T NÂNG CAO S1 P (USD) P (10.000 ng) 15 S2 Th ng dư 1 10 Khan hi m 9 D1 D2 100 100 300 200 300 200 Q (áo) Q (áo) Th trư ng Vi t Nam Th trư ng Hoa Kỳ Câu 1: T hình v trên, phân tích vi c thay đ i v giá và lư ng t i đi m cân b ng qu c t khi công ngh s n xu t áo may s n t i Hoa Kỳ đư c c i ti n, nâng c p. Câu 2: T hình v trên, phân tích vi c thay đ i v giá và lư ng t i đi m cân b ng qu c t khi công ngh s n xu t áo may s n t i Vi t Nam đư c c i ti n, nâng c p. Câu 3: Gi s lương t i thi u c a công nhân t i Hoa Kỳ đư c tăng lên, đi u gì s x y ra v i th trư ng th gi i? Tương t , đi u gì s x y ra n u lương t i thi u t i Vi t Nam đư c tăng lên 20%? Câu 4: Gi s Nh t B n nh p khNu g t Vi t Nam và các cánh r ng c a Nh t đư c tr ng l y g đang đ n v khai thác. Phân tích các tác đ ng đ i v i th trư ng th gi i. Câu 5: Vi t Nam xu t kh u cá tra, basa đ n 120 th trư ng qu c gia khác. Đi u gì s x y ra n u giá th c ăn cho cá tra tăng? Các nhà ch bi n cá tra, basa s hành đ ng ra sao đ gi th trư ng? Câu 6: Xác đ nh l i th tuy t đ i và tương đ i trong trư ng h p gi đ nh sau v nhu c u lao đ ng gi a 2 qu c gia Vi t Nam và Cam pu chia: Vi t nam Cam pu chia D ch v 2 3 S n xu t hàng công nghi p 3 2 Có l i th tuy t đ i qu c gia nào không? Xác đ nh chi phí cơ h i và giá tương đ i c a lo i hàng D ch V m i qu c gia. M i qu c gia nên chuyên môn hóa lo i hàng nào?
Đồng bộ tài khoản