BÀI TẬP CƠ HỌC KẾT CẤU 1

Chia sẻ: huutan123

TÀI LIỆU THAM KHẢO MỘT SỐ BÀI TẬP & ĐÁP ÁN CƠ HỌC KẾT CẤU F1

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: BÀI TẬP CƠ HỌC KẾT CẤU 1

TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ


MỘT SỐ BÀI TẬP & ĐÁP ÁN
CƠ HỌC KẾT CẤU F1
SỐ ĐỀ ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN YÊU CẦU
Kết cấu dạng dầm: giản đơn, mút thừa, công xon


Tính và vẽ biểu đồ
M, Q, N của kết cấu
1
bên
Tính và vẽ biểu đồ
M, Q của kết cấu
2
bên
LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐTính và vẽ biểu đồ
M, Q, N của kết cấu
3
bên
Tính và vẽ biểu đồ
M, Q của kết cấu
4
bên
Tính và vẽ biểu đồ
5 M, Q của kết cấu
bên
LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ
Tính và vẽ biểu đồ
6 M, Q của kết cấu
bên
Tính và vẽ biểu đồ
7 M, Q của kết cấu
bên
Tính và vẽ biểu đồ
8 M, Q, N của kết
cấu bên
LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ
Tính và vẽ biểu đồ
9 M, Q, N của kết
cấu bên
Tính và vẽ biểu đồ
10 M, Q của kết cấu
bên
LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ
Tính và vẽ biểu đồ
11 M, Q của kết cấu
bên
Tính và vẽ biểu đồ
12 M, Q, N của kết
cấu bên
Tính và vẽ biểu đồ
13 M, Q của kết cấu
bên
LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ
Tính và vẽ biểu đồ
14 M, Q của kết cấu
bên
Tính và vẽ biểu đồ
15 M, Q, N của kết
cấu bên
LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ


Kết cấu dạng khung


Tính và vẽ biểu đồ
16 M, Q, N của kết
cấu bên
Tính và vẽ biểu đồ
17 M, Q, N của kết
cấu bên
LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ
Tính và vẽ biểu đồ
18 M, Q, N của kết
cấu bên
Tính và vẽ biểu đồ
19 M, Q, N của kết
cấu bên
LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ
Tính và vẽ biểu đồ
20 M, Q, N của kết
cấu bên
LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ
Tính và vẽ biểu đồ
21 M, Q, N của kết
cấu bên
Tính và vẽ biểu đồ
22 M, Q, N của kết
cấu bên
LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ


Hệ dầm nhiều nhịp ( Dầm ghép)
Tính và vẽ biểu đồ
M, Q của kết cấu
23 bên. Bỏ qua ảnh
hưởng của biến
dạng dọc trục.
Tính và vẽ biểu đồ
24 M, Q của kết cấu
bên
Tính và vẽ biểu đồ
25 M, Q của kết cấu
bên
LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ
Tính và vẽ biểu đồ
26 M, Q của kết cấu
bên
Tính và vẽ biểu đồ
27 M, Q, N của kết
cấu bên
Tính và vẽ biểu đồ
M, Q của kết cấu
28 bên. Bỏ qua ảnh
hưởng của biến
dạng dọc trục.
LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ
Tính và vẽ biểu đồ
29 M, Q của kết cấu
bên
Tính và vẽ biểu đồ
30 M, Q của kết cấu
bên
LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ


Hệ khung 3 khớp
Tính và vẽ biểu đồ
31 M, Q, N của kết
cấu bên
Tính và vẽ biểu đồ
32 M, Q, N của kết
cấu bên
LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ
Tính và vẽ biểu đồ
33 M, Q, N của kết
cấu bên
LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ
Tính và vẽ biểu đồ
34 M, Q, N của kết
cấu bên
Tính và vẽ biểu đồ
35 M, Q, N của kết
cấu bên
LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ
Tính và vẽ biểu đồ
36 M, Q, N của kết
cấu bên
LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ
Tính và vẽ biểu đồ
37 M, Q, N của kết
cấu bên
Tính và vẽ biểu đồ
38 M, Q, N của kết
cấu bên
LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ
Tính và vẽ biểu đồ
39 M, Q, N của kết
cấu bên
LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ
Tính và vẽ biểu đồ
40 M, Q, N của kết
cấu bên
Tính và vẽ biểu đồ
41 M, Q, N của kết
cấu bên
LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ
Tính và vẽ biểu đồ
42 M, Q, N của kết
cấu bên
LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ
Tính và vẽ biểu đồ
43 M, Q, N của kết
cấu bên
Tính và vẽ biểu đồ
44 M, Q, N của kết
cấu bên
LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ
Tính và vẽ biểu đồ
45 M, Q, N của kết
cấu bên
LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ
Tính và vẽ biểu đồ
46 M, Q, N của kết
cấu bên
Tính và vẽ biểu đồ
47 M, Q, N của kết
cấu bên
LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ
Tính và vẽ biểu đồ
48 mô men của kết cấu
bên
LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản