Bài tập Cơ lý thuyết

Chia sẻ: missjuly

Câu 2.18 Thuyết Môn Học:Cơ Lý A G 90° P E S3 C S2 30 0 S1' 60 ° ° 60 S1 B O OA : ∑M O ( FK ) = S1 .OB − P.OA = 0 ⇒ S1 = P.OA = 10 P (OA = 10.OB ) OB Xét nút : ( S 2 , S1 ', S 3 ) ~ O S1 '+ S 2 .Cos 60 0 + S 3 .Cos

Nội dung Text: Bài tập Cơ lý thuyết

Câu 2.18 Môn Học:Cơ Lý
Thuyết
A P
G
90°


E

30 0
S3
60
B
°
S1' S1

C
°
60
S2
O
OA : ∑M O ( FK ) = S1 .OB − P.OA = 0
P.OA
⇒ S1 = = 10 P (OA = 10.OB )
OB

Xét nút : ( S 2 , S1 ', S 3 ) ~ O
S1 '+ S 2 .Cos 60 0 + S 3 .Cos 60 0 = 0

⇒
S 3 .Sin60 0 − S 2 .Sin60 0 = 0

2.S1 '+ S 2 + S 3 = 0
⇔
S 2 = S 3

⇒ S1 ' = − S 2 = S1
⇒ S 2 = − S1 = −10 P = S 3
Xét con trượt ( S 3 , N E )
Ta có : N E + S 3 .Cos30 0 = 0
⇒ N E = − S 3 .Cos30 0
 − 10 P. 3 
=

 = 5 3P

 2 


Nguyên thị Mai Phương DTK0851060098
Câu 2.18 Môn Học:Cơ Lý
Thuyết

The end.
Cau 2.16:
(
Xét riêng cần cẩu : N E , N F , Q, P ~ O )
4mp
D NF
NE
A B
1m 1mQ
4m 8m

∑Y K = N E + N F − Q − P = 0(1)

∑M E (YK ) = 2 N F − Q − 5 P = 0(2)
Q + 5P
Từ (2) ⇒ N F = = 50( KN )
2
(1) ⇒ N E = 10( KN )

Tách vật tại C :
Nb
YC
C XC
Nf
(
Xét thanh CB : YC , X C , N F , N B ~ O )
Nguyên thị Mai Phương DTK0851060098
Câu 2.18 Môn Học:Cơ Lý
Thuyết

∑Y K = YC − N F + N B = 0(1)
∑X K = X C = 0( 2)

∑M C ( FK ) = 8 N B − N F = 0(3)
NF
Từ (3) ⇒ N B = = 6,25( KN )
8
(1) ⇒ YC = N F − N B = 43,75( KN )
YA p
D
XA
A B
1m 1m


MA Q
4m 8m


∑Y K = YA − Q − P − N B = 0
⇒ A =53,75( KN )
Y


∑M A ( FK ) = 123 N B + M A − 8 P − 4Q = 0
⇒ M A = 4Q + 8 P − 12 N B = 205( KN )
Nguyên thị Mai Phương DTK0851060098
Câu 2.18 Môn Học:Cơ Lý
Thuyết

4mYA p
D NF
NE
XC NB
A B
1m 1m

NE'
Q N
F'4m 8m


The end.
Nguyên thị Mai Phương DTK0851060098
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản