BÀI TẬP ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐƯỜNG THẲNG & MẶT PHẲNG

Chia sẻ: abcdef_47

Nắm được các khái niệm điểm đường thẳng & mặt phẳng trong không gian. Các tính chất thừa nhận. Các cách xác định mặt phẳng để vận dụng vào bài tập  Về kĩ năng : Biết cách tìm giao điểm của đường thẳng với mặt phẳng. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng .Chứng minh 3 điểm thẳng hàng. Tìm thiết diện của hình chóp khi cắt bởi một mặt phẳng.  Về tư duy & thái độ : Tích cực hoạt động , quan sát & phán đoán chính xác...

Nội dung Text: BÀI TẬP ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐƯỜNG THẲNG & MẶT PHẲNG

Tổ Toán Trường THPT Phú LộcTiết 4: BÀI TẬP ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐƯỜNG THẲNG & MẶT PHẲNG

I/ Mục tiêu bài day:

 Về kiến thức : Nắm được các khái niệm điểm đường thẳng & mặt phẳng trong
không gian. Các tính chất thừa nhận. Các cách xác định mặt phẳng để vận dụng vào bài tập

 Về kĩ năng : Biết cách tìm giao điểm của đường thẳng với mặt phẳng. Tìm giao
tuyến của hai mặt phẳng .Chứng minh 3 điểm thẳng hàng. Tìm thiết diện của hình chóp khi
cắt bởi một mặt phẳng.

 Về tư duy & thái độ : Tích cực hoạt động , quan sát & phán đoán chính xác

II/ Chuẩn bị:

Giáo viên: Giáo án , Sách giáo khoa, đồ dùng dạy học, thiết bị dạy học hiên có

Học sinh: ôn tập lí thuyết & làm bài tập trước ở nhà

Phương pháp : Gợi mở , vấn đáp đan xen hoạt động nhóm

III/ Tiến trình bài dạy:

1/ Ổn định

2/ Kiểm tra bài cũ:

Giáo viên gọi HS nhắc lại một số kiến thức liên quan đến tiết học

3/ Bài mới:

Hoạt động 1: Làm BT 5 SGK
Tổ Toán Trường THPT Phú LộcHoạt động HS Hoạt động GV Nội dung


GV đúc kết thành
HS nêu cách tìm giao BT5 /53 (SGK):
điểm của một đường phương pháp:
S
thẳng d & mặt phẳng
 Chọn ( ) chứa
( )
M
đường thẳng d
N
 Tìm giao tuyến C
I
E
của ( ) & ( ) là d’ D
O
A
B
HS có thể trả lời theo  d’ cắt d tại giao
cách suy nghĩ của điẻm cần tìm a)Tìm giao điểm N của SD với (MAB)
mình

 Chọn (SCD) chứa SD

 (SCD) & (MAB) có một
điểm chung là M

Mặt khác AB  CD = E

Nên (SCD)  (MAB) = ME
Nhóm 1 ,2 làm câu 5a
 MF  SD = N cần tìm
Nhóm 3 , 4 làm câu 5b
b)O = AC  BD
Sau đó chọn 2 trong 4
CMR : SO ,AM ,BN đồng quy
nhóm lên trình bày,
nhóm còn lại nhận xét
Gọi I = AM  BN

AM  ( SAC)
Tổ Toán Trường THPT Phú Lộc

BN  (SBD)

(SAC)  (SBD) = SO

Muốn chứng minh 3 Suy ra :I  SO
đường thẳng đồng quy
Gọi AM & BN cắt Vậy SO ,AM ,BN đồng quy t ại I
thì làm như thế nào?
nhau tại I, ta cần
chứng minh I,S,O
thẳng hàng
Chứng minh 3 điểm
thẳng hàng trong
không gian như thế
Chứng minh chúng
nào?
cùng thuộc 2 mặt
phẳng phân biệt

GV chiếu đáp án lên
bảng
HS đại diện lên trình
bày bài giải
HĐ2 : Làm BT 7/54 SGK


Hoạt động HS Hoạt động GV Nội dung
Tổ Toán Trường THPT Phú LộcGọi HS lên bảng vẽ BT 7/54 SGK
hình
HS lên vẽ hình A

M
I
E

F
N
B
C
K
C
Tìm giao tuyến là tìm
2 điểm chung của 2 Nêu cách tìm giao
a)Tìm giao tuyến của (IBC) & (KAD)
mặt phẳng đó tuyến của 2 mặt phẳng
I  AD  ( KAD )
K  BC  ( IBC )
 ( IBC )  ( KAD )  IK


b)Tìm giao tuyến của (IBC) & (DMN)

E  MD  BI
Gọi
F  ND  CI
Các HS khác suy nghĩ
Ta có EF  (IBC)  (DMN)
& đứng tại chổ trình
bày bài giải
HĐ3 : Làm BT 9/54 SGK


Hoạt động HS Hoạt động GV Nội dung


BT 9/54 SGK
Tổ Toán Trường THPT Phú Lộc

S

C'
FMd
C
D

E
A
B
Tìm giao điểm như bài
a)Tìm giao điểm M của CD & mặt phẳng
tập 5,cho học sinh thảo
(C’AE)
HS làm theo nhóm &
luận nhóm
đại diện lên trình bày
 Chọn mp(SCD) chứa CD

 Mp(SCD) & C’AE) có C’ là
điểm chung thứ nhất ( vì C’ thuộc SC)

Mặt khác DC  AE = M

Suy ra (SCD)  (C’AE) = C’M

 Đường thẳng C’M  CD =
M

Vậy CD  (C’AE) = M
Tìm thiết diện của hình chóp cắt
b)
bởi mặt phẳng (C’AE)

(C’AE)  (ABCD) = AE

(C’AE)  (SBC) = EC’
Tổ Toán Trường THPT Phú Lộc

Gọi F = MC’  SD

Tìm các đoạn giao Tìm thiết diện của hình Nên (C’AE)  (SCD) = C’F
tuyến của (C’AE) với chóp cắt bởi (C’AE)
(C’AE)  (SDA) = FA
các mặt của hình chóp làm như thế nào?

Vậy thiết diện cần tìm là AEC’F
Thiết diện là hình tạo
bởi các đoạn giao
tuyến đó

HS đại diện lên trình
bày , HS khác nhận
xét ,bổ sung
GV chiếu slide bài tập
9 lên bảng để HS quan
sát rõ hơn
HĐ4 : Ghi bài tập thêm ,cũng cố & dặn dò:


Hoạt động HS Hoạt động GV Nội dung


Qua tiết học các em cần BTVN: Làm tất cả các bài tập còn lại
nắm:
BTT: Cho tứ diện SABC . Trên SA,SB&
Xác định giao SC lần lượt lấy các điểm D ,E & F sao
-
tuyến của hai mặt phẳng cho DE cắt AB tại I , EF cắt BC tại J ,
FD cắt CA tại K.
Từ các bài tập đã làm
Tìm giao điểm của
-
HS đúc rút thành
đường thẳng d & mặt CM: Ba điểm I , J ,K thẳng hàng
Tổ Toán Trường THPT Phú Lộc

phương pháp cho mình phẳng (  )

Chứng minh 3
-
điểm thẳng hàng
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản