Bài tập điện trường

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
356
lượt xem
114
download

Bài tập điện trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong những cách sau cách nào có thể làm nhiễm điện cho một vật? A. Cọ chiếc vỏ bút lên tóc; B. Đặt một nhanh nhựa gần một vật đã nhiễm điện; C. Đặt một vật gần nguồn điện; D. Cho một vật tiếp xúc với pin.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập điện trường

 1. TRẮC NGHIỆM VÀ BÀI TẬP TR VẬT LÝ 11 Chương trình cơ bản Chương trình cơ bản
 2. Thời gian 1. Trong những cách sau cách nào có thể làm nhiễm điện cho một vật? A. Cọ chiếc vỏ bút lên tóc; B. Đặt một nhanh nhựa gần một vật đã nhiễm điện; C. Đặt một vật gần nguồn điện; D. Cho một vật tiếp xúc với pin. A. Cọ chiếc vỏ bút lên tóc
 3. Thời gian 2. Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm đặt trong chân không giảm xuống 1,5 lần thì độ lớn lực Cu – lông A. tăng 2,5 lần. B. tăng 2,25 lần. C. giảm 2,25 lần. D. giảm 2,5 lần B. tăng 2,25 lần
 4. Thời gian A. 3. Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào không liên quan đến nhiễm điện? Ôtô chở nhiên liệu thường thả một sợi C. dây xích sắtông lược dínht rất nhiều Về mùa đ kéo lê trên mặ đường; Về khi chông lầu; dính rất nhiều tóc mùa đ ải đ ược tóc khi chải đầu; Chim thường xù lông về mùa rét; Sét giữa các đám mây.
 5. Thời gian 4. Nhận xét nào sau đây không đúng về điện môi là: A. Điện môi là môi trường cách điện. B. Hằng số điện môi của chân không là 1 C. Hằng số điện môi của một môi trường cho biết lực tương tác giữa các điện tích D. Hằng số ườiệnómôi ơn sothểkhi trong môi tr đ ng đ nhỏ h có với chúng đặt trong chân không bao nhiêu nhỏlầhơn 1. n. D. Hằng số điện môi có thể nhỏ hơn 1.
 6. Thời gian 5. Xét cấu tạo nguyên tử về phương diện điện. Trong các nhận định sau, nhận định nào là không đúng : A. Proton mang điện tích là + 1,6.10-19 C. C. TB.ng sốlượngprôtonxấp xnkhối lượng ổ Khối hạt nơtron và ỉ ơtron proton. trong hạt nhân luôn bằng số electron C. Tổng số hạt prôton và nơtron trong quay ạt nhânquanh ng số electron.quay xung xung luôn bằ nguyên tử h quanh nguyên tử. D. Điện tích của proton và điện tích của electron gọi là điện tích nguyên tố.
 7. Thời gian 6. Hạt nhân của một nguyên tử oxi có 8 proton và 9 notron, số electron của nguyên tử oxi là: A.D. 8 9 B. 16 C. 17 D. 8
 8. Thời gian 7. Cho 2 điện tích có độ lớn không đổi, đặt cách nhau một khoảng không đổi. Lực tương tác giữa chúng sẽ lớn nhất khi đặt trong A. nước nguyên chất. B. dầu hỏa. C.chân không. D. không khí ở điều kiện tiêu chuẩn C. Chân không
 9. Thời gian 8. Điện tích điểm là khái niệm nào sau đây: A. vật có kích thước rất nhỏ. B. điện tích coi như tập trung tại một điểm trên vật. C. vật chứa rất ít điện tích. D. khoảng cách từ vật tích điện đến điểm đang xét rất lớn so với kích D. khoảng cách từ vật tích điện thước của vật đến điểm đang xét rất lớn so với kích thước của vật
 10. 9. Muối ăn NaCl kết tinh là điện môi . Thời gian Hãy chọn câu đúng: A.Trong muối ăn kết tinh có ion dương tự do B. Trong muối ăn kết tinh có ion âm tự do D. Trong muối ăn kết tinh C. Trong muối ăn kết tinhêlectron không có ion và có các tự do êlectron tự do D. Trong muối ăn kết tinh không có ion và êlectron tự do
 11. Thời gian 10. Hai điện tích điểm trái dấu có cùng độ lớn là (1:3).10-4C đặt cách nhau 1 m trong parafin có điện môi bằng 2 thì lực tương tác giữa chúng là: A. hút nhau một lực 0,5 N. B. hút nhau một lực 5 N. C. đẩy nhau một lực 5N. D. đẩy nhau một lực 0,5 N
 12. Thời gian 11. Nếu nguyên tử đang thiếu – 1,6.10-19 C điện lượng mà nó nhận được thêm 2 electron thì nó: A. sẽ là ionn ương.ột ion âm. B. vẫ d là m B. vẫn là một ion âm. C. trung hoà về điện. D. có điện tích không xác định được.
 13. Thời gian 12. Hai điện tích điểm cùng độ lớn 10-4 C đặt trong chân không, để tương tác nhau bằng lực có độ lớn 10-3N thì chúng phải đặt cách nhau A. 30000 m. B. 300 m. C. 90000 m. D. 900m.
 14. Thời gian3. Hai điện tích điểm được đặt cố định và cách điện trong một bình không khí thì hút nhau 1 lực là 21 N. Nếu đổ đầy dầu hỏa có hằng số điện môi 2,1 vào bình thì hai điện tích đó sẽ A. hút nhau 1 lực bằng 10 N. B. đẩy nhau một lực bằng 10 N. C. hút nhau một lực bằng 44,1 N. D. đẩy nhau 1 lực bằng 44,1 N.
 15. 4. Hai điện tích điểm đặt cách nhau 100 cm trong Thời gian parafin có hằng số điện môi bằng 2 thì tương tác với nhau bằng lực 8 N. Nêu chúng được đặt cách nhau 50 cm trong chân không thì tương tác nhau bằng lực có độ lớn là A. 1 N. B. 2 N. C. 8 N. D. 48 N. 5. Hai điện tích điểm cùng độ lớn được đặt cách nhau 1 m trong nước nguyên chất tương tác với nhau một lực bằng 10 N. Nước nguyên chất có hằng số điện môi bằng 81. Độ lớn của mỗi điện tích là A. 9 C. B. 9.10-8 C. C. 0,3 mC. D. 10-3 C. TL7: Đáp án: Câu 1: B; Câu 2: B; Câu 3: A; Câu 4: A; Câu 5: C.
 16. Thời gian
 17. 4. Điều kiện để một vật dẫn điện là Thời gian A.vật phải ở nhiệt độ phòng. B. có chứa các điện tích tự do. C. vật nhất thiết phải làm bằng kim loại. D. vật phải mang điện tích. 5. Vật bị nhiễm điện do cọ xát vì khi cọ xát A. eletron chuyển từ vật này sang vật khác. B. vật bị nóng lên. C. các điện tích tự do được tạo ra trong vật. D. các điện tích bị mất đi. 6. Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng là hiện tượng A. Đầu thanh kim loại bị nhiễm điện khi đặt gần một quả cầu mang điện. B. Thanh thước nhựa sau khi mài lên tóc hút được các vụn giấy. C. Mùa hanh khô, khi mặc quần vải tổng hợp thường thấy vải bị dính sát vào người. D. Quả cầu kim loại bị nhiễm điện do nó chạm vào thanh nhựa vừa cọ xát vào len dạ.
 18. Thời gian . Gợi ý đáp án: Câu 1:C Câu 2:D Câu 3:B Câu 4:B Câu 5:A Câu 6:A
 19. Thời gian 1. Điện trường là A. môi trường không khí quanh điện tích. B. môi trường chứa các điện tích. C. môi trường bao quanh điện tích, gắn với điện tích và tác dụng lực điện lên các điện tích khác đặt trong nó. D. môi trường dẫn điện. 2. Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho A. thể tích vùng có điện trường là lớn hay nhỏ. B. điện trường tại điểm đó về phương diện dự trữ năng lượng. C tác dụng lực của điện trường lên điện tích
 20. 3. Tại một điểm xác định trong điện trường tĩnh, nếu độ lớn của điện tích thử tăng 2 lần thì độ lớn cường độ điện trường A. tăng 2 lần. B. giảm 2 lần. C. không đổi. D. giảm 4 lần. 4. Véc tơ cường độ điện trường tại mỗi điểm có chiều A. cùng chiều với lực điện tác dụng lên điện tích thử dương tại điểm đó. B. cùng chiều với lực điện tác dụng lên điện tích thử tại điểm đó. C. phụ thuộc độ lớn điện tích thử. D. phụ thuộc nhiệt dộ của môi trường

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản