Bài tập Excel

Chia sẻ: manhgiau2004

Tài liệu này giúp bạn học và thực hành các thao tác về Excel căn bản một cách thành thạo.Với các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, bên cạnh đó là các bài tập thực hành căn bản, sẽ giúp các bạn đễ dàng nhập môn và thuận lợi trong việc học cao hơn, Chúc các bạn thành công

Nội dung Text: Bài tập Excel

STT HỌ TÊN N.SINH TOÁN VĂN ANH ĐTB XẾP LOẠI
1 TRẤN VĂN SƠN 11/30/1992 9 7 8
2 CAO ĐỨC HƯƠNG 10/15/1991 9 8 8
3 HUỲNH PHÁT NGA 12/2/1991 7 9 7
4 LÊ TRỌNG CƯỜNG 01/22/1992 5 6 3
5 TRẦN MẠNH ANH 03/29/1992 4 7 4
6 NGÔ THỊ VÂN 10/10/1991 6.5 8 5
7 THÁI THỊ HỒNG 04/22/1991 10 7 7
8 LÊ MẠNH NAM 1/1/1992 7 5 5


Nhập cột Họ và Tên thành cột B, ẩn cột C
ĐTB=(Van*2+Toan*2+Anh)/5 và làm tròn 2 số lẻ
Xếp loại: Nếu ĐTB>=8 thì xếp loại giỏi, ĐTB>=6.5 xếp loại khá, ĐTB>=5 xếp loại TBình, còn lại yếu
Xếp hạng dựa theo ĐTB
Sắp xếp bảng tính theo thứ tự tăng dần của cột ĐTB
XẾP HẠNG
STT HỌ TÊN N.SINH TOÁN VĂN ANH
01 LÊ TRỌNG CƯỜNG 01/22/1992 5 6 3
02 TRẦN MẠNH ANH 03/29/1992 4 7 4
03 LÊ MẠNH NAM 1/1/1992 7 5 5
04 NGÔ THỊ VÂN 10/10/1991 6.5 8 5
05 HUỲNH PHÁT NGA 12/2/1991 7 9 7
06 TRẤN VĂN SƠN 11/30/1992 9 7 8
07 THÁI THỊ HỒNG 04/22/1991 10 7 7
08 CAO ĐỨC HƯƠNG 10/15/1991 9 8 8


Nhập cột Họ và Tên thành cột B, ẩn cột C
ĐTB=(Van*2+Toan*2+Anh)/5 và làm tròn 2 số lẻ
Xếp loại: Nếu ĐTB>=8 thì xếp loại giỏi, ĐTB>=6.5 xếp loại khá, ĐTB>=5 xếp loại TBình, còn lại yếu
Xếp hạng dựa theo ĐTB
Sắp xếp bảng tính theo thứ tự tăng dần của cột ĐTB
ĐTB XẾP LOẠI XẾP HẠNG HỌ & TÊN
5.0 T Bình 8 LÊ TRỌNG CƯỜNG
5.2 T Bình 7 TRẦN MẠNH ANH
5.8 T Bình 6 LÊ MẠNH NAM
6.8 Khá 5 NGÔ THỊ VÂN
7.8 Khá 4 HUỲNH PHÁT NGA
8.0 Giỏi 3 TRẤN VĂN SƠN
8.2 Giỏi 2 THÁI THỊ HỒNG
8.4 Giỏi 1 CAO ĐỨC HƯƠNG
STT HỌ TÊN N.SINH TOÁN VĂN ANH ĐTB XẾP LOẠI
4 LÊ TRỌNG CƯỜNG 01/22/1992 5 6 3 5 Tbinh
5 TRẦN MẠNH ANH 03/29/1992 4 7 4 5.2 Tbinh
8 LÊ MẠNH NAM 1/1/1992 7 5 5 5.8 Tbinh
6 NGÔ THỊ VÂN 10/10/1991 6.5 8 5 6.8 Khá
3 HUỲNH PHÁT NGA 12/2/1991 7 9 7 7.8 Khá
1 TRẤN VĂN SƠN 11/30/1992 9 7 8 8 Giỏi
7 THÁI THỊ HỒNG 04/22/1991 10 7 7 8.2 Giỏi
2 CAO ĐỨC HƯƠNG 10/15/1991 9 8 8 8.4 Giỏi


Nhập cột Họ và Tên thành cột B, ẩn cột C
ĐTB=(Van*2+Toan*2+Anh)/5 và làm tròn 2 số lẻ
Xếp loại: Nếu ĐTB>=8 thì xếp loại giỏi, ĐTB>=6.5 xếp loại khá, ĐTB>=5 xếp loại TBình, còn lại yếu
Xếp hạng dựa theo ĐTB
Sắp xếp bảng tính theo thứ tự tăng dần của cột ĐTB
XẾP HẠNG
8
7
6
5
4
3
2
1
nh, còn lại yếu
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản