BÀI TẬP HÀM SỐ MŨ. HÀM SỐ LÔGARIT

Chia sẻ: abcdef_41

Về kiến thức: - Biết khái niệm và tính chất của hàm số mũ và hàm lôgarit. - Biết công thức tính đạo hàm của hàm số mũ và lôgarit. - Biết dạng của hàm số mũ và lôgarit. + Về kỹ năng: - Biết vận dụng tính chất các hàm mũ, hàm lôgarit vào việc so sánh hai số, hai biểu thức chứa mũ, hàm số lôgarit.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản