BÀI TẬP HÓA HỌC HAY LỚP 10 Chuyên đề 1 : Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hoá Học

Chia sẻ: bupbelen

Tham khảo tài liệu 'bài tập hóa học hay lớp 10 chuyên đề 1 : bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: BÀI TẬP HÓA HỌC HAY LỚP 10 Chuyên đề 1 : Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hoá Học

Bài tập Chuyên đề 1 : Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hoá
HọcBài 1 : A, B là 2 nguyên tố ở cùng 1 phân nhóm thuộc 2 chu kì
lien tiếp trong bảng tuần hoàn. Tổng số proton trong hạt nhân 2
nguyên tử là 32.

a, Viết cấu hình electron của A và B.

b, Tìm vị trí của A, B trong bảng tuần hoàn

c, Viết cấu hình electron của ion ?

Bài 2 : 2 nguyên tố A, B ở 2 phân nhóm chính lien tiếp trong bảng
tuần hoàn. B thuộc nhóm V. Ở trạng thái đơn chất A và B không
phản ứng với nhau. Tổng số proton trong hạt nhân của nguyên tử
A và B là 23.

a, Viết cấu hình electron của A, B

b, Tìm vị trí của A, B trong bảng hệ thống tuần hoàn.

c, Từ các đơn chất A, B và hoá chất cần thiết hãy điều chế 2 axit
trong đó A và B có số oxh dương cao nhất.

Bài 3 : Ion AB32- có tổng số hạt electron là 40. Tìm ion đó ?
Bài 4 : Ion AB32- có tổng số hạt proton là 40. Tìm ion đó ?

Bài 5 : Ion ABx2- có tổng số hạt proton là 42. Tìm ion đó ?

Bài 6 : Tổng số hạt mang điện trong ion ABx2- là 62. Số hạt mang
điện trong nguyên tử A ít hơn số hạt mang điện trong nguyên tử B
là 4. Ion ABx2- là :

SiO32-
A.

CO32-
B.

SO32-
C.

SiO42-
D.

Bài 7 : Nguyên tố R là phi kim thuộc chu kì 2 của bảng tuần hoàn.
Hợp chất khí của R với hidro có công thức là RH2

a, Xác định vị trí của R

b, R phản ứng đủ với 12,8 g phi kim X thu được 25,6 g XR2. Xác
định X ?
Bài 8 : Hợp chất khí với hidro của nguyên tố R là RH4. Oxit cao
nhất của nó chiếm 53,33 % oxi về khối lượng.

a, viết Công thức oxit cao nhất ?
b, Xác định R ?

Bài 9 : Nguyên tử của nguyên tố A có phân lớp ngoài là 4s
Nguyên tử của nguyên tố B có phân lớp ngoài là 4p

Nguy ên tố nào là kim loại, nguyên tố nào là phi kim ?
B ài 10 : Vị trí của các nguyên tố sau trong bảng tuần hoàn ?
Z= 11,17, 29, 24, 28
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản