Bài tập hối phiếu

Chia sẻ: huynhthanh1990

Bài 2 : (Trích một số điều khoản L/C No.: 024070296ILC 1236) FR: BANK FOR FOREIGN AND TRADE OF VIETNAM HO CHI MINH CITY BRANCH. TO: THE DEVELOPMENT BANK OF SINGAPORE. JANUARY 28th, 2009 TEST 56955.824 BETWEEN OUR INTL OPE DEPT AND

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài tập hối phiếu

Bài 2 :
(Trích một số điều khoản L/C No.: 024070296ILC 1236)
FR: BANK FOR FOREIGN AND TRADE OF VIETNAM HO CHI MINH CITY BRANCH.
TO: THE DEVELOPMENT BANK OF SINGAPORE.
JANUARY 28th, 2009
TEST 56955.824 BETWEEN OUR INTL OPE DEPT AND YOURSELVES FOR USD 892,000.00 DD
28 01 2009
WE HEREBY OPEN IRREVOCABLE CREDIT NUMBER 024070296ILC 1236
IN FAVOUR OF: SALPHANT LTD 1245 PIEDAD ST. SINGAPORE
APPLICANT: AN PHU SERVICE PRODUCTION COMPANY – ASC 606 TRAN PHU ST. DIST. 5
HCMC, VIETNAM
AMOUNT: US $ 892,000.00 CIF PORT OF VIETNAM
AVAILABLE BY BENEFICIARY’S SIGHT DRAFT (S) DRAWN ON ISSUING BANK FOR 100
PERCENT INVOICE VALUE ACCOMPANIED BY THE FOLLOWING DOCUMENTS IN TRIPLICATE
(UNLESS OTHERWISE STATED):
LATEST SHIPMENT: MARCH 26th, 2009
THIS CREDIT VALID MAY 30th 2009 IN VIETNAM.
Dựa vào tài liệu nêu trên hãy lập một hối phiếu, Biết rằng:
– Ngày giao hàng là ngày 25/ 03/ 2009.
– Hóa đơn do bên bán lập số AQ 1345 ngày 25/03/2009
– Ngân hàng thông báo L/C là NH phục vụ nhà xuất khẩu.
Bài giải
BILL OF EXCHANGE
No.12345
For USD 892,000.00
Singapore, Mar 25th 2009
Atxxxx sight of this First bill of Exchange (Second of the same tenor and date being unpaid),
pay to the order of THE DEVELOPMENT BANK OF SINGAPORE the sum of Unit ed S tates
Dollars Eight hundred and Ninety two thousand only.
Value received as per our invoice No AQ 1345 dated Mar 25th 2009
Drawn under BANK FOR FOREIGN AND TRADE OF VIETNAM HO CHI MINH CITY BRANCH
Irrevocable L/C No.024070296ILC 1236 dated Jan 28th 2009
Drawer
SALPHANT LTD
1245 PIEDAD ST. SINGAPORE


To: BANK FOR FOREIGN AND TRADE
OF VIETNAM HO CHI MINH CITY BRANCH
Bài 1: Ngày 15-7-2008, công ty XNK Sài gòn ( Sai Gon Import – Export Company) ký hợp đồng
ngoại thương số987654321/ EI X với công ty Matsu Trading Coperation ở Philippine để xuất khẩu
lô hàng gạo theo các điều kiện và điều khoản sau:


Số lượng hàng: 1000 MTS, dung sai không đề cập
Đơn giá: 205 USD/MT FOB Cảng Sài gòn


Thời hạn thanh toán: trả chậm 90 ngày kể từ ngày ký phát hối phiếu


Hình thức thanh toán: thư tín dụng không huỷ ngang. Thư tín dụng số 123456 đã được
ngân hàng May Bank Philippine mở cho công ty xuất nhập khẩu Sài gòn ngày 20-7-2008.Trị
giá thư tín dụng là 205.000 USD. Thư tín dụng này được ngân hàng Bank of China
Singapore xác nhận. Thư tín dụng hạn chế thanh toán tại Ngân hàng May Bank Philippine
-
Ngày 14-8-2008, công ty XNK Sai gon thực hiện việc giao hàng, lượng hàng giao thực tế là:
1030MTS và xuất trình chứng từ đến Ngân hàng Á Châu- CN Sài gòn để nhờ ngân hàng này
đòi tiền theo thư tín dụng
Bài giải
Cách 1
BILL OF EXCHANGE
No.12345
For USD 205,000.00
HoChiMinh City, Aug 15th 2008
At 90 days after Bill of exchange’s date of this`First Bill of Exchange ( Second of the
same tenor and date being unpaid), Pay to the order of ASIA COMMERCIAL BANK
SAIGON BRANCH the sum of United States Dollars two hundred and five thousand
only
Value received as per contract No.987654321/EIX dated July 15th 2008
Drawn under Letter of credit No.123456 dated July 20th 2008 issued by MAY BANK
OF PHILIPPINE
For and on behalf of
SAI GON IMPORT- EXPORT COMPANY


To: MAY BANK PHILIPPINE
Cách 2
BILL OF EXCHANGE
No.12345
For USD 205,000.00
HoChiMinh City,
Aug 15th 2008
At 90 days after Bill of exchange’s date of this`First Bill of Exchange ( Second of the
same tenor and date being unpaid), Pay to the order of SAIGON IMPORT- EXPORT
COMPANYthe sum of United States Dollars two hundred and five thousand only
Value received as per contract No.987654321/EIX dated July 15th 2008
Drawn under Letter of credit No.123456 dated July 20th 2008 issued by MAY BANK
OF PHILIPPINE
For and on behalf of
SAIGON IMPORT- EXPORT COMPANY


To: MAY BANK PHILIPPINE
Ký hậu
Pay to the order of
ASIA COMMERCIAL BANK SAIGON BRANCH
For and on behalf of
SAIGON IMPORT- EXPORT COMPANY
Signature
Bài 1 : ContractNo. 123/EIX April 20,2009
Buyer: YAGI Co., Ltd. 228 KYUTAGO-MACHICHOU-KU OSAKA
Seller: ABC GARMENT EXPORT-IMPORT Co., 12345 Nguyen Hue st. District 1, HCMC,
VIETNAM
Description of goods:
- Ladies sport wear (style No.: ATN-9828): 800 pcs,
- Unit price: US $100
Amount: US$ 80,000.00 FOB Saigon Port
Place of departure: Saigon Port
Place of destination: Kobe Port
Latest shipment date: June 20,2009
Payment: (D/P)Document against Payment
Dựa vào tài liệu nêu trên hãy lập một hối phiếu, biết rằng:
– Bên bán đã hoàn thành nghĩa vụ giao hàng theo đúng thời hạn đã ký kết, ngày giao hàng
ghi trên B/L là 19/06/2009
– Bên bán mở tài khoản giao dịch tại NH Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh thành phố Hồ
Chí Minh.
Bài giải
BILL OF EXCHANGE
No. 123 /09
For US$ 80,000.00
HCMC, June 19th 2009
At sight of this First bill of Exchange (Second of the same tenor and date being unpaid), pay to the order of BANK FOR
FOREIGN AND TRADE OF VIETNAM HCM CITY BRANCH the sum of US Dollars Eight hundred thousand only.
Value received as per our invoice No XXXX dated June 19th 2009
Drawn under contract No.123/EIX dated 20 April 2009
Drawer
ABC GARMENT EXPORT-IMPORT Co
To: YAGI Co., Ltd. 228 KYUTAGO-MACHICHOU-KU OSAKA
Bài 2: Ngày 01-06-2008, công ty XNK Hung Phu ( Hung Phu Import-Export Company) xuất
khẩu lô hàng cao su cho đối tác là công ty ABC Trading Company Ltd tại Singapore theo các
điều kiện và điều khoản sau:
ả Số lượng hàng: 200 MTS. Dung sai cho phép là 10%
ợ Đơn giá: 1000USD/MT FOB Cảng sài gòn
ả Thời hạn thanh toán: trả chậm 60 ngày sau ngày giao hàng
ậ Hình thức thanh toán : D/A
ứ Ngày 14-6-2008, công ty Hung Phu thực hiện việc giao hàng, lượng hàng giao thực tế
là 202 MTS và chuyển chứng từ đến ngân hàng Citibank chi nhánh HCM để uỷ thác nhờ thu. Sau đó, ngân hàng Citibank
chuyển toàn bộ chứng từ và hối phiếu này đến ngân hàng United oversea Bank Singapore để nhờ thu hộ tiền ở ngường
bán. Hối phiếu này được người trả tiền ký chấp nhận thanh toán
Bài giải
BILL OF EXCHANGE
No.12345
For USD 202,000.00
HoChiMinh City, June 18th 2008
At 60 days after shipment (shipment date is june 14th 2008)of this First Bill of Exchange
( Second of the same tenor and date being unpaid), Paid to the order of Citibank
HoChiMinh Branch the sum of United States Dollars two hundred and two thousand
only
Value received as per Invoice No.001/EXP dated July 12st 2008
For and on behalf of
Hung Phu Import- Export Company
Signature
To: ABC Trading Company Ltd
Accepted
For USD 202,000.00
On June 28th 2009
For and on behalf of
ABC Trading Company
Signature
Bài 1: Ngày 10-8-2008, Công ty XNK Thiên Hoà ( Thien Hoa Import – Export Company) ký
hợp đồng ngoại thương số123/EIX với công ty Kaw Shane Co; Ltd để xuất khẩu lô hàng
hạt điều theo các điều kiện và điều khoản chi tiết như sau:
Số lượng hàng:10MTS, dung sai cho phép 5%


Đơn giá: 10 .00 0U SD/M T FOB cảng sài gòn


Thời hạn thanh toán: trả chậm 60 ngày kể từ ngày nhìn thấy hối phiếu


Hình thức thanh toán: thư tín dụng không huỷ ngang. Thư tín dụng số 12345 đã được Ngân hàng Shinhan Bank Seoul mở
cho công ty XNK Thien Hoa, ngày mở tín dụng 20 - 8-2008. Thư tín dụng này được ngân hàng Shinhan Hồ Chí Minh xác
nhận với điều kiện hạn chế chiết khấu tại ngân hàng Shinhan Hồ Chí Minh


Ngày 14 - 9-2008, công ty XNK Thien Hoa thực hiện việc giao hàng với số lượng hàng
thực giao thực tế là 10,4 MTS
Sau khi giao hàng, công ty Thiên Hoà xuất trình bộ chứng từ đến Ngân hàng quốc tế
Việt nam - CN Hồ Chí Minh và yêu cầu ngân hàng này đòi tiền theo thư tín dụng
Hãy lập hối phiếu đòi tiền trong trường hợp này
Bài giải
BILL OF EXCHANGE
No.12345
For USD 104,000.00
Ho Chi Minh City, Sep 15th 2008
At 60 DAYS AFTER SIGHT of this`FIRST Bill of Exchange ( Second of the same tenor
and date being unpaid), Pay to the order of VIETNAM INTERNATIONAL BANK HO
CHI MINH BRANCH the sum of UNITED STATES DOLLARS ONE HUNDRED AND
FOUR THOUSAND ONLY.
Value received as per contract No.123/EIX dated Aug 10th 2008
Drawn under Letter of credit No.12345 dated Aug 20th 2008 issued by SHINHAN
BANK SEOUL
For and on behalf of
THIEN HOA IMPORT – EXPORT COMPANY
Signature
To: SHINHAN BANK HO CHI MINH BRANCH
B à i 2 : Căn cứ vào tài liệu sau đây hãy lập một hối phiếu:
Trích L/C số 024070204ILC 0639 mở ngày 17/02/2004:
FR: BANK FOR FOREIGN AND TRADE OF VIETNAM HO CHI MINH CITY BRANCH.
TO: BANK DAGA NEGARA JAKARTA.
TEST:
FOR USD 124,000.00
MT700 ISSUE OF DOCUMENTARY CREDIT
: 40A/FORM OF DOCUMENTARY CREDIT: I RREVOCABLE
: 20/ DOCUMENTARY CREDIT NUMBER : 024070204ILC 0639
: 31C/ DATE OF ISSUE: 040217
: 31D/ DATE AND PLACE OF EXPIRY: 040330 INDONESIA
: 50/ APPLICANT: THE BEN TRE FROZEN AQUA PRODUCT EXPORT COMPANY (AQUATEX
BENTRE)
: 59/ BENEFICIARY: PT THE FIRST NATIONAL GLASSWARE LTD JL PULOLENTUT NO11,
PULOGADUNG JAKARTA INDONESIA FAX: (021) 4609 142 JAKARTA
: 32B/ CURRENCY CODE, AMOUNT: USD 124,000.00
: 41D/ AVAILABLE WITH...... BY ANY BANK BY NEGOTIATION
: 42C/ DRAFT AT: SIGHT FOR PCT INVOICE VALUE
: 42A/ DRAWEE: BFTVVNVX007(BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM, BRANCH, HCMC)
: 44C/ LATEST OF SHIPMENT: 040307
: VCB/HCM
Biết rằng :
– Nhà xuất khẩu đã hoàn thành nghĩa vụ giao hàng theo L/C quy định, giao hàng ngày
07/03/2004, hóa đơn số: 124/04T ngày 07/03/2004
– Nhà xuất khẩu mở tài khoản tại Ngân hàng thông báo L/C
Bài giải
BILL OF EXCHANGE
No.12345
For USD 124,000.00
JAKARTA, Mar 7th 2004
AtXXXXSIGHT of this`FIRST Bill of Exchange ( Second of the same tenor and date
being unpaid), Pay to the order of BANK DAGA NEGARA JAKARTA the sum of
UNITED STATES DOLLARS ONE HUNDRED AND TWENTY FOUR THOUSAND
ONLY.
Value received as per contract No.124/04T dated Mar 07th 2004
Drawn under Letter of credit No. 024070204ILC 0639 dated Feb 17th 2004 issued by
BANK FOR FOREIGN AND TRADE OF VIETNAM HO CHI MINH CITY BRANCH
Drawer
PT THE FIRST NATIONAL GLASSWARE LTD
Signature
To: BANK FOR FOREIGN AND TRADE OF VIETNAM
HO CHI MINH CITY BRANCH
BÀI TẬP NHÓM 4 – HỐI PHIẾU
Bà i1 :
CtySavimex vừa hoàn thành việc xuất lô hàng trị giá 48.285 USD theo HĐ trả ngay số
21/2004HDXK ngày 02/09/2004 c ho c ty ST & Tran Co. có trụ sở tại 26 Greenfield Street,
Bankstown NSW 2200 Australia.Hàng giao tại cảng Saigon và thanh toán qua NHTM Á
Châu (Asia Commercial Bank).
Hãy lập hối phiếu đòi tiền dựa vào các thông tin trên và các thông tin tự cho thêm theo đúng
luật.
Bài giải
BILL OF EXCHANGE
No.12345
For USD 48,285.00
Ho Chi Minh C, Sep 20th 2004
AtSIGHT of this`FIRST Bill of Exchange ( Second of the same tenor and date being
unpaid), Pay to the order of ASIA COMMERCIAL BANK the sum of UNITED STATES
DOLLARS FOURTY EIGHT THOUSAND TWO HUNDRED AND EIGHTY FIVE ONLY.
Value received as per our invoice No …… dated ………………
Drawn undercontract No.21/2004HDXK dated SEP 02nd 2004
Drawer
Savimex


ST & Tran Co
26 Greenfield Street,
Bankstown NSW 2200 Australia
Bài 2.
Ngày 1-5-20 08, công ty xuất nhập khẩu tổng hợp (The General Import – Export Company) ký hợp đồng ngoại thương
số123/EX với công ty Foodtech ở Philipine để xuất khẩu lô hàng gạo theo các điều kiện và điều khoản sau:
Số lượng hàng: 1.000 Ton, không đề cập dung sai
Đơn giá: 205 USD/Ton FOB cảng sài gòn.


Thời hạn thanh toán: trả chậm 60 ngày kể từ ngày nhìn thấy hối phiếu


Hình thức thanh toán: thư tín dụng không huỷ ngang. Thư tín dụng số :123456 đã
được Ngân hàng Bank Of China Philippine mở cho công ty XNK tổng hợp ngày 20 - 5-
2008 với giá trị thư tín dụng là: 205.000 USD
Thư tín dụng cho phép khả dụng tự do tại bất cứ ngân hàng nào để chiết khấu


Ngày 14-7-2008, công ty XNK tổng hợp giao hàng theo thư tín dụng. Lượng giao hàng
thực tế là: 1050 ton. Nhà xuất khẩu sau khi giao hàng, xuất trình chứng từ tại ngân
hàng quốc tế - Chi nhánh sài gòn và đề nghị chiết khấu chứng từ
Hãy lập Hối phiếu theo những nội dung đã đề cập ở trên
Bài giải
BILL OF EXCHANGE
No.12345
For USD 205,000.00
HO CHI MINH C, July 17th 2008
At 60 DAYS AFTER SIGHT of this`FIRST Bill of Exchange ( Second of the same tenor
and date being unpaid), Pay to the order of VIETNAM INTERNATIONAL BANK -
SAIGON BRANCH the sum of UNITED STATES DOLLARS TWO HUNDRED AND
FIVE THOUSAND ONLY.
Value received as per contract No.123/EX dated MAY 01st 2008
Drawn under Letter of credit No.123456 dated MAY 20th 2008 issued by BANK OF
CHINA PHILIPPINE
Drawer
THE GENERAL IMPORT – EXPORT COMPANY
Signature
To: BANK OF CHINA PHILIPPINE
BÀI TẬP NHÓM 5 – HỐI PHIẾU
Bà i1 :
Ngày 28 /11 /20 03, cty Cholimex ký HD số022/2003HD XK, xuất khẩu tôm đông lạnh sang
Nhật Bản trị giá 92.857 USD, thanh toán bằng thư tín dụng trả chậm 90 ngày kể từ ngày
nhận hối phiếu.
Hàng được giao ngày 03/01/2004 tại cảng Saigon theo tín dụng thư số 0214357/LC do
Bank of Tokyo – Mitsubishi ký phát ngày 10/12/2003.
Dựa vào các thông tin trên và các thông tin tự cho thêm(*), hãy ký phát hối phiếu đòi tiền nhà
nhập khẩu.
Bài giải
BILL OF EXCHANGE
No.12345
For USD 92,857.00
Ho Chi Minh C, JAN 04th 2004
At 90 DAYS AFTER SIGHT of this`FIRST Bill of Exchange ( Second of the same tenor and date being unpaid), Pay to the
order of SACOMBANK CHO LON BRANCH * the sum of UNITED STATES DOLLARS NINETY TWO THOUSAND
EIGHT
HUNDRED AND FIFTY SEVEN ONLY.
Value received as per ourCONTRA CT No.022/2003HDXK dated NOV 28th 2003
Drawn under Letter of credit No.0214357/LC dated DEC 10th 20038 issued by
BANK OF TOKYO – MITSUBISHI
DRAWER
CHOLIMEX COMPANY
Signature
To: BANK OF TOKYO – MITSUBISHI
Bài 2.
Ngày 15 - 8-2008, công ty XNK Hung Nguyen ( Hung Nguyen Import- Export Company) ký hợp
đồng ngoại thương số1234/EX với công ty Funitures để xuất khẩu lô hàng bàn ghế thành
phẩm theo các điều kiện và điều khoản chi tiết như sau:


Số lượng hàng: 100 bộ bàn ghế thành phẩm


Đơn giá: 3.000 USD/bộ, CIF cảng sài gòn


Thời hạn thanh toán: trả chậm 90 ngày kể từ ngày ký phát hối phiếu


Hình thức thanh toán: thư tín dụng không huỷ ngang. Thư tín dụng số:1234567 đã được Ngân hàng Bank of New York,
Singapore mở cho công ty XNK Hung Nguyen ngày 20-8-2008


Ngày 10 - 9-2008 Công ty XNK Hung Nguyen giao hàng và xuất trình chứng từ tại Ngân
hàng ngoại thương Việt Nam – CN Hồ Chí Minh
Hãy lập Hối phiếu theo những nội dung đã đề cập ở trên.
Bài giải
Cách 1
BILL OF EXCHANGE
No.12345
For USD 300,000.00
HO CHI MINH C, SEP 10th 2008
At 60 DAYS AFTER SIGHT of this`FIRST Bill of Exchange ( Second of the same tenor
and date being unpaid), Pay to the order of BANK FOR FOREIGN AND TRADE OF
VIETNAM - HCMC BRANCH the sum of UNITED STATES DOLLARS THREE
HUNDRED THOUSAND ONLY.
Value received as per contract No.1234/EX dated AUG 15th 2008
Drawn under Letter of credit No.1234567 dated AUG 20th 2008 issued by BANK OF
NEW YORK, SINGAPORE
DRAWER
HUNG NGUYEN IMPORT- EXPORT COMPANY
Signature
To: BANK OF NEW YORK, SINGAPORE
Cách 2
BILL OF EXCHANGE
No.12345
For USD 300,000.00
HO CHI MINH C, SEP 10th 2008
At 60 DAYS AFTER SIGHT of this`FIRST Bill of Exchange ( Second of the same tenor
and date being unpaid), Pay to the order of HUNG NGUYEN IMPORT- EXPORT
COMPANY the sum of UNITED STATES DOLLARS THREE HUNDRED THOUSAND
ONLY.
Value received as per contract No.1234/EX dated AUG 15th 2008
Drawn under Letter of credit No.1234567 dated AUG 20th 2008 issued by BANK OF
NEW YORK, SINGAPORE
For and on behalf of
HUNG NGUYEN IMPORT- EXPORT COMPANY
Signature
To: BANK OF NEW YORK, SINGAPORE
Ký hậu
Pay to the order of
BANK FOR FOREIGN AND TRADE OF VIET NAM HOCHIMINH
BRANCH
For and on behalf of
HUNG NGUYEN IMPORT- EXPORT COMPANY
Signature
BÀI TẬP NHÓM 6 – HỐI PHIẾU
Bài 1:
Ngày 15 - 7-2008, công ty xuất nhập khẩu tổng hợp (The General Import – Export
Company) ký hợp đồng ngoại thương số 1010/EX với công ty Sushi Express Co; Ltd
No.481 Chung Hsiao Taipei, Taiwan R.O.C để xuất khẩu lô hàng gạo theo các điều kiện và
điều khoản chi tiết sau:

Số lượng hàng: 1.000 ton. Dung sai cho phép 5%

Đơn giá: 20 5U SD/t on FOB Cảng sài gòn

Thời hạn thanh toán: trả chậm 60 ngày kể từ ngày giao hàng

Hình thức thanh toán: chuyển tiền trả sau

Người thụ hưởng: theo lệnh của nhà xuất khẩu

Ngày giao hàng 15-8-2008. Số lượng hàng thực giao là 1050 ton
Hãy lập Hối phiếu theo những nội dung đã đề cập ở trên.
Bài giải
BILL OF EXCHANGE
No.12345
For USD 215,250.00
HO CHI MINH C, AUG 15th 2008
At 60 DAYS AFTER SHIPMENT ( Shipment dade is August 15th 2008 ) of thisFirst Bill of Exchange ( Second of the same
tenor and date being unpaid) , Pay to the order of THE GENERAL IMPORT – EXPORT COMPANY the sum of UNITED
STATES
DOLLARS TWO HUNDRED FIFTEEN THOUSAND TWO HUNDRED AND FIFTY
ONLY.
Value received as per contract No.1010/EX dated JULY 15th 2008
DRAWER
THE GENERAL IMPORT – EXPORT COMPANY
Signature
SUSHI EXPRESS CO; LTD
NO.481 CHUNG HSIAO TAIPEI
TAIWAN R.O.C
Bà i2 :
Ngày 11/07/2005, cty TDS nhận được một L/C có nội dung sau :
(trích một số điều khoản L/C)
Sender
: WOORI BANK SEOUL KOREA
Receiver
: CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HCM CITY BRANCH.


Nuber telex : 095250031205
Test
: USD 202,260.30
MT700 ISSUE OF DOCUMENTARY CREDIT
40A : FORM OF DOCUMENTARY CREDIT :IRR EVOC AB LE.
20
: DOCUMENTARY CREDIT NUMBER : 00690LC0300007
31C : DATE OF ISSUE :050709
50
: APPLICANT : TAINAN SPINNING CORP.1533 ON CHEON 3 DONG RAE-GU
BUSAN, KOREA
59
: BENEFICIARY : TDS COMPANY LTD
149 TOHIENTHANH ST. DST 10. HCMC VIETNAM
32B : CURRENCY CODE, AMOUNT : USD 202,206.30
41D : AVAILABLE WITH : ANY BANK BY NEGOTIATION
42C : DRAFT AT : FPR 100PCT OF INVOICE VALUE
(90 DAYS AFTER BILL OF EXCHANGE DATE)
42A : DRAWEE : WOORI BANK SEOUL KOREA
44C : LATEST DATE OF SHIPMENT :050725
…….
Dựa vào các thông tin trên và các thông tin tự cho thêm(*), hãy ký phát hối phiếu đòi tiền nhà
nhập khẩu.
Bài giải
BILL OF EXCHANGE
No. 123 /05 *
ForUSD202,260.30
HCMC, JULY 25th 2005
At90 DAYS AFTER BILL OF EXCHANGE’ DATE of this`First Bill of Exchange ( Second of
the same tenor and date being unpaid), Pay to the order of CHINATRUST COMMERCIAL
BANK, HCM CITY BRANCH the sum of US Dollars Two Hundred Two Thousand, Two
Hundred Sixty and Thirty Cents only.
Value received as per contract No 12 34* dated JUNE 15th 2005*
Drawn under Letter of credit No.00690LC0300007 dated JULY 09th 2005 issued by
WOORI BANK SEOUL KOREA
Drawer
TDS COMPANY LTD
Signature
To: WOORI BANK SEOUL KOREA
BÀI TẬP NHÓM 7 – HỐI PHIẾU
Bài 1: Ng ày 10-08-2008, công ty xuất nhập khẩu tổng hợp ( The General Import – Export
Company ) xuất khẩu lô hàng thuỷ hải sản đông lạnh ( Frozen Sea Food) cho Công ty cổ
phần Marubeni có địa chỉ tại 1 Chome – Tokyo tại Nhật theo hợp đồng ngoại thương số
001/EX/JP ký ngày 01/7/2008 với c hi ti ết s au :

Số lượng hàng : 10.000kgs

Đơn giá: 15USD/kg FOB cảng Sài gòn

Thời hạn thanh toán: trả ngay D/P

Hình thức thanh toán: Nhờ thu

Ngân hàng nhờ thu ( Ngân hàng uỷ thác thu): Ngân hàng Ngoại thương Việt nam, Chi
Nhánh HCM ( Bank For Foreign Trade of VietNam)
Hãy lập Hối phiếu theo những nội dung đã đề cập ở trên.
Bài giải
Cách 1
BILL OF EXCHANGE
No. 123 /08
ForUSD150,000.00
HCMC, AUG 10th 2008
AtSIGHT of thisFir st Bill of Exchange ( Second of the same tenor and date being unpaid), Pay to the order of BANK FOR
FOREIGN AND TRADE OF VIETNAM - HCMC BRANCH the sum of US Dollars One Hundred fifty thousand only.
Value received as per contract No 00 1/E X /JP dated JULY 01st 2008
FOR AND AN BEHALF OF
THE GENERAL IMPORT – EXPORT COMPANY
Signature
To: MARUBENI COPERATION
1 CHOME – TOKYO - JAPAN
Cách 2
BILL OF EXCHANGE
No. 123 /08
ForUSD150,000.00
HCMC, AUG 10th 2008
AtSIGHT of thisFir st Bill of Exchange ( Second of the same tenor and date being unpaid),
Pay to the order of THE GENERAL IMPORT – EXPORT COMPANY the sum of US
Dollars One Hundred fifty thousand only.
Value received as per contract No 00 1/E X /JP dated JULY 01st 2008
FOR AND AN BEHALF OF
THE GENERAL IMPORT – EXPORT COMPANY
Signature
To: MARUBENI COPERATION
1 CHOME – TOKYO - JAPAN
Ký hậu
Pay to the order of
BANK FOR FOREIGN AND TRADE OF VIET NAM HOCHIMINH
BRANCH
For and on behalf of
THE GENERAL IMPORT – EXPORT COMPANY
Signature
Bài 2:
Ngày 15 /7/20 09, Công ty XNK Nguyen An ( Nguyen An Import – Export Company) ký hợp
đồng ngoại thương số 1234 với công ty Hot and Cold Marketing SDN.BHD ( No.27 Jalan
Pandan, Indah, Kualalumpur, Malaysia) để xuất khẩu lô hàng sắt thép theo các điều kiện
và điều khoản sau:
Số lượng hàng: 1.000 MTS, dung sai cho phép 5%
Đơn giá: 50 5U SD/MT FOB cảng sài gòn
Thời hạn thanh toán: Trả chậm 60 ngày kể từ ngày nhìn thấy Hối phiếu
Hình thức thanh toán: Nhờ thu trả sau D/A
Người thụ hưởng: theo lệnh của nhà xuất khẩu
Ngày giao hàng 14-9-2009. Nhà nhập khẩu chấp nhận hối phiếu và nhận chứng từ từ ngân
hàng để nhận hàng ngày 20-9-2009
Lượng hàng giao thực tế: 1.050MTS
a. Hãy lập hối phiếu theo những nội dung trên
Giả sử anh/chị là nhà nhập khẩu, anh/chị hãy chấp nhận thanh toán tờ hối phiếu này theo hình thức chấp nhận thanh toán
ngắn trên tờ hối phiếu hoặc hình thức ký chấp nhận đầy đủ
Bài giải
Cách 1 : Ký chập nhận ngắn
BILL OF EXCHANGE
No. 123 /09
ForUSD530,250.00
HCMC, SEP 14th 2009
At60 DAYS AFTER SIGHT of thisFirst Bill of Exchange ( Second of the same tenor and
date being unpaid), Pay to the order of BANK FOR FOREIGN AND TRADE OF VIETNAM -
HCMC BRANCH the sum of US Dollars Five Hundred thirty thousand two hundred and
fifty only.
Value received as per contract No 12 34 dated JULY 15st 2009
FOR AND AN BEHALF OF
NGUYEN AN IMPORT – EXPORT COMPANY
Signature
To: HOT AND COLD MARKETING SDN.BHD
No.27 Jalan Pandan, Indah,
Kualalumpur, Malaysia
Accepted
For USD530,250.00
On Nov 09th 2009
For and on behalf of
HOT AND COLD MARKETING SDN.BHD
Signature
Cách 2 Ký chấp nhận đầy đủ
BILL OF EXCHANGE
No. 123 /09
ForUSD530,250.00
HCMC, SEP 14th 2009
At60 DAYS AFTER SIGHT of thisFirst Bill of Exchange ( Second of the same tenor and
date being unpaid), Pay to the order of BANK FOR FOREIGN AND TRADE OF VIETNAM -
HCMC BRANCH the sum of US Dollars Five Hundred thirty thousand two hundred and
fifty only.
Value received as per contract No 12 34 dated JULY 15st 2009
FOR AND AN BEHALF OF
NGUYEN AN IMPORT – EXPORT COMPANY
Signature
To: HOT AND COLD MARKETING SDN.BHD
No.27 Jalan Pandan, Indah,
Kualalumpur, Malaysia
HOT AND COLD MARKETING SDN.BHD
No.27 Jalan Pandan, Indah, Kualalumpur, Malaysia
LETTER OF ACCEPTANCE
We has accepted to pay the Bill of exchange No 123 /09 which is dated on Sep 14th 2009,
on Nov 09th 2009 for USD 530,250.00 ( US Dollars Five Hundred thirty thousand two
hundred and fifty only ). In favor of BANK FOR FOREIGN AND TRADE OF VIETNAM -
HCMC BRANCH
For and on behalf of
HOT AND COLD MARKETING SDN.BHD
Signature
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản