Bài tập kế toán doanh nghiệp 2

Chia sẻ: newbievnx

Tham khảo tài liệu 'bài tập kế toán doanh nghiệp 2', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Bài tập kế toán doanh nghiệp 2

Bài tập 1
Một Doanh nghiệp X trong kì có các tài liệu sau:
1. Doanh nghiệp tiến hành thu mua vật liệu M:
- Số tiền phải trả ghi trên hoá đơn của người bán: tổng giá thanh toán
110.000.000đ, trong đó giá mua chưa thuế là 100.000.000đ, thuế GTGT
10.000.000đ.
- Chi phí vận chuyển, bốc dở: hoá đơn của đơn vị vận chuyển tổng giá
thanh toán 4.400.000đ, trong đó giá mua chưa thuế là 4.000.000, thuế GTGT
400.000đ.
- Chi phí của bộ phận thu mua: 600.000đ
- Khối lượng vật liệu thu mua: 1.000 kg.
- Định mức hao hụt tự nhiên: 0,6%.
- Khối lượng vật liệu thực tế nhập kho: 964 kg
2. Mua một ô tô vận tải F, giá mua chưa có thuế 260.000.000đ, thuế GTGT
10%. Lệ phí trước bạ 2% tính trên giá thanh toán. Chi phí lắp đặt bốc xếp và
chạy thử 12.000.000đ.
Yêu cầu:
Tính giá thực tế của vật liệu M và ô tô F theo tài liệu trên theo 2 phương
pháp tính thuế GTGT:
a/ Theo phương pháp khấu trừ.
a/ Theo phương pháp trực tiếp.
Bài giải
I.Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ
Theo PP khấu trừ thuế
1.Nợ TK 152 (VLM): 100.000.000
Nợ TK 1331 : 10.000.000
Có TK 331 :110.000.000
2.Nợ TK 152 (VLM) : 4.000.000
Nợ TK 1331 : 400.000
Có TK 331 ; 4.400.000
3.Nợ TK 152 (VLM) :600.000
Có TK 331 :600.000
Định mức NVL tiêu hao theo định mức cho phép = 1.000 kg*0.6% = 6 kg
NVL hao hụt thực tế = 1.000 – 964 = 36 kg
NVL hao hụt vượt mức = 36 – 6 = 30 Kg
Nợ TK 138(1381) :30 kg
Có TK 152 : 30 kg
Giá thực tế của VL M nhập kho = (100.000.000+4.000.000+600.000)/994 =
105.231,40đ/kg
4a.Nợ TK 211 : 260.000.000
Nợ TK 1331 : 26.000.000
Có TK 331 : 286.000.000
b.Nợ TK 211 : 286.000.000*2% = 5.720.000
Có TK 3338 : 5.720.000
c.Nợ TK 211 : 12.000.000
Có TK331 : 12.000.000
Giá thực tế của ô tô F : 260.000.000+5.720.000+12.000.000 = 277.720.000đ
II . Theo PP trực tiếp
1.Nợ TK 152(VLM) : 110.000.000
Có TK 331 : 110.000.000
2.Nợ TK 152(VLM) : 4.400.000
Có TK 331 : 4.400.000
3.Nợ TK 152 : 600.000
Có TK 331 : 600.000
Giá thực tế VL M nhập kho = (110.000.000+4.400.000+600.000)/994 =
115.694,16đ
4a.Nợ TK 211 : 286.000.000
Có TK 331 : 286.000.000
b. Nợ TK 211 : 5.720.000
Có TK 3338 : 5.720.000
c.Nợ TK 211 : 12.000.000
Có TK 331 : 12.000.000
Giá thực tế nhập kho của ô tô F = 286.000.000+5.720.000+12.000.000 =
303.720.000đ
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản