Bài tập kế toán doanh nghiệp 2

Chia sẻ: Tiếu Ngạo Giang Hồ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

1
1.671
lượt xem
611
download

Bài tập kế toán doanh nghiệp 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài tập kế toán doanh nghiệp 2', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập kế toán doanh nghiệp 2

  1. Bài tập 1 Một Doanh nghiệp X trong kì có các tài liệu sau: 1. Doanh nghiệp tiến hành thu mua vật liệu M: - Số tiền phải trả ghi trên hoá đơn của người bán: tổng giá thanh toán 110.000.000đ, trong đó giá mua chưa thuế là 100.000.000đ, thuế GTGT 10.000.000đ. - Chi phí vận chuyển, bốc dở: hoá đơn của đơn vị vận chuyển tổng giá thanh toán 4.400.000đ, trong đó giá mua chưa thuế là 4.000.000, thuế GTGT 400.000đ. - Chi phí của bộ phận thu mua: 600.000đ - Khối lượng vật liệu thu mua: 1.000 kg. - Định mức hao hụt tự nhiên: 0,6%. - Khối lượng vật liệu thực tế nhập kho: 964 kg 2. Mua một ô tô vận tải F, giá mua chưa có thuế 260.000.000đ, thuế GTGT 10%. Lệ phí trước bạ 2% tính trên giá thanh toán. Chi phí lắp đặt bốc xếp và chạy thử 12.000.000đ. Yêu cầu: Tính giá thực tế của vật liệu M và ô tô F theo tài liệu trên theo 2 phương pháp tính thuế GTGT: a/ Theo phương pháp khấu trừ. a/ Theo phương pháp trực tiếp. Bài giải I.Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ Theo PP khấu trừ thuế 1.Nợ TK 152 (VLM): 100.000.000 Nợ TK 1331 : 10.000.000 Có TK 331 :110.000.000 2.Nợ TK 152 (VLM) : 4.000.000 Nợ TK 1331 : 400.000 Có TK 331 ; 4.400.000 3.Nợ TK 152 (VLM) :600.000 Có TK 331 :600.000 Định mức NVL tiêu hao theo định mức cho phép = 1.000 kg*0.6% = 6 kg NVL hao hụt thực tế = 1.000 – 964 = 36 kg NVL hao hụt vượt mức = 36 – 6 = 30 Kg Nợ TK 138(1381) :30 kg Có TK 152 : 30 kg Giá thực tế của VL M nhập kho = (100.000.000+4.000.000+600.000)/994 = 105.231,40đ/kg 4a.Nợ TK 211 : 260.000.000 Nợ TK 1331 : 26.000.000 Có TK 331 : 286.000.000
  2. b.Nợ TK 211 : 286.000.000*2% = 5.720.000 Có TK 3338 : 5.720.000 c.Nợ TK 211 : 12.000.000 Có TK331 : 12.000.000 Giá thực tế của ô tô F : 260.000.000+5.720.000+12.000.000 = 277.720.000đ II . Theo PP trực tiếp 1.Nợ TK 152(VLM) : 110.000.000 Có TK 331 : 110.000.000 2.Nợ TK 152(VLM) : 4.400.000 Có TK 331 : 4.400.000 3.Nợ TK 152 : 600.000 Có TK 331 : 600.000 Giá thực tế VL M nhập kho = (110.000.000+4.400.000+600.000)/994 = 115.694,16đ 4a.Nợ TK 211 : 286.000.000 Có TK 331 : 286.000.000 b. Nợ TK 211 : 5.720.000 Có TK 3338 : 5.720.000 c.Nợ TK 211 : 12.000.000 Có TK 331 : 12.000.000 Giá thực tế nhập kho của ô tô F = 286.000.000+5.720.000+12.000.000 = 303.720.000đ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản