Bài tập kế toán máy

Chia sẻ: tinlam313

Bài tập kế toán máy theo mô tả công ty TNHH Sơn Hà, doanh nghiệp thương mại hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản