Bài tập kế toán ngân hàng

Chia sẻ: ntgioi120404

 Một khách hàng A gởi TK 20 triệu , thời hạn 3 tháng, trả lãi cuối kì. Nếu khách hàng gởi TK có dự thưởng thì LS:0.61%/tháng. Nếu khách hàng gởi TK không có dự thưởng thì LS: 0.71%/tháng.  Thời hạn từ 10/03/2007 đến 10/06/2007.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản